İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

19 Kasım 2016 Cumartesi

ALLAH'I SEVMEK VE O'NU ANMAK (ZİKİR)


İNSANIN ALLAH'A KARŞI AHLAKİ SORUMLULUKLARI 


1.  İYİ VE ÖVÜLEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR (ALLAH'A KARŞI SALİH AMELLER)-2


AYRICA BAKINIZ: III. B. 2. a. İNANANLAR (MÜMINLER) VE ÖZELLİKLERİ


b) Allah'ı Sevmek ve O'nu Anmak (Zikir)


(1) Kavram Olarak, Ahlak, İnsanın Allah'a Karşı Ahlaki Sorumlulukları, İyi ve Öğülen Tutum ve Davranışlar, Allah'ı Sevmek ve O'nu Anmak (Zikir)

Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O'na yönel! 73. sure (MÜZZEMMİL) 8. ayet (Resmi: 73/İniş:3/Alfabetik:74)

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır. 19. sure (MERYEM) 96. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)

Gözünüzü açın! Allah'ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar. Onlar inanmış, takvaya sarılmışlardır. Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme / değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş. 10. sure (YÛNUS) 62-64. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)
Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah'ın Zikri / Kur'an'ı karşısında yumuşar. Bu, Allah'ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini / dileyeni hidayete erdirir. Allah'ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur. 39. sure (ZÜMER) 23. ayet (Resmi: 39/İniş:59 /Alfabetik:114)

Allah'ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: "Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı / Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum." Kim bir iyilik / güzellik üretirse onun için, o ürettiğine bir güzellik daha ekleriz. Çünkü Allah Gafûr'dur, çok affeder; Şekûr'dur, iyiliğe karşılık verir / teşekkür eder. 42. sure (ŞÛRÂ) 23. ayet (Resmi: 42/İniş:62/Alfabetik:95)

Onlar ki, verdiklerini, Rablerine dönecekleri için kalpleri ürpererek verirler; İşte bunlar, hayırlarda yarışırlar. Ve hayırlarda önde gidenler de onlardır. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 60-61. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)
İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah dışında bazılarını Allah'a eş tutarlar da onları Allah'ı sevmiş gibi severler. İman sahipleri ise Allah'a sevgide çok kararlı ve taşkındırlar. Zulme saplananlar, azabı gördüklerinde tüm kuvvetin Allah'ta bulunduğunu, Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu fark edeceklerini anlayabilseler! 2. sure (BAKARA) 165. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İnanmış olanlar ancak o kişilerdir ki, Allah anıldığında yürekleri ürperip titrer ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Ve onlar yalnız Rablerine güvenip dayanırlar. 8. sure (ENFÂL) 2. ayet (Resmi: 8/İniş:93/Alfabetik:22)

De ki: "Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir." 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 31. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Ey iman edenler! Allah'ı çok anın! O'nu sabah akşam tespih edin! 33. sure (AHZÂB) 41-42. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)
İnananlar için hâlâ vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikri / Kur'an'ı ve Hak'tan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kaskatı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmıştır. 57. sure (HADÎD) 16. ayet (Resmi: 57/İniş:112/ Alfabetik:33)

Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle / Kur'an'ıyla tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah'ın zikriyle / Kur'an'la tatmin bulur. 13. sure (RA'D) 28. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

Gecenin bir kısmında da O'na secde et! Ve geceleyin O'nu uzunca tespih et / uzun bir gece boyu O'nu tespih et! 76. sure (İNSÂN) 26. ayet (Resmi: 76/İniş:90/Alfabetik:43)

Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alışveriş de onları Allah'ın zikrinden / Kur'an'ından, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği / yer değiştireceği günden korkarlar. Ki Allah kendilerine, yapıp işlediklerinin en güzelini versin ve lütfundan onlara artışlar sağlasın. Allah dilediğini hesapsızca rızıklandırır. 24. sure (NÛR) 37-38. ayet (Resmi: 24/İniş:102/Alfabetik:84)

Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi, Allah'ı anmaktan / Allah'ın zikri olan Kur'an'dan alıkoymasın! Böyle bir şey yapanlar, hüsrana uğramışların ta kendileridir. 63. sure (MÜNÂFİKÛN) 9. ayet (Resmi: 63/İniş:103/Alfabetik:72)

Anın beni ki, anayım sizi. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin! 2. sure (BAKARA) 152. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi." 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 191. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Korku halindeki namazı tamamlayınca, artık Allah'ı ayakta, oturarak, yan yatmışken anın. Sükûnet bulduğunuzda, namazı tam bir biçimde yerine getirin. Namaz, müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur. 4. sure (NİSA) 103. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma. 7. sure (A'RAF) 205. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği! 74. sure (MÜDDESSİR) 7. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

Benliğini arındıran / zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir. Rabbinin adını anmış, namaz kılıp da dua etmiştir o. 87. sure (A'LÂ) 14-15. ayet (Resmi: 87/İniş:8/Alfabetik:5)

(2) Zikretmek

(a) Genel olarak zikretmek /  severek Allah'ı anmak

Allah'ın mescitlerini, içlerinde O'nun adı anılıyor diye engelleyen ve onların yıkımı için uğraşan kişiden daha zalim kim olabilir!.. Böylelerinin, o mescitlere girmeleri ancak korka korka olacaktır. Böyleleri için dünyada bir rezillik vardır. Âhırette ise bunlara çok büyük bir azap öngörülmüştür. 2. sure (BAKARA) 114. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Anın beni ki, anayım sizi. Şükredin bana, sakın nankörlük etmeyin! 2. sure (BAKARA) 152. ayet (Resmi:2/ İniş:92/Alfabetik:11)

Rabb'inizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiç bir sakınca yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin. O'nu, O'nun size gösterdiği gibi anın. Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz. Sonra, insanların akın edip döndüğü yerden siz de dönün ve Allah'tan af dileyin. Çünkü Allah çok affedicidir, çok merhametlidir. 2. sure (BAKARA) 198-199. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Allah'ı sayılı günlerde anın. Kim hemen iki gün içinde işini bitirirse ona günah yoktur. Kim de bunu geciktirir-ertelerse, sakınıp korunduğu takdirde ona da günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki, siz O'nun huzurunda haşredileceksiniz. 2. sure (BAKARA) 203. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Bir korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya binit üzerinde kılın. Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. 2. sure (BAKARA) 239. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Zekeriyya dedi: "Rabbim, bana bir belirti ver." Allah buyurdu: "Sana belirti şudur: "İnsanlarla üç gün, işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok an. Akşam-sabah tespih et." 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 41. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Aklı ve gönlü işletenler o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: "Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi." 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 191. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Korku halindeki namazı tamamlayınca, artık Allah'ı ayakta, oturarak, yan yatmışken anın. Sükûnet bulduğunuzda, namazı tam bir biçimde yerine getirin. Namaz, müminler üzerine vakti belirlenmiş bir farz olmuştur. 4. sure (NİSA) 103. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Şeytan; uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve şiddetli nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan, namazdan geri çevirmek ister. Artık son veriyorsunuz değil mi? 5. sure (MÂİDE) 91. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma. 7. sure (A'RAF) 205. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Ey inananlar! Bir düşman topluluğu ile karşılaştığınızda sebat edin. Allah'ı çok anın ki zafere ulaşabilesiniz. 8. sure (ENFÂL) 45. ayet (Resmi: 8/İniş:93/Alfabetik:22)

Böyleleri, inanan ve gönülleri Allah'ın zikriyle / Kur'an'ıyla tatmin bulan kişilerdir. Gözünüzü açın! Gönüller yalnız Allah'ın zikriyle / Kur'an'la tatmin bulur. 13. sure (RA'D) 28. ayet (Resmi: 13/İniş:87/ Alfabetik:85)

Hiçbir şey için, "Ben bunu yarın kesinlikle yapacağım." deme. "Allah dilerse" şeklinde söyleyebilirsin. Unuttuğunda, Rabbini an. Ve de: "Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya / aydınlığa ulaştırır." 18. sure (KEHF) 23-24. ayet (Resmi: 18/İniş:69/Alfabetik:54)
"Hiç kuşkulanma ki ben Allah'ım. İlah yoktur benden başka. O halde bana kulluk / ibadet et ve namazını, beni hatırlayıp anmak için yerine getir." 20. sure (TÂHÂ) 14. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

"Seni çokça analım." 20. sure (TÂHÂ) 34. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

"Sen ve kardeşin, ayetlerimi götürün; beni anmakta gevşeklik etmeyin." 20. sure (TÂHÂ) 42. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespih et ki, hoşnutluğa erebilesin. 20. sure (TÂHÂ) 130. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun. 22. sure (HAC) 28. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

Biz her ümmet için bir kurbanlık hayvan kesme zamanı / kurbanlık hayvan kesme yeri / kurbanlık hayvan kesme tarzı belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üstüne Allah'ın ismini ansınlar. Sizin tanrınız bir tek tanrıdır; o halde yalnız O'na teslim olun. Alçak gönüllü, saygılı kişileri muştula. 22. sure (HAC) 34. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

Onlar sırf, "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler her halde yerle bir edilirdi. Allah, kendisine yardım edene elbette yardım eder. Allah elbette Kavî, Azîz'dir. 22. sure (HAC) 40. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

Kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içinde adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah akşam O'nu tespih eder. Öyle erler vardır ki, bir ticaret de bir alışveriş de onları Allah'ın zikrinden / Kur'an' ından, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerle gözlerin döneceği / yer değiştireceği günden korkarlar. 24. sure (NÛR) 36-37. ayet (Resmi: 24/İniş:102/Alfabetik:84)
İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve zulme uğratıldıktan sonra başarıya ulaşanlar böyle değillerdir. Zulmedenler, hangi devrime uğrayıp baş aşağı döneceklerini yakında bilecekler. 26. sure (ŞUARA) 227. ayet (Resmi: 26/İniş:47/Alfabetik:94)

Kitap'tan sana vahyedileni oku! Namazı da kıl! Çünkü namaz, çirkinliklerden ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah'ın zikri / Kur'an'ı daha büyüktür! Allah, neler yaptığınızı biliyor. 29. sure (ANKEBÛT) 45. ayet (Resmi: 29/İniş:85/Alfabetik:8)

O halde tespih Allah için. Akşama erdiğinizde de sabaha erdiğinizde de... Göklerde ve yerde Hamd da O'na; gün sonunda da öğleye erdiğinizde de. 30. sure (RÛM) 17-18. ayet (Resmi: 30/İniş:84/Alfabetik:87)

Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır. 33. sure (AHZÂB) 2. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)

Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler, Allah'ı çok anan kadınlar. 33. sure (AHZÂB) 35. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)

Ey iman edenler! Allah'ı çok anın! O'nu sabah akşam tespih edin! 33. sure (AHZÂB) 41-42. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)
Ey inananlar! Cuma günü, namaz için çağrı yapıldığında, Allah'ı anmaya / Allah'ın Zikri'ne koşun! Alışverişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca hemen yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın! Allah'ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz. 62. sure (CUMUA) 9-10. ayet (Resmi: 62/İniş:96/Alfabetik:17)
Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi, Allah'ı anmaktan / Allah'ın zikri olan Kur'an'dan alıkoymasın! Böyle bir şey yapanlar, hüsrana uğramışların ta kendileridir. 63. sure (MÜNÂFİKÛN) 9. ayet (Resmi: 63/İniş:103/Alfabetik:72)

Rabbinin adını an ve tüm benliğinle O'na yönel! 73. sure (MÜZZEMMİL) 8. ayet (Resmi: 73/İniş:3/Alfabetik:74)

Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği! 74. sure (MÜDDESSİR) 7. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an! 76. sure (İNSÂN) 25. ayet (Resmi: 76/İniş:90/Alfabetik:43)

Rabbinin adını anmış, namaz kılıp da dua etmiştir o. 87. sure (A'LÂ) 15. ayet (Resmi: 87/İniş:8/Alfabetik:5)

(b) Şeytan, uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan namazdan geri çevirmek ister

Şeytan; uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve şiddetli nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan, namazdan geri çevirmek ister. Artık son veriyorsunuz değil mi? 5. sure (MÂİDE) 91. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

(c) Havralar, kiliseler ve mescitler Allah'ın anıldığı yerlerdir

Onlar sırf, "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın, insanların bir kısmını bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çokça anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler her halde yerle bir edilirdi. Allah, kendisine yardım edene elbette yardım eder. Allah elbette Kavî, Azîz'dir. 22. sure (HAC) 40. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

(d) İkiyüzlüler insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar

Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah'ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah'ı çok az hatırlarlar. 4. sure (NİSA) 142. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

(3) Huşu

Sabra ve namaza sarılarak yardım dileyin. Hiç kuşkusuz bu, kalbi ürperti duyanlardan başkasına çok ağır gelir. 2. sure (BAKARA) 45. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ağlayarak çeneleri üstü kapanıyorlar; o onların huşûunu artırıyor. 17. sure (İSRÂ) 109. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Kendisine hemen cevap vermiş. Yahya'yı ona hediye etmiş, karısını kendisi için doğurmaya elverişli hale getirmiştik. Onlar, hayırlarda yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar, bize ürpererek saygı gösterirlerdi. 21. sure (ENBİYÂ) 90. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Namazlarında huşû sahipleridir onlar. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 2. ayet (Resmi: 23/İniş:74/ Alfabetik:70)


Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çok anan erkekler, Allah'ı çok anan kadınlar. 33. sure (AHZÂB) 35. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4) 


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder