İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

11 Şubat 2017 Cumartesi

ALDATMA


VII. TOPLUMSAL DÜZEN VE HUKUK

C. İKTİSAT  


4.  GAYRİ MEŞRU İKTİSADİ DAVRANIŞLAR - 1


a) Aldatma


(1) Kavram olarak, Toplumsal Düzen ve Hukuk, İktisat, Gayri Meşru İktisadi Davranışlar, Aldatma

"Ölçüyü tam yapın; şunun bunun hakkını çarpanlardan olmayın" "Doğru düzgün terazi ile tartın." "Halkın eşyasını, değerlerini düşürerek almayın. Yeryüzünde, bozguncular olarak fesat çıkarmayın!" 26. sure (ŞUARA) 181-183. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)
Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu, hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir. 17. sure (İSRÂ) 35. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

"Ey toplumum! Ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. İnsanların eşyalarını tırtıklamayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın." 11. sure (HÛD) 85. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Azap ve kaygı, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun; Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar, Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler. Peki, bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı? Çok büyük bir gün için. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 1-5. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)
Ey inananlar! Mallarınızı aranızda bâtıl bir yolla / tutarsız bahanelerle yemeyin. Kendi hoşnutluğunuzla gerçekleşmiş bir ticaret olursa başka. Kendi canlarınıza kıymayın / intihar etmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır. 4. sure (NİSA) 29-30. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)
Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı. 55. sure (RAHMÂN) 8-9. ayet (Resmi: 55/İniş:89/Alfabetik:86)

(2) Ölçü, Tartı
 
"Yetimin malına yaklaşmayın! Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız / aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp öğüt alasınız diye O size bunları önerdi. 6. sure (EN'ÂM) 152. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Size O'ndan başka ilah yok! Size Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Ölçü ve tartı da dürüst davranın. İnsanların eşyasına el koymaya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Eğer inanan insanlarsanız bu sizin için daha hayırlıdır." 7. sure (A'RAF) 85. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Medyen'e, kardeşleri Şuayb'ı göndermiştik. Dedi ki: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yok sizin. Eksik ölçüp yanlış tartmayın. Sizi nimet, bereket içinde görüyorum, ama sizin için sarıp kuşatan bir günün azabından da korkuyorum." "Ey toplumum! Ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. İnsanların eşyalarını tırtıklamayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın." 11. sure (HÛD) 84. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)
Onların yüklerini hazırlatıp bağlatınca şöyle konuştu: "Sizin, aynı babadan bir kardeşiniz var, onu bana getirin. Görüyorsunuz, ben ölçüyü titizlikle yerine getiriyorum. Ben, konukseverlerin de en hayırlısıyım." 12. sure (YÛSUF) 59. ayet (Resmi: 12/İniş:53/Alfabetik:110)

Tekrar Yûsuf'un yanına girdiklerinde şöyle dediler: "Ey Vezir! Bize de ailemize de zorluk dokundu. Önemsiz bir sermaye ile geldik. Sen bize tam ölçü zahire ver, bize sadaka vermiş ol. Allah, karşılıksız verenleri ödüllendirir." 12. sure (YÛSUF) 88. ayet (Resmi: 12/İniş:53/Alfabetik:110)

Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağı bilir. O'nun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. 13. sure (RA'D) 8. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri bizim yanımızda olmasın. Ama biz onu ancak belirli bir ölçüde / bir kaderle indiririz. 15. sure (HİCR) 21. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu, hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir. 17. sure (İSRÂ) 35. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Gökten bir kaderle / belli ölçüde bir su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Elbette ki biz, onu gidermeye de gücü yetenleriz! 23. sure (MÜ'MİNÛN) 18. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)

Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı yalnız O'nundur. Çocuk edinmemiştir O. Mülk ve saltanatında ortak yoktur O'na. Her şeyi yaratmış ve her şeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir. 25. sure (FURKÂN) 2. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)

"Ölçüyü tam yapın; şunun bunun hakkını çarpanlardan olmayın" 26. sure (ŞUARA) 181. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)

Eğer Allah, kulları için rızkı yayıp döşeseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Ama O, dilediğince ölçülü olarak indiriyor. Çünkü O, kullarından gereğince haberdardır, onları iyice görmektedir. 42. sure (ŞÛRÂ) 27. ayet (Resmi: 42/İniş:62/Alfabetik:95)

Gökten bir ölçüye bağlı olarak / bir kaderle su indirmiştir O. O suyla biz ölü bir beldeyi hayata kavuşturduk. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. 43. sure (ZUHRUF) 11. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre / bir kaderle yarattık. 54. sure (KAMER) 49. ayet (Resmi: 54/İniş:37/Alfabetik:52)

Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetlerine doğru boşayın ve iddeti iyi sayın! Rabbiniz olan Allah'tan korkun! Onları evlerinden çıkarmayın; onlar da çıkmasınlar. Apaçık ve belgeli bir yüzsüzlük yapmaları durumu müstesna. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını çiğneyen kendi benliğine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir iş / oluş ortaya çıkarır. 65. sure (TALÂK) 1. ayet (Resmi: 65/İniş:100/Alfabetik:98)

Bir ölçüyle yaptık. Ne güzel ölçü koyanlarız biz! 77. sure (MÜRSELÂT) 23. ayet (Resmi: 77/İniş:33/Alfabetik:73)

Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar, Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 2-3. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

(3) Teraziler, (Çarşı -Pazar Terazisi)

"Doğru düzgün terazi ile tartın." 26. sure (ŞUARA) 182. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)

(4) Ağırlık, Ölçekte ve Terazide

"Yetimin malına yaklaşmayın! Ancak rüştüne erişinceye kadar en güzel yolla ilgilenme hali müstesna. Ölçme ve tartmayı tam bir dürüstlükle yerine getirin. Hiç kimseye yaratılış kapasitesinin üstünde yükümlülük getirmiyoruz. Konuştuğunuz zaman, yakınlarınız / aleyhine de olsa, adaleti gözetin. Ve Allah'a verdiğiniz söze sadık kalın. Düşünüp öğüt alasınız diye O size bunları önerdi. 6. sure (EN'ÂM) 152. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk edin. Size O'ndan başka ilah yok! Size Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Ölçü ve tartı da dürüst davranın. İnsanların eşyasına el koymaya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde, orası barışa kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Eğer inanan insanlarsanız bu sizin için daha hayırlıdır." 7. sure (A'RAF) 85. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

"Ey toplumum! Ölçüyü ve tartıyı tam bir dürüstlükle yapın. İnsanların eşyalarını tırtıklamayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın." 11. sure (HÛD) 85. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu, hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir. 17. sure (İSRÂ) 35. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 3. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65) 


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder