İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

2 Ocak 2017 Pazartesi

İNSANLARI KÜÇÜK DÜŞÜRMEK (ALAY ETMEK)


İNSANIN KENDİSİNE VE ÇEVRESİNE KARŞI AHLAKİ SORUMLULUKLARI


2. KÖTÜ VE YERİLEN TUTUM VE DAVRANIŞLAR (BATIL AMELLER)-11


AYRICA BAKINIZ: III. B. 2. b.  İNANMAYANLAR (KÂFİRLER) VE ÖZELLİKLERİ


l) İnsanları Küçük Düşürmek (Alay Etmek)


(1) Kavram olarak, Ahlak, İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları, Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar, İnsanları Küçük Düşürmek

Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne! 104. sure (HÜMEZE) 1. ayet (Resmi: 104/İniş:32/Alfabetik:39)

Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın / kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbirinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir. 49. sure (HUCURÂT) 11. ayet (Resmi: 49/İniş:105/Alfabetik:37)

(2) Alay etmek
(a) İman edenlerle alay eden kişilere zikir / Kur'an büsbütün unutturulur

Siz onları alaya aldınız. Öyle ki, zikrimi / Kur'anımı size unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 110. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)

(b) Peygamberleri ile alay edenleri alay ettikler şey (Azap) kuşatmıştır

Yemin olsun ki, senden önceki resullerle de alay edildi; fakat eğlence konusu yaptıkları şey, o maskaralığı sergileyenleri kıskıvrak sarıverdi. 6. sure (EN'ÂM) 10. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz. 15. sure (HİCR) 95. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

Onlara, "Hadi gelin, Allah resulü sizin için af dilesin!" dendiğinde kafalarını öteye çevirirler. Ve sen onların böbürlenmiş bir halde dönüp gittiklerini görürsün. 63. sure (MÜNÂFİKÛN) 5. ayet (Resmi: 63/İniş:103/Alfabetik:72)

(c) Alay edilen alay edenden daha hayırlı olabilir,  kimseyle alay etmeyin ve küçültücü incitici lakap takmayın

Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın / kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbirinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir. 49. sure (HUCURÂT) 11. ayet (Resmi: 49/İniş:105/Alfabetik:37)

(d) Alay edeni alay ettiği şey çepeçevre kuşatır:

Bunlar iman etmiş olanlarla yüz yüze geldiklerinde, "îman ettik" derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur: "Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz. Gerçek olan şu ki, biz alay edip duran kişileriz." Allah onlarla alay ediyor ve onları, kendi azgınlıkları içinde bocalar bir halde sürüklüyor. 2. sure (BAKARA) 14-15. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler. 4. sure (NİSA) 46. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Allah, Kitap'ta size şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde biraraya getirecektir. 4. sure (NİSA) 140. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Ve eğer onlardan azabı, belirlenmiş bir süreye kadar ertelesek, mutlaka şöyle diyeceklerdir: "Onu erteleyen de ne?" Gözünüzü açın, azap onlara geldiği gün, kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve alay edip durdukları şey, kendilerini sarmış olacaktır. 11. sure (HÛD) 8. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Gemiyi yapıyordu. Toplumundan herhangi bir grup yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Dedi ki Nûh "Bizimle alay ediyorsanız, biz de sizinle alay edeceğiz. Tıpkı sizin eğlendiğiniz gibi." 11. sure (HÛD) 38. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Yemin olsun, senden önceki resullerle de alay edilmiştir. Sonunda, onlarla eğlenenleri, alay konusu yaptıkları şey kuşatıverdi. 21. sure (ENBİYÂ) 41. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Siz onları alaya aldınız. Öyle ki, zikrimi / Kur'anımı size unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 110. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)
İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak için hadis / laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. 31. sure (LOKMAN) 6. ayet (Resmi: 31/İniş:57/Alfabetik:59)

Ama sen şaşırdın, onlarsa alay ediyorlar. 37. sure (SÂFFÂT) 12. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)

Bir ayetle yüz yüze geldiklerinde, dudak büküp eğleniyorlar. 37. sure (SÂFFÂT) 14. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)

Derdi ki: "Sen gerçekten şunu tasdik edenlerden misin?" 37. sure (SÂFFÂT) 52. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)
Kazanmış olduklarının çirkinlikleri, önlerinde belirmiş; alay ede geldikleri şey kendilerini sarıvermiştir. 39. sure (ZÜMER) 48. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

Benlik şöyle diyecektir o zaman: "Allah'a karşı aşırı gitmem yüzünden başıma gelenlere bak! Alay edip duranlardan biriydim doğrusu!..." 39. sure (ZÜMER) 56. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)
Ayetlerimizden bir şeyin bilgisine ulaşınca, alaya aldı onu. İşte onlar içindir horlayıp yere batıran bir azap. 45. sure (CÂSİYE) 9. ayet (Resmi: 45/İniş:65/Alfabetik:15)
Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş, alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. 45. sure (CÂSİYE) 33. ayet (Resmi: 45/İniş:65/Alfabetik:15)

Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti. Şöyle denildi: "O habire çağırıp durduğunuz şey budur." 67. sure (MÜLK) 27. ayet (Resmi: 67/İniş:77/Alfabetik:68)

Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 30-31. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

(e) Alay edenleri Allah cezalandırır

İkiyüzlüler, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinir dururlar. De ki: "Siz alay edin. Allah, o çekinip durduklarınızı ortaya çıkaracaktır." 9. sure (TEVBE) 64. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Alay edip eğlenenlere karşı biz sana yeteriz. 15. sure (HİCR) 95. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

İşte böyle! Cezaları cehennemdir. Çünkü nankörlük ettiler; ayetlerimi ve resullerini eğlence aracı yaptılar. 18. sure (KEHF) 106. ayet (Resmi: 18/İniş:69/Alfabetik:54)

 O küfredenler seni gördüklerinde, seni şu şekilde alaya almaktan başka bir şey yapmazlar: "İlahlarınızı diline dolayan bu mu?" Ama Rahman'ın zikrini / Kur'an'ı bizzat onlar örtüp inkâr ediyorlar. 21. sure (ENBİYÂ) 36. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

(3) Eğlenmek (Gülmek, Alay Etmek)
(a) Elçiler ve inananlar ile eğlenmek (gülmek, alay etmek)
İğreti / sefil hayat küfre sapanlara süslü gösterilmiştir; onlar, iman sahipleriyle alay ederler. Takvaya sarılanlar, kıyamet günü onların tepelerinde olacaktır. Allah, dilediğini hesapsız bir biçimde rızıklandırır. 2. sure (BAKARA) 212. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Yemin olsun ki, senden önceki resullerle de alay edildi; fakat eğlence konusu yaptıkları şey, o maskaralığı sergileyenleri kıskıvrak sarıverdi. 6. sure (EN'ÂM) 10. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Sadakalar hususunda içten bir cömertlik göstermiş müminlere laf atanlarla, öz gayretlerinden başkasını bulamayanları alay konusu edenlere gelince, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için acıklı bir azap da vardır. 9. sure (TEVBE) 79. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Yemin olsun, senden önceki resullerle de alay edildi. İnkâr edenlere biraz süre verdim ama sonunda hepsini yakaladım. Gördüler nasılmış azap! 13. sure (RA'D) 32. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

Onlara bir Tanrı elçisi gelir gelmez, onunla mutlaka alay ederlerdi. 15. sure (HİCR) 11. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

O küfredenler seni gördüklerinde, seni şu şekilde alaya almaktan başka bir şey yapmazlar: "İlahlarınızı diline dolayan bu mu?" Ama Rahman'ın zikrini / Kur'an'ı bizzat onlar örtüp inkâr ediyorlar. 21. sure (ENBİYÂ) 36. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Yemin olsun, senden önceki resullerle de alay edilmiştir. Sonunda, onlarla eğlenenleri, alay konusu yaptıkları şey kuşatıverdi. 21. sure (ENBİYÂ) 41. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Siz onları alaya aldınız. Öyle ki, zikrimi / Kur'anımı size unutturdular. Siz onlara hep gülüyordunuz. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 110. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)

Seni gördüklerinde, şu şekilde alaya almaktan başka şey yapmazlar: "Allah'ın, resul olarak gönderdiği şu mu?" 25. sure (FURKÂN) 41. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)

Yazık şu kullara! Kendilerine gelen her resulle mutlaka alay ederlerdi. 36. sure (YÂSÎN) 30. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)

"Onları alaya alırdık; yoksa gözler onlardan kaydı mı?" 38. sure (SÂD) 63. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik: 88)

Resulleri onlara açık seçik beyyineler getirdiklerinde, onlar yanlarındaki bilgiyle sevinip övündüler. Ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıverdi. 40. sure (MÜ'MİN) 83. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69) 

Onlara bir peygamber geldiğinde mutlaka onunla alay ediyorlardı. 43. sure (ZUHRUF) 7. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

O küfre sapanlar, Zikir'i / Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı. 68. sure (KALEM) 51. ayet (Resmi: 68/İniş:2/Alfabetik:51)

(b) Din ile eğlenmek (gülmek, alay etmek)
 
Yahudilerden öyleleri var ki, kelimeleri yerlerinden kaydırırlar; din içinde sövgüler üreterek, dillerini eğip bükerek: "Dinledik, isyan ettik; dinle, dinlenmez olası, davar güder gibi güt bizi" derler. Eğer onlar, "Dinledik, boyun eğdik, dinle, bak bize!" demiş olsalardı, kendileri için daha hayırlı ve daha yerinde olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden onlara lanet etmiştir. Çok az bir kısmı hariç, iman etmezler. 4. sure (NİSA) 46. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Allah, Kitap'ta size şunu da indirmiştir: Allah'ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız. Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde biraraya getirecektir. 4. sure (NİSA) 140. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Ey iman edenler! Sizden önce kitap verilenlerden ve küfre sapanlardan, dininizi oyun ve eğlence edinenleri dost tutmayın. Eğer inanıyorsanız Allah'tan sakının. Namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlence edindiler. Böyle yaptılar; çünkü onlar akıllarını işletmeyen bir topluluktur. 5. sure (MÂİDE) 57-58. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Ve eğer onlardan azabı, belirlenmiş bir süreye kadar ertelesek, mutlaka şöyle diyeceklerdir: "Onu erteleyen de ne?" Gözünüzü açın, azap onlara geldiği gün, kendilerinden geri çevrilecek değildir. Ve alay edip durdukları şey, kendilerini sarmış olacaktır. 11. sure (HÛD) 8. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Sonunda, yapıp ettiklerinin kötülükleri başlarına musibet olmuş, alay edip durdukları şey kendilerini sarıvermişti. 16. sure (NAHL) 34. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

Sonra o çirkinlik ve kötülük sergileyenlerin sonu, çirkinlik ve kötülüğün en beteri oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalanlamışlardı ve o ayetlerle alay ediyorlardı. 30. sure (RÛM) 10. ayet (Resmi: 30/İniş:84/ Alfabetik:87)

Ama sen şaşırdın, onlarsa alay ediyorlar. 37. sure (SÂFFÂT) 12. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)

Kazanmış olduklarının çirkinlikleri, önlerinde belirmiş; alay ede geldikleri şey kendilerini sarıvermiştir. 39. sure (ZÜMER) 48. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

 Yemin olsun, onlara, size vermediğimiz imkân ve kudreti vermiştik. Onlar için işitme gücü, gözler ve gönüller oluşturmuştuk. Fakat, işitme güçleri de gözleri de gönülleri de kendilerine hiçbir yarar sağlamadı / kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı; çünkü ayetlerimize karşı direniyorlardı. Ve alaya aldıkları şey, onları kuşatıp sardı. 46. sure (AHKAF) 26. ayet (Resmi: 46/İniş:66/Alfabetik:3)

(c) İnsanlar-halklar / isimler ile eğlenmek (gülmek, alay etmek)

Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın / kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbirinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir. 49. sure (HUCURÂT) 11. ayet (Resmi: 49/İniş:105/Alfabetik:37)(d) Uyarmalar ile eğlenmek (gülmek, alay etmek)

Yemin olsun, Lût onları bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar, uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi. 54. sure (KAMER) 36. ayet (Resmi: 54/İniş:37/Alfabetik:52) RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder