İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

20 Mayıs 2016 Cuma

IV. B. 1. a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 5IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 5


Dipnot: *3/190: Kuran-ı Kerim'in bu özel anlatım biçimi ilgi çekicidir. 'Güneşin doğuşu ve batışı' yerine neden sürekli olarak 'gece ile gündüzün birbirini izlemesi' deyimi kullanılmaktadır? Bak: 27/88. 1

I.                  Allah'ın Varlığı Hakkında Mükemmel Örnekler / Evrendeki Hassas Ayarlar / Caner TaslamanII.               Allah'ın Varlığının Delilleri / Caner Taslaman / Allah'ın varlığına kanıtlar var mı ?


https://www.youtube.com/watch?v=KJkkgUWHB1k


III.           ALLAH’IN VARLIĞININ 12 DELİLİ CANER TASLAMAN ( E-KİTAP)


IV. İTİKAT

B. ALLAH

1. ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ

a) KAVRAM OLARAK, ALLAH'IN VARLIĞI VE VARLIĞININ DELİLLERİ - 5

 
3. sure (ÂLİ IMRÂN) 190. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Y.N. Öztürk :
Şu bir gerçek ki, göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, aklını ve gönlünü işletenler için çok ibretler vardır.


Dipnot: *3/190: Kuran-ı Kerim'in bu özel anlatım biçimi ilgi çekicidir. 'Güneşin doğuşu ve batışı' yerine neden sürekli olarak 'gece ile gündüzün birbirini izlemesi' deyimi kullanılmaktadır? Bak: 27/88.


 27/88= Sen dağlara bakar da onları donuk, durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Her şeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O.) Ahiret ile ilgili ayetlerin arasına 86'ncı ve 88'inci ayetler sokularak Tanrı'nın gücüne örnekler verilmiş ve herkesin dünyanın sabit olduğuna inandığı 7. yüzyılda net bir şekilde bu gerçek dile getirilmiştir. Bak 4/82.(= Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbette ki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.) 
 Bu ayette anlatılan hareketi 'kıyamet' diye yanlış adlandırılan dünyanın son anlarında (Saat) oluşacak kargaşa ile açıklamak mümkün değildir
Zira Kuran'da Saat diye anılan dünyanın son saatleri inkârcıların korku ve dehşetle tanık olduğu kozmik çarpışmaları ve patlamaları anlatır. 
Dünyanın son anlarında gerçekleşecek olayların niteliği için 81'inci ve 101'inci sureye bakınız lütfen. Dünyanın sonunu getirecek kozmik kargaşa 27/88 (= Sen dağlara bakar da onları donuk, durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Her şeyi güzel ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır bu. Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O.) ayetinde anlatıldığı gibi fark edilmeyen bir olay değildir.
 Ayrıca, 27/88'in devamı bu tür karıştırmaya imkân bırakmaz: 'Her şeyi sapasağlam yaratan Allah'ın sanatıdır'. Dünyanın sonu, Allah'ın sapasağlam yarattığı sanatının, örneğin Güneş sistemi ve galaksilerin, yeni bir oluşum için yıkılması olayıdır. 

Eski Kuran yorumcuları, dünyanın hareket halinde olabileceğini (Ki ayette buna ve Dünyanın kendi ekseninde dönüşüne işaret vardır- MKA) hayallerinde bile canlandıramadıkları için bu ayeti dünyanın sonunu anlatan diğer ayetlerle çelişkiye sokma pahasına da olsa yanlış anlamışlardır. 

 Ayrıca bak 4/82.(= Kur'an'ı, iyice okuyup düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başka birinin katından gelseydi, elbette ki onun içinde birçok ihtilaf bulacaklardı.) Hadis ve Sünneti Kuran'a eş koşanlar, Kuran'da 'nasih-mensuh' olduğunu ileri sürerek bu ayeti inkar etmektedirler (Bak 2/106 =Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?).
 Hurafe ve mitolojilerin yaygın ve etkin olduğu bir çağda gelmesine rağmen Kuran'ın hiçbir saçmalık ve yanlışlığı içermemesi de ayrı bir kanıttır. Kuran'ın inişinden yaklaşık iki yüz yıl sonra yazılan Hadis kitaplarını veya yüzyıllar sonra yazılan Kurtubi, İbni Kesir, Taberi, Nesefi gibi Kuran tefsirlerini düşünün.
2/106 (
 =Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?) 
Kuran'da birbirini iptal eden ayetler olduğu ve hatta bazı ayetlerin Hadislerle iptal edildiği biçimindeki sapkınca inanç, bu ayetin anlamı saptırılarak desteklenmiştir.. 
  'Ayet' sözcüğü tekil olarak kullanıldığı 84 yerin hiçbirinde Kuran ayetleri için kullanılmaz; tekil olarak kullanıldığı zaman sürekli olarak 'işaret, delil, mucize' anlamlarına gelir. 

 Ne var ki çoğul hali olan 'Ayaat' (ayetler) ise, tekil anlamına ek olarak Kuran ayetleri için de kullanılır. 
 Nitekim Kuran'ın bir 'ayeti' daha doğrusu bir birimi / ifadesi tek başına mucizevî bir özelliğe sahip değildir. Örneğin bir veya iki kelimeden oluşan birimler var ve bunlar, Kuran'ın tanımladığı ayet (mucize) özelliğini göstermez. Bazı kısa ifadeler Kuran'ın inişinden önce günlük konuşmada, kitaplarda ve şiirlerde kullanılan / kullanılabilen ifadelerdir. Örneğin bak 55/3; 69/1; 74/4; 75/8; 80/28; 81/26. 

Mucizelik özelliğini gösteren minimum ölçü bir sure (10:38) olup en kısa sure de 3 ayettir (103; 108; 110).

Besmele, tek bir birim olduğu için kendi başına bir mucize değildir; ancak Kuran'ın bütününü saran matematiksel örgü içinde mucizelik özelliğini kazanır. Ayetlerin (mucizevî özelliğe sahip olan ifadelerin) bir parçası olduğu için Besmele'den ayet diye söz edilebilir; ancak şunu unutmamak gerekir ki Tanrı, tekil olan 'ayet' kelimesini Kuran'ın ayetleri için kullanmayarak, sadece mucizelerden söz etmeyi sağlamıştır. 


Nasih-Mensuh konusu için ayrıca 4/82 ayetine bakınız. 
Ayrıca, 2/85 ayetinde anlatılan sapkınlığı aynen tekrar eden Müslümanlar hakkında müthiş bir öngörü için 15/91-93 ayetlerine bakınız.
 Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.

 
57. sure (HADÎD) 17. ayet (Resmi: 57/İniş:112/Alfabetik:33)

Y.N. Öztürk :
Bilin ki Allah, toprağa ölümünden sonra hayat verir. Ayetleri size açık seçik bildiriyoruz ki, aklınızı işletebilesiniz.

M. Kemal Adal
12 Mayıs 2016 / İZMİR.I.                  Allah'ın Varlığı Hakkında Mükemmel Örnekler / Evrendeki Hassas Ayarlar / Caner TaslamanII.               Allah'ın Varlığının Delilleri / Caner Taslaman / Allah'ın varlığına kanıtlar var mı ?


https://www.youtube.com/watch?v=KJkkgUWHB1k


III.             ALLAH’IN VARLIĞININ 12 DELİLİ CANER TASLAMAN (E-KİTAP)


 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ:


http://www.canertaslaman.com/wp-content/uploads/2015/10/Allahinvarligina12delilcanertaslaman.pdf

*****

Hiç uçan tavus kuşu gördünüz mü? Adeta bir masaldaki Zümrüt-ü Anka kuşu gibi!                  

Kuşun görünüşünü inceleyin. Bu harika renk ve desenlerden oluşan yağlı boya tabloyu (?) acaba kim yapmış olabilir? Üstelik bir de can vermiş...Acaba kuşun anne ve babası mı onu yaratırken böyle tasarlamışlar???

Özetle; bu kuş da  Allah'ın varlığının ve yaratıcılığının delillerinden SADECE biri..Dip Not:

"Allah'ın boyasını esas alın. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O'na kulluk ederiz."  2. sure (BAKARA) 138. ayet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder