İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

30 Mart 2018 Cuma

‘ALLAH’A DİN Mİ ÖĞRETİYORSUNUZ?’


Bu blokta İlk yayınlama: 6 Mart 2016 Pazar


‘ALLAH’A DİN Mİ ÖĞRETİYORSUNUZ?’


Yaşar Nuri Öztürk
25 Şubat 2016, 10:14


İlahlaştırılmış kişiler hegemonyasının en kahırlı zararı, kutsallaştırılan din büyüklerinin dinde buyruk kaynağı olma noktasını da aşıp Allah’a bile din öğretme cüretine ulaşmaları ihtimalidir. 

Kur’an, bunun olabileceğini ve olduğunu bildirmektedir.

Kur’an, “Allah’a din mi öğretiyorsunuz?” şeklinde acı bir serzeniş ifade eden hayatî soruyu işte bunun için sormaktadır.

“Onlara şöyle de: Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? O Allah ki göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi en iyi bilendir.” (Hucurât, 16) 


Sorunun vurgu yapmak istediği gerçek şudur: İnsanoğlu, Allah karşısındaki cüret ve pervasızlığını o kerteye taşır ki, bir yer gelir, Allah’a din öğretmeye kalkar. Dehşet verici bir yerdir burası. 

 İnsan; kendisine iyiyi ve güzeli öğreten peygamberlere din dersi, takva dersi vermeye kalkmakla kalmamış, dinin sahibi olan kudrete de din öğretmeye yeltenmiştir. İnsanın tüm erdirici kanallarını kirleten bu büyük küstahlık, Kur’an’ın birçok ayetinde gündeme getirilmiştir. 

Dinin faturası hep Allah’a çıkarılmış, ama kotarıcısı hep Allah adına hegemonya kuranlar olmuştur! Kur’an bu hegemonyacılara şürekâ (Allah’a ortak koşulanlar, Allah yerine iş görmeye kalkanlar) diyor. 

 Dinin sahibi, koyucusu ve koruyucusu olan kudret, dinde şürekâ üretimine gerekçe yapılacak bahaneleri de en iyi bilendir. Nitekim kitabında bu bahanelere sık sık değinerek şürekâ odaklarına verilecek cevapları insanlığın önüne koymuştur 

DİN ADINA HÜKÜM VERMEK, TANRILIK İDDİASIDIR

“Dillerinizin yalan nitelendirmelerine dayanarak ‘Şu helaldir, şu haramdır’ demeyin; sonra yalan sözlerle Allah’a iftira etmiş olursunuz. Yalanlar düzerek Allah’a iftira edenlerin kurtuluşu yoktur. Böyleleri için, birazcık nimetin ardından korkunç bir azap gelecektir.” (Nahl, 116-117)


Kur’an’ın yakındığı, kendisine getirilen yorum değildir; onun tiksindiği kötülük, yorumu Allah’ın buyruğu haline getirip dinin tartışmasız kaynağı yapmaktır.

 Neden bu ikisini birbirine katarak suyu bulandırıyoruz? Kaldı ki, “Kur’an muğlaktır, zordur” bahanesinin bir yalan olduğunu bizzat Kur’an bize gösteriyor. Kur’an’da onun muğlak, mücmel, anlaşılması zor olduğuna ilişkin ima bile yoktur. Bunun tam tersine, Kur’an kendisini ‘mufassal kitap’ yani ayrıntılı, açık seçik bilgi veren kitap diye tanıtmaktadır.

Ve Hz. Peygamber’den şöyle söylemesi istenmektedir: 


“Allah’ın dışında hüküm mercileri, hakem mi arayayım? O Allah ki, kitabını size mufassal olarak indirmiştir.” (En’am, 114)

Benzeri ayetler 20’den fazladır. Kur’an’ın zor anlaşıldığı yolundaki iddia açık bir iftiradır. Kim okumuş da anlamamış? Okudular da mı anlamadılar! Kur’an yüzyıllardır tozlu raflarda, mezarlıklarda hapsedilmiş haldedir. Ellerine aldılar mı? Okumak isteyenlerin okumasına izin verdiler mi? İnkârcılar onu ‘çöl kitabı’ diye karaladı, şürekâcılar ise, okunuşunu aşılmaz merasimlere bağladı. 

“Yemin olsun ki biz bu Kur’an’ı düşünülüp öğüt alınması için gerçekten kolaylaştırmışızdır. Yok mu okuyup öğüt alacak?” (Kamer, 17, 22, 32, 40)

Allah tek, din tek olduğu gibi dinin ana kaynağı da tektir. Alt kaynaklar elbette ki çoktur. Önemli olan, son sözü söyleyecek ana kaynaktır.

Tevhit, bu ana kaynağı, bu ‘tek’i hiç zedelemeden kabul etmektir. Ya bu şekilde kabul eder muvahhit olursunuz yahut da etmez müşrik olursunuz. Ortası yok. Muvazaa, idarei maslahat yok!


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder