İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

12 Eylül 2016 Pazartesi

İNSANLAR

 


İNSAN  


 1. 
 İNSANIN YARATILIŞI -3


c) İnsanlar


(1) İnsanlar, Önündekini (Sonsuz Geleceği) de Fücur İle/Suç, Günah İşleyerek Rezillikle Sürdürmek İster:

Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. 75. sure (KIYÂMET) 5. ayet (Resmi: 75/İniş:31/ Alfabetik:56)

(2) İnsanlar, Sınanmak/Denenmek Üzere Varlıklar Âleminde Yaratılmıştır

Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. 49. sure (HUCURÂT) 13. ayet (Resmi: 49/İniş:105/Alfabetik:37)

"İnsan sözünden başka bir şey değil bu." 74. sure (MÜDDESSİR) 25. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık. 90. sure (BELED) 4. ayet (Resmi: 90/İniş:35/ Alfabetik:12)

(3) İnsanlar, Cinler Gökler ve Yeri Yaratan Allah'tır

De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler." 17. sure (İSRÂ) 88. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Göklerin ve yerin yaratılışı/yarattıkları, insanların yaratılışından/insanlar âleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki insanların çokları bilmiyorlar. 40. sure (MÜ'MİN) 57. ayet (Resmi: 40/İniş:60/ Alfabetik:69)

Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir! 40. sure (MÜ'MİN) 64. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

O, O'dur ki; sizi önce topraktan, sonra bir spermden, sonra bir embriyodan yarattı. Sonra sizi bebek olarak annelerinizin karnından çıkarıyor, sonra güçlü çağınıza ulaşasınız ve nihayet ihtiyarlar olasınız diye sizi yaşatıyor. İçinizden bir kısmı daha önce vefat ettiriliyor. Tüm bunlar, belirlenen bir süreye ulaşasınız ve aklınızı işletesiniz diyedir. 40. sure (MÜ'MİN) 67. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

(4) İnsanlar, Çeşitlidir / Sorumlu Varlıklardır, Dünya ve Ahirette Başıboş Bırakılmayacaklardır

Aynı şekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Azîz'dir, Gafûr'dur. 35. sure (FATIR) 28. ayet (Resmi: 35/İniş:43/Alfabetik:24)

İnsan, kendisinin kemiklerini asla bir araya toplamayacağımızı mı sanıyor? 75. sure (KIYÂMET) 3. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)

İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? 75. sure (KIYÂMET) 36. ayet (Resmi: 75/İniş:31/ Alfabetik:56)

(5) İnsanlar Ahirette Gerçeği Görecekler

Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. 75. sure (KIYÂMET) 15. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)

 (6) İnsanlar, Yeryüzünde Belli Bir Vakte Kadar Mekân Tutup Nimetlenecektir

Buyurdu: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belirli bir süreye kadar mekan tutmanız ve nimetlenmeniz öngörülmüştür." 7. sure (A'RAF) 24. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

(7) İnsanlar ve Cinler İnanç ve Eylemlerinden Sorumlu Varlıklardır. Hesaba Çekilecekler

İşte böyle, biz peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzdükleri iftiralarla baş başa kalsınlar; 6. sure (EN'ÂM) 112. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar. 7. sure (A'RAF) 179. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onları işte bunun için yaratmıştır. Rabbinin, "Yemin olsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduracağım!" sözü tamamlanacaktır.     11. sure (HÛD) 119. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Kalpleri hep oyun ve oyalanmada. O zulüm sergileyenler, şu yolda bir fısıldaşmayı iyice koyulaştırdılar: "Bu adam, sizin gibi bir insandan başkası değil. Gözünüz baka baka büyüye mi gidiyorsunuz!" 21. sure (ENBİYÂ) 3. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Biz emâneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi. 33. sure (AHZÂB) 72. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)

"Gerçek şu ki, insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere/cinlerin şerrinden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklık ve azgınlığını artırırlardı." 72. sure (CİN) 6. ayet (Resmi: 72/İniş:40/Alfabetik:16)

(8) İnsanlar, Beşerdir, Noksan Sıfatları/Eksik-Kötü Tarafları, Zaafları Vardır

Allah size hafiflik getirmek istiyor. Çünkü insan çok zayıf yaratılmıştır. 4. sure (NİSA) 28. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)
Eğer bir kadın kocasının sadakatsizliğinden, yahut kendisine sırt çevirmesinden endişe ederse aralarını bir barış girişimiyle düzeltmelerinde kendileri için bir sakınca yoktur. Ve barış hep hayırdır. Nefisler, cimrilik ve doymazlığa hazır hale getirilmiştir. Güzel davranır, sakınıp korunursanız Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdar olacaktır. 4. sure (NİSA) 128. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)
Yahudiler ve Hıristiyanlar dediler ki, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz. De ki: "O halde niçin size günahlarınız yüzünden azap ediyor?" Hayır, siz de O'nun yarattıklarından birer insansınız. Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah'ındır. Dönüş de O'nadır. 5. sure (MÂİDE) 18. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

İnsanlara zorluk dokunduğu zaman; yan yatarken, otururken, ayaktayken bize yalvarır. Ama sıkıntısını çözdüğümüzde, kendisine dokunan bir zorluk yüzünden bize hiç yalvarmamış gibi çekip gider. Haksızlığa/aşırılığa sapanlara, yapmakta oldukları, işte böyle süslü gösterilmiştir. 10. sure (YÛNUS) 12. ayet (Resmi: 10/İniş:51/ Alfabetik:109)
 
İnsana bizden bir rahmet tattırıp sonra onu ondan çekip alsak, insan elbette çok ümitsiz, çok nankör bir hale düşer. 11. sure (HÛD) 9. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Kendisinden istediğiniz her şeyden size bir parça verdi. Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, sayıp bitiremezsiniz. Doğrusu şu ki insan, gerçekten çok zalim, çok nankördür. 14. sure (İBRÂHİM) 34. ayet (Resmi: 14/İniş:72/Alfabetik:40)

İnsan, hayra davet eder gibi şerri çağırıyor/insan, hayra duasıyla şerri davet ediyor. İnsan çok acelecidir. 17. sure (İSRÂ) 11. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da hemen ümitsiz oluverir. 17. sure (İSRÂ) 83. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

De ki: "Eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da harcanır biter korkusuyla cimri davranırdınız." İnsan çok cimridir. 17. sure (İSRÂ) 100. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Yemin olsun, biz, bu Kur'an'da, insanlar için her türlü örneği değişik ifadelerle gözler önüne koyduk. İnsan ise varlığın, tartışmaya en çok tutkun olanıdır. 18. sure (KEHF) 54. ayet (Resmi: 18/İniş:69/Alfabetik:54)

İnsan, aceleden yaratılmıştır. Ayetlerimi size göstereceğim. Benden acele istemeyin!
21. sure (ENBİYÂ) 37. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Biz emâneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi. 33. sure (AHZÂB) 72. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)

İnsan, hayır istemekten/hayır için dua etmekten bıkıp usanmaz. Kendisine bir şey dokunmaya görsün; hemen ümidini keser, yıkılır. 41. sure (FUSSİLET) 49. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)

İşin gereği şu ki insan; aceleci, hırslı, sabırsız, tahammülsüz yaratılmıştır. 70. sure (MEÂRİC) 19. ayet (Resmi: 70/İniş:79/Alfabetik:62)

Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. 75. sure (KIYÂMET) 5. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)

Kahrolası insan, ne kadar da nankördür! 80. sure (ABESE) 17. ayet (Resmi: 80/İniş:24/Alfabetik:1)

İnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa: "Rabbim bana ikramda bulundu!" der. 89. sure (FECR) 15. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)

İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar: 96. sure (ALAK) 6. ayet (Resmi: 96/İniş:1/Alfabetik:6)

(9) İnsanlar, Çoğunlukla Aklını ve Gönlünü Çalıştırmaz /Çirkin ve Kötüyü Tercih Eder, Allah Her an Onların Yanlarındadır ve Hepsini Görür Bilir

Yemin olsun ki biz, insanlardan ve cinlerden birçoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar. 7. sure (A'RAF) 179. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Yoksa sen bunların çoğunun işittiğini, akledip düşündüğünü mü sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta yolca, hayvanlardan da şaşkındırlar. 25. sure (FURKÂN) 44. ayet (Resmi: 25/İniş:42/ Alfabetik:29)

O, odur ki, göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir. 57. sure (HADÎD) 4. ayet (Resmi: 57/İniş:112/Alfabetik:33)

Görmez misin ki Allah, göklerde olanları da yeryüzünde olanları da bilir. Üç kişi, aralarında fısıldaşmaya görsün, dördüncüleri O'dur; beş kişi fısıldaşmaya görsün altıncıları O'dur. Bundan az da olsalar çok da olsalar, O mutlaka onlarla beraberdir; nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Sonra onlara, yapıp ettiklerini kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. 58. sure (MÜCÂDİLE) 7. ayet (Resmi: 58/İniş:104/Alfabetik:66)

 (10) İnsanlardan Küfrü Seçip Kötü / Çirkin İşler Yapanlar, Aşağıların En Aşağısına Atılmıştır

Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım." 32. sure (SECDE) 13. ayet (Resmi: 32/İniş:75/Alfabetik:92)

Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık. 95. sure (TÎN) 5. ayet (Resmi: 95/İniş:28/Alfabetik:105)

(11) İnsanlara İçlerinden Beşer / İnsan Peygamberler Gönderilmiştir

Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah kendisine kitap, hüküm-hikmet ve peygamberlik versin de sonra o, insanlara "Allah'ı bırakıp bana kullar olun" desin. O ancak şöyle der: "Öğrettiğiniz şu Kitap'a ve okuyup araştırdıklarınıza dayanarak benliklerini Allah'a adamış kullar/Rabbânîler olun!" 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 79. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Senden önce gönderdiklerimiz de kentler halkından kendilerine vahyettiğimiz bazı erlerden başkası değildi. Yeryüzünde dolaşmadılar mı ki, onlardan öncekilerin akıbeti nice oldu görsünler. Elbette ki âhiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllarınızı kullanmayacak mısınız?" 12. sure (YÛSUF) 109. ayet (Resmi: 12/İniş:53/ Alfabetik:110)

Biz senden önce de elçi olarak kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız, zikir/Kur'an ehline sorun. 16. sure (NAHL) 43. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

"Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki?" 17. sure (İSRÂ) 93. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)
 
Kendilerine hak kılavuzcusu geldiğinde, insanların iman etmelerine, şöyle demelerinden başka bir şey engel olmadı: "Allah, bir insan mı resul gönderdi?" 17. sure (İSRÂ) 94. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

De ki: "Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak, tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. O halde, Rabbine kavuşmayı uman, hayra ve barışa yönelik iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi O'na ortak koşmasın." 18. sure (KEHF) 110. ayet (Resmi: 18/İniş:69/Alfabetik:54)

Kalpleri hep oyun ve oyalanmada. O zulüm sergileyenler, şu yolda bir fısıldaşmayı iyice koyulaştırdılar: "Bu adam, sizin gibi bir insandan başkası değil. Gözünüz baka baka büyüye mi gidiyorsunuz!" 21. sure (ENBİYÂ) 3. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Toplumunun, dünya hayatında servet ve refaha ulaştırdığımız halde inkâra sapıp âhiretteki buluşmayı yalanlayan kodaman takımı şöyle dedi: "Bu adam, sadece sizin gibi bir insan; yemekte olduğunuzdan yiyor, içmekte olduğunuzdan içiyor." 23. sure (MÜ'MİNÛN) 33. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)

"Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde mutlaka hüsrana uğrayanlar olursunuz." 23. sure (MÜ'MİNÛN) 34. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)

"Sen bizim gibi bir insandan başka şey değilsin. Biz senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz." 26. sure (ŞUARA) 186. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)

Gerçek şu ki insan, öz benliği üzerine yönelmiş keskin ve derin bir bakıştır; 75. sure (KIYÂMET) 14. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)

Sizin için ve hayvanlarınız için bir geçim aracı olarak. 79. sure (NÂZİÂT) 33. ayet (Resmi: 79/İniş:81/Alfabetik:78)

Sizin ve hayvanlarınızın yararına. 80. sure (ABESE) 32. ayet (Resmi: 80/İniş:24/Alfabetik:1)

(12) İnsanlar ve Cinler Allah'a Kulluk Etsinler Diye Yaratılmışlardır

Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım. 51. sure (ZÂRİYÂT) 56. ayet (Resmi: 51/İniş:67/Alfabetik:111)


(13) İnsanlar, Beşerdir,  Allah’ın yarattığı bir türdür


Onun ayetlerinden biri de sizi, topraktan yaratmış olmasıdır. Sonra siz bir insan türü oldunuz, her tarafa yayılıyorsunuz. 30. sure (RÛM) 20. ayet (Resmi: 30/İniş:84/Alfabetik:87)

(14) İnsanla İçin Çalışıp Didindiğinden Başkası Yoktur:

Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur. 53. sure (NECM) 39. ayet (Resmi: 53/İniş:23/Alfabetik:80)

(15) İnanmayan/Kafir insanlarin kazandıkları kendine yarar sağamaz
 
Onlardan öncekiler de bunu söylemişlerdi ama kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir yarar sağlamamıştı. 39. sure (ZÜMER) 50. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

"Gerçek şu ki, insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere/cinlerin şerrinden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklık ve azgınlığını artırırlardı." 72. sure (CİN) 6. ayet (Resmi: 72/İniş:40/Alfabetik:16)

(16) İnsanlar, Yapıp Ettiklerinden Dereceleri Vardır, Kötülük Kazananlar Cezalandırılacaklardır

 
Bak nasıl, kimini kimine üstün kıldık! Ama âhiret, dereceler bakımından elbette daha büyük, lütuflandırma bakımından daha yücedir. 17. sure (İSRÂ) 21. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

İnkar edenler bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Oraya geldiklerinde onun kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size, içinizden resuller gelmedi mi ki, Rabbinizin ayetlerini karşınızda okusunlar ve sizi şu gününüze kavuşmanız hususunda uyarsınlar?" Onlar: "Evet, derler, geldiler ama inkarcılar hakkında azap hükmü hak oldu." 39. sure (ZÜMER) 71. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

İşte böyle! Rabbinin, nankörlüğe sapanlar hakkındaki, "onlar ateş yâranıdır" sözü tam gerçekleşti. 40. sure (MÜ'MİN) 6. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

İşte bunlar, kendilerinden önce gelip geçmiş cin ve insan ümmetleri içinde, üzerlerine azap hak olanlardır. Hiç kuşkusuz onlar, hüsrana uğrayanlardır. 46. sure (AHKAF) 18. ayet (Resmi: 46/İniş:66/Alfabetik:3)

Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız/burnunu sürteceğiz. 68. sure (KALEM) 16. ayet (Resmi: 68/İniş:2/Alfabetik:51)

(17) İnsanlar, Allah İnsana Şah Damarından Yakındır. O gün Neye Gayret Sarf Ettiğini / Yapıp Ettiğini Anlar

Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız. 50. sure (KAF) 16. ayet (Resmi: 50/İniş:34/Alfabetik:49)

O gün insan, uğrunda gayret sarfettiği şeyi hatırlar. 79. sure (NÂZİÂT) 35. ayet (Resmi: 79/İniş:81/Alfabetik:78)

(18) İnsanlar, Başıboş Bırakılmamıştır, Yapıp Ettikleri Her Şey Kaydedilmektedir

Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Kıyamet günü kendisine, önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız: 17. sure (İSRÂ) 13. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor? 75. sure (KIYÂMET) 36. ayet (Resmi: 75/İniş:31/Alfabetik:56)

(19) İnsanlar, Allah Katında En Seçkininiz Sakınılması Gerekenlerden En Çok Korunup/ Sakınanızdır:

Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. 49. sure (HUCURÂT) 13. ayet (Resmi: 49/İniş:105/Alfabetik:37)

(20) İnsanlar, Mallarınızı Batıl Yolla Yemeyin, Kendi canlarınıza kıymayın(intihar etmeyin)


Ey inananlar! Mallarınızı aranızda bâtıl bir yolla / tutarsız bahanelerle yemeyin. Kendi hoşnutluğunuzla gerçekleşmiş bir ticaret olursa başka. Kendi canlarınıza kıymayın/intihar etmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir. 4. sure (NİSA) 29. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82) 


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder