İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

15 Ekim 2017 Pazar

HALA ATALARINIZIN MEZHEBİNE Mİ İNANIYORSUNUZ?

UYDURULAN DİN, KUR'AN'DAKİ DİN. XIV. BÖLÜM: MEZHEPLER - 9J.                HALA ATALARINIZIN MEZHEBİNE Mİ İNANIYORSUNUZ?


Mezheplerin kendi aralarında nasıl çeliştiklerini aşağıdaki tab­lolardan görelim ve Allah'ın tek dininin mezhepler aracılığıyla na­sıl farklı dinlere dönüştürüldüğünü anlayalım.

Bu tablolarda ayrıca mezheplerin kendi içlerindeki çelişkilerine yer vermiyoruz.

Örne­ğin Hanefi mezhebinin ilk kurucusu Ebu Hanife ile onun talebele­ri Ebu Yusuf ve Muhammed'in farklı görüşleri olduğu da kabul edi­lir ve bunlarda da çelişki çoktur.

Bu tablolarda sadece Sünni 4 mez­hebin çelişkileri vardır. Şiilikle Sünniliğin ayrılıkları da ayrı bir ki­tap yazdıracak kadardır.

Bu tablolar çelişkilerin ancak az bir kısmını göstermektedir. Mezheplerin tüm çelişkilerini anlatmaya bu ki­tabın hacmi çok dar gelir. Allah bizim Kuran'ın hacmi dışındakilerden dinimizi öğrenmemizi istememiş olması sayesinde bu kargaşa­nın, bu çelişkilerin içinde boğulmuyoruz.

Siz eğer hala atalarınızdan miras aldığınız mezheplere, sırf ata­larınız bunlara iman ettiği için inanıyorsanız, lütfen sunacağımız 100 örneği inceleyip mezhebinizi iyice öğrenin.

Öğrendikten son­ra; tüm bu çelişkilerden sonra mezhebinizi bir kenara atıp ister Kuran'la yetinin, ister bu tabloları uygulayıp bu farkları "rahmet" diye niteleyin.

Uyarı bizim; akıl sizin, seçim sizin, sorumluluk sizin.

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
14 Yarasa eti yemenin hükmü nedir?
Haram
Mekruh
Haram
Haram
15 Beyt-i Tavaftan önce abdest almak nedir?
Vacip
Farz
Farz
Farz
16 İlk iki rekatta Fatiha okumanın hükmü nedir?
Vacip
Farz
Farz
Farz
17 Rüku ve secdelerde tesbih etmek nedir?
Sünnet
_
Sünnet
Vacip
18 İlk iki rekatta Fatiha'dan sonra sure okumak nedir?
Vacip
Mübah
Sünnet
Sünnet
19 Fatiha'dan evvel Besmele çekmek nedir?
Sünnet
Mekruh
Farz
_
20 Namazda ayakların arası ne kadar açık olmalı?
4 parmak
2 karış
1 karış
2 karış
21 Vitir namazının hükmü nedir?
Vacip
Sünnet
Sünnet
Sünnet
22 Tüysüz bir delikanlıya değen erkeğin abdesti bozulur mu?
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
23 Namazda selam almak abdesti bozar mı?
Evet
Hayır
_
_
24 Namaz kılan kimsenin
önünden geçilmesinin haram olduğu mesafe ne kadardır?
40 kulaç
1 kulaç
3 kulaç
3 kulaç
25 Namaz içinde unutarak konuşmak namazı bozar mı?
Evet
Hayır
Hayır
Evet
26 Namazda hatayla yanlış bir kelime geçerse namaz bozulur mu?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
27
Namazda af ve of demek namazı bozar mı?
Evet
Hayır
Evet
Evet
28
Eti yenen hayvanların sidiği ve artığı necis midir?
Evet
Hayır
Evet
Hayır
29
Eti yenen hayvanların menisi necis midir?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
30
Abdestin farzları kaçtır?
4
7
6
7
31
Abdesti belli bir sıra ile almak farz mıdır?
Hayır
Hayır
Evet
Evet
32
Abdesti ara vermeksizin almak farz mıdır?
Hayır
Evet
Hayır
Evet
33
Abdestin sünnetlerinin sayısı kaçtır?
18
8
30
20
34
Misvak kullanmak sünnet midir?
Evet
Hayır
Evet
Evet
35
Abdestte ellerin, yüzün ve kolların üçer kere yıkanması sünnet midir?
Evet
Hayır
Evet
Evet
36
Abdestte başın üç defa mesh edilmesi sünnet midir?
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
37
Abdestte kulakların içten ve dıştan meshi sünnet midir?
Evet
Evet
Evet
Hayır
38
Abdestte kulaklar kaç defa mesh edilmelidir?
1
1
3
1
39
Abdesti bozan şeylerin sayısı kaçtır?
12
3
5
8
40
Cinsellik organına dokunmak abdesti bozar mı?
Hayır
Evet
Evet
Evet

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
41
Namazda kahkaha ile gülmek abdesti bozar mı?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
42
Deve eti yemek ve cenazeyi yıkamak abdesti bozar mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
43
Abdest şüphe ile bozulur mu?
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
44
Kan akması abdesti bozar mı?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
45
Delikli meshin üzerinden mesh etmek caiz midir?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
46
Gusül abdesti almayı gerek­tiren sebeplerin sayısı kaçtır?
7
4
5
6
47
Gusül abdestinin farzları kaç tanedir?
11
5
3
-
48
Umursamazlıktan veya tembellikten dolayı namaz kılmayanın hükmü nedir?
Hapsedi­lir, kanatılana kadar dövülür, öldürülür
Tevbe etmezse öldürülür
Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür
Üç gün içinde tevbe etmezse öldürülür
49
Ezanın sözleri peşpeşe okunmasa da geçerli olur mu?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
50
Arapça bilmeyen kimsenin kendisi için ezanı kendi dilinde okuması caiz midir?
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
51
Ezanda niyet şart mıdır?
Hayır
Evet
Hayır
Evet
52
Ezan ve kamet esnasında selam almak caiz midir?
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
53
Fatiha suresi okunmadan kılınan namaz geçerli olur mu?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
54
Namazı bitirirken selam vermenin farz olduğu miktar nedir?
Farz değildir
1 tara­fa ver-
farzdır
1 tara­fa ver-
farzdır
2 tara­fa ver­mek farzdır

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
55
Erkeğin avret yeri neresidir?
Göbeği ile diz kapağı arası
Ön ve arka uzuvları
Göbeği ile diz kapağı arası
Göbeği ile diz kapağı arası
56
Ölünün yıkanmasının farz olması için cesedin ne kadarının bulunması gereklidir?
1/2
2/3
Az da olsa olur
Az da olsa olur
57
Ölüyü yıkarken ağzına ve burnuna su vermek gerekir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır
58
İhramlı iken hacda ölen kişinin üstüne hoş koku sürülüp başı örtülür mü?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
59
Cenaze namazını kimin kıldırması gerekir?
Sultan-Devlet Başkanı
Kaldır­ması va­siyet edi­len kişi
Velisi
Kaldır­ması va­siyet edi­len kişi
60
Cenaze namazı, namaz kılmanın yasak olduğu kaç vakitte kılınmaz?
5
3

Her
vakitte ılınabilir
3
61
Ölü gömülmek için, öldüğü yerden başka bir yere nakle-dilebilir mi?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
62
Oruç için dil ile söyleyerek niyet etmek şart mıdır?
Evet
Evet
Hayır
Evet
63
Ramazan orucu için hergün ayrı ayrı niyet etmek şart mıdır?
Evet
Hayır
Evet
Evet
64
Kan aldırmak orucu bozar mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
65
Zekatın farz olması için hangi mallardan borçlu olmamak şarttır?
Zirai ürün dışındaki mallar­dan
Altın ve gümüş
Böyle bir şart yoktur
Bütün mallar­dan
66
Erkek ve kadının ziynet eşyalarından zekat vermeleri farz mıdır?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
67
Kâğıt paradan zekat vermek farz mıdır?
Evet
Evet
Evet
Hayır
68
Madenlerden ne kadar zekat verilmesi gereklidir?
1/5
1/5
1/40
1/40
69
Ticarî bir eşyanın zekatının şartları kaçtır?
4
5
6
2
70
Topraktan çıkan her şey için zekat vermek farz mıdır?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
71
Balın zekatını vermek farz mıdır?
Evet
Hayır
Hayır
Evet
72
Vakfedilen topraktan zekat vermek farz mıdır?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
73
Kiralanan veya emanet alınıp ekilen toprağın zekatını vermek farz mıdır?
Hayır
Evet
Evet
Evet
74
Zeytinin zekatını vermek gerekli midir?
Evet
Evet
Hayır
Evet
75
Yem ile beslenen ve çalıştırılan hayvanlardan zekat vermek farz mıdır?
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
76
Koyun ile keçi kaç yaşlarında olursa zekatı farzdır?
Koyun 1
Keçi 1
Koyun 1
Keçi 1
Koyun 1
Keçi 2
Koyun 1/2
Keçi 2
77
Kadın yanında kocası olmadan hacca gidebilir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır
78
Acizlik veya zaruret yüzünden hacca gidemeyen kişinin kendi yerine başkasını göndermesi caiz midir?
Evet
Hayır
Evet
Evet

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
79
Haccın şartı kaç tanedir?
2
4
5
4
80
Şeytan taşlarken atılan taşın cemreye düşmemesi caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
81
Müslüman olmayan bir fakire yemek verilmesi caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
82
İpeğin üzerine oturmak, yaslanmak, yastık olarak kullanmak, duvar örtüsü yapmak haram mıdır?
Hayır
Evet
Evet
Evet
83
Erkek çocuğa ipek giydirmek caiz midir?
Hayır
Hayır
Evet
Evet
84
Gümüş ile süslenmiş kaptan su içmek ya da abdest almak caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
85
Sakalı kesmek haram mıdır?
Evet
Evet
Hayır
Evet
86
Tavla oynamak haram mıdır?
Hayır
Evet
Evet
Evet
87
Satranç oynamak haram mıdır?
Evet
Evet
Hayır
Evet
88
Ölen bir kişinin borçları ödenmeli midir?
Hayır
Evet
Evet
Hayır
89
Kişi kendi arazisinde bulunan maddenin ne kadarını devlete vermelidir?
1/5
Hiç
Hiç
Hiç
90
Bir araziyi gasp edip eken kimse çıkan ürünün sahibi midir?
Evet
Evet
Evet
Hayır
91
Yapılan bir sözleşmeyi değiştirme veya feshetme süresi ne kadardır?
3 gün
İhtiyaç
gereği
kadar
3 gün
Anlaşma ile belir­lenir

Konular
Hanefi
Maliki
Şafii
Hanbeli
92
Cinsi tecavüzde bulunulan hay­vanın hükmü nedir?
Öldürü­lür, eti yenmez
Öldürül
mez, eti yenebilir
Öldürül­mez, eti yenebilir
Öldürül­mesi gere­kir
93
Şarap ve diğer sarhoş edici maddelerin içilmesinin cezası kaç değnektir?
80
80
40
80
94
Şarap kokan veya şarap kusan kişiye değnek cezası uygulanır mı?
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
95
Dinden döndüğü için öldürü­len bir kişinin malı mirasçıla­rına verilebilir mi?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
96
Dinden dönen kadın öldürülür mü?
Hayır
Evet
Evet
Evet
97
Terketmek, hapsetmek, aç ve susuz bırakmak suretiyle bir kişiyi öldürmek, kasten öldürmek gibi midir?
Hayır
Evet
Evet
Evet
98
Bir kadının hakimlik yapması caiz midir?
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
99
Köpek necis bir hayvan mıdır?
Hayır
Hayır
Evet
Evet
100
Müezzin okuduğu cezadan dolayı ücret alabilir mi?
Hayır
Evet
Evet
Hayır

TAKVA İLE TEFEKKÜR EDİLMESİ UMUT VE DİLEĞİ İLE:

Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar? Hayır, sadece şunu söylemişlerdir: "Biz atalarımızı bir ümmet/bir din üzerinde bulduk; onların eserlerini izleyerek biz de doğruya ve güzele varacağız." 43. sure (ZUHRUF) 21-22. ayet 

Onlara, "Allah'ın indirdiğine uyun" dendiğinde: "Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!... 2. sure (BAKARA) 170. ayet

Fırkalara / Hiziplere Bölünmek
Hep birlikte Allah'ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O'nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 103. ayet

Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 105. ayet

Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. 6. sure (EN'ÂM) 159. ayet 

Fakat onlar işlerini aralarında parçalayıp çeşitli zübürlere / kutsallaştırmış hizip kitaplarına ayırdılar. Her hizip, yalnız kendi yanındakiyle sevinip övünmektedir. Artık sen onları bir süreye kadar kendi gafletleri içinde bırak. Sanıyorlar mı ki, kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla güçlendiriyoruz onları Ve iyiliklerine koşuyoruz. Hayır, farkında olmuyorlar. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 53-56. ayet 

Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler / fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür. 30. sure (RÛM) 32. ayet 

Sizin için, dinden, Nûh'a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Mûsa'ya ve İsa'ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: "Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!" Onları çağırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine iletir. 42. sure (ŞÛRÂ) 13. ayet 

Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fırkalara bölündüler. Eğer belli bir süreye kadar erteleme sözü Rabbinden gelmiş olmasaydı, aralarında iş mutlaka bitirilirdi. Onların ardından Kitap'a mirasçı olanlar da onun hakkında, işkillendiren bir kuşku içindedirler. 42. sure (ŞÛRÂ) 14. ayet 

Onlara, iş ve yönetime ilişkin açık seçik belgeler verdik. Onlar, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki azgınlık ve kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. Hiç kuşkusuz, Rabbin, onlar arasında, tartışıp durdukları şeyle ilgili olarak kıyamet günü hüküm verecektir. 45. sure (CÂSİYE) 17. ayet SELAM...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder