İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

27 Mayıs 2016 Cuma

IV. B. 2. b) BİRLİK (ALLAH'IN) – 3IV. İTİKAT

B. ALLAH.. 1

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD) 1

b) Birlik (Allah'ın) - 3. 1

Dipnot: 4/171*: Allah'ın Koyduğu Sınır: Dinde, İnançta, Davranışta Sınır. Bak: 23/1-7; 39/53; 43/5; 70/22-31. 2

4/171**:Allah O'dur Ki: Allah Üç Değildir. 2

4/171***: İnsanın Yaratılış Aşamaları: Ruh (can). Bak: 15/29; 16/2, 102; 19/17; 21/91, 26/193; 32/9; 38/72; 66/12; 70/4; 78/38; 97/4. 3

4/171****: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: İmran Ailesi: Hz. İsa ve Meryem: İsa, Üçleyenler, dinlerinde aşırıya giderek İsa'ya Allah diyenler, küfre sapmışlardır. Bak: 4/171-172; 5/72, 75, 78, 110-114, 116; 19/34; 21/91; 23/50; 43/57; 61/6, 14. 4

4/171*****: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: İmran Ailesi: Hz. İsa ve Meryem: Üçleme - İsa. Bak: 5/73. 5

HIRİSTİYANLIKTAKİ BABA-OĞUL MESELESİ. 6

BAŞ SORUMLU KİLİSE.. 7

Dipnot: 5/73*: Allah O'dur Ki: 'Allah, Üçün Üçüncüsüdür' Diyenler: 8IV. İTİKAT

B. ALLAH

 2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD)

b) Birlik (Allah'ın) - 3 
4. sure (NİSA) 171. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Y.N. Öztürk :
Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. "Üçtür!" demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. Dipnot: 4/171*: Allah'ın Koyduğu Sınır: Dinde, İnançta, Davranışta Sınır. Bak: 23/1-7; 39/53; 43/5; 70/22-31.4/171*: DİNDE, İNANÇTA, DAVRANIŞTA SINIR:


 Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. 'Üçtür!' demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. 4/171.
 Hiç kuşku yok, kurtulmuştur müminler. Namazlarında huşû sahipleridir onlar. Boş ve lüzumsuz sözden yüz çevirmişlerdir onlar. Zekâtı vermek için faaliyettedir onlar. Cinsiyet organlarını/ırzlarını koruyanlardır onlar. Eşleri yahut akitleri aracılığıyla sahip bulundukları müstesnadır. Bu durumda kınanmış değillerdir onlar. Kim bundan ötesini isterse, işte onlar, sınırı aşanlardır. 23/1-7.
 De ki: 'Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan/aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur, mutlak Rahim'dir.' 39/53.
 Siz, haddi aşanlardan / zulme sapanlardan oluşan bir toplumsunuz diye, o zikri / Kur'an'ı sizden uzak mı tutalım? 43/5.
 Namaz kılıp dua edenler müstesna. Bunlar, namazlarında süreklidirler. Bunların mallarında belirli bir hak vardır: Yoksul ve yoksun için. Bunlar, din gününü içtenlikle doğrularlar. Bunlar, yalnız Rablerinin azabından ürperirler. Gerçekten de Rablerinin azabı emin olunmayacak bir azaptır. Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar. Ancak onlar, eşleriyle, imkânlarının sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar. Kim bunun ötesini isterse, işte böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. 70/22-31.

MKA.

 

 4/171**:Allah O'dur Ki: Allah Üç Değildir.4/171**: ALLAH ÜÇ DEĞİLDİR: 


 'Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. 'Üçtür!' demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.' 4/171.

MKA.

 

 4/171***: İnsanın Yaratılış Aşamaları: Ruh (can). Bak: 15/29; 16/2, 102; 19/17; 21/91, 26/193; 32/9; 38/72; 66/12; 70/4; 78/38; 97/4.4/171***: RUH (CAN):  Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. 'Üçtür!' demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. 4/171.
 'Onu, amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp öz ruhumdan içine üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın.' 15/29.
 Kullarından dilediğine melekleri, emrinden olan ruh ile şöyle diyerek indirir: 'Gerçek şu: Benden başka ilah yok, o halde benden sakının!' 16/2.
 De ki: 'İman edenleri güçlendirip kökleştirmek için ve Müslümanlara bir müjde ve kılavuz olarak, Ruhulkudüs onu, senin Rabbinden indirdi. 16/102.
 Onlarla arasına bir perde çekmişti. Biz de ruhumuzu ona göndermiştik de o kendisine sapasağlam bir insan şeklinde görünmüştü. 19/17.
 Ve o, cinsiyet organını/ırzını titizlikle koruyan kadın. Onun bağrına ruhumuzdan üfledik de kendisini ve oğlunu âlemler için bir mucize yaptık. 21/91.
 O güvenilir Rûh indirdi onu, 26/193.
 Sonra ona bir biçim verdi ve onun içine kendi ruhundan üfledi. Sizin için, işitme gücü, gözler ve gönüller vücuda getirdi. Ne kadar da az şükredersiniz! 32/9.
 'Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!' 38/72.
 Ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmran kızı Meryem'i de örnek verdi. Biz onun içine ruhumuzdan üfledik. Ve o, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdikledi de içten bağlananlardan oldu. 66/12.
 Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler O'na. 70/4.
 O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler. 78/38.
 Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner! 97/4.

MKA.

 

 4/171****: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: İmran Ailesi: Hz. İsa ve Meryem: İsa, Üçleyenler, dinlerinde aşırıya giderek İsa'ya Allah diyenler, küfre sapmışlardır. Bak: 4/171-172; 5/72, 75, 78, 110-114, 116; 19/34; 21/91; 23/50; 43/57; 61/6, 14.4/171****: İSA; ÜÇLEYENLER, DİNLERİNDE AŞIRIYA GİDEREK İSA'YA ALLAH DİYENLER, KÜFRE SAPMIŞLARDIR: 


 Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. 'Üçtür!' demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. Ne Mesih Allah'ın bir kulu olmaktan çekinir ne de Allah'a yakınlaştırılmış melekler. Allah'a kulluk ve ibadetten çekinerek kibre saplanan bilsin ki, Allah onların tümünü huzurunda haşredecekir. 4/171-172.
 Yemin olsun ki, 'Allah, Meryem'in oğlu Mesih'in ta kendisidir!' diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti: 'Ey İsrailoğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah'a kulluk/ibadet edin! Gerçek olan şu ki, Allah'a ortak koşana Allah, cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır.' 5/72.
 Meryem'in oğlu Mesih, bir resulden başkası değildir. Ondan önce de resuller gelip geçmiştir. Onun annesi de özü-sözü doğru biriydi. İkisi de yemek yerlerdi. Bak nasıl açıklıyoruz onlara ayetleri! Sonra bak, nasıl gerisin geri çevriliyorlar! 5/75.
 İsrailoğullarının küfre sapanları, Meryem'in oğlu İsa'nın ve Dâvud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir; çünkü onlar sınır tanımazlık, haksızlık, düşmanlık ediyorlardı. 5/78.
 Hani, Allah şöyle demişti: 'Ey Meryem'in oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhulkudüs'le desteklemiştim, beşikte iken ve erginlik çağında insanlarla konuşuyordun. Sana Kitap'ı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş görünümünde bir şey yaratıyor, içine üflüyordun da o benim iznimle kuş oluyordu. Doğuştan körü, abraşı benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri çıkarıyordun. İsrailoğullarını senden uzak tutmuştum. Hani, sen onlara açık-seçik ayetleri getirdiğinde, küfre sapanları şöyle deyivermişti: 'Açık bir büyüden başka bir şey değil bu.' Havarilere şunu vahyetmiştim: 'Bana ve resulüme iman edin.' Şöyle demişlerdi: 'İman ettik, sen de tanık ol ki biz, müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız!' Havariler demişlerdi ki: 'Ey Meryem'in oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?' İsa dedi ki: 'Eğer müminlerseniz Allah'tan sakının!' Dediler: 'İstiyoruz ki ondan yiyelim, gönüllerimiz tatmin bulsun, senin bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna tanıklık edenlerden olalım!' Meryem oğlu İsa şöyle yakardı: 'Allah'ım, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi! Rızık verenlerin en hayırlısı sensin!' 5/110-114.
 Allah şunu da söyledi: 'Ey Meryem oğlu İsa! Allah'ın yanında beni ve annemi de iki tanrı olarak kabul edin diye insanlara sen mi söyledin?' İsa dedi: 'Hâşâ! Tespih ederim seni. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer onu söylemişsem sen onu elbette bilirsin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Çünkü sen, evet sen, gaybları çok iyi bilensin!' 5/116.
 İşte Meryem'in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür. 19/34.
 Ve o, cinsiyet organını/ırzını titizlikle koruyan kadın. Onun bağrına ruhumuzdan üfledik de kendisini ve oğlunu âlemler için bir mucize yaptık. 21/91.
 Meryem'in oğluyla annesini birer ayet kıldık ve onları oturmaya uygun pınarlı bir tepeye yerleştirdik. 23/50.
 Meryem'in oğlu, bir örnek olarak ortaya konunca, senin toplumun buna karşı hemen bağırıp çağırmaya başladı. 43/57.
 Sonra onların eserleri üzere, resullerimizi art arda gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'yı da onların ardınca gönderdik. Ona İncil'i verdik; ona uyanların gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Bir bid'at olarak ortaya çıkardıkları ruhbaniyeti, onlar üzerine biz yazmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya çıkardılar. Ama ona gerektiği şekilde saygılı olmadılar. Onların, iman edenlerine ödüllerini verdik. Onlardan çoğu yoldan çıkmış olanlardır. 57/27.
 Meryem oğlu İsa'nın da şöyle dediğini hatırla: 'Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim.' Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: 'Bu, katıksız bir büyüdür!' dediler. 61/6.
 Ey iman sahipleri! Allah'ın yardımcıları olun! Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: 'Allah'a gidişte benim yardımcılarım kimdir?' demişti de, havariler: 'Biz, Allah'ın yardımcılarıyız!' cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğullarından bir zümre iman etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler. 61/14.

MKA.

 

 4/171*****: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: İmran Ailesi: Hz. İsa ve Meryem: Üçleme - İsa. Bak: 5/73.4/171*****: ÜÇLEME-İSA:


 Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve resullerine inanın. 'Üçtür!' demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid'dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O'nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter. 4/171.
 Yemin olsun ki, 'Allah, üçün üçüncüsüdür!' diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır. 5/73.

MKA.

 

 HIRİSTİYANLIKTAKİ BABA-OĞUL MESELESİ


 DİNE EN BÜYÜK ZARARI SAHTEKÂR DİN ADAMLARI VERİYOR

*2/4: Daha önceki Tanrısal kitaplar tahrifata uğramasına rağmen Tanrısal mesajı hala içerir. Tevrat ve İncil, SADECE Tanrı'ya kul olma mesajını hala taşır (Tesniye 6:4-5, Markos 12:29-30  Ana mesajla ilgili tüm tahrifatlar kolaylıkla belirlenebilir.


Tesniye 6:

4. «Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RABdir.
5. Tanrınız RABbi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz.

Markos 12:

 29İsa şöyle karşılık verdi: “En önemlisi şudur: ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız Rab tek Rab'dir.
30 Tanrın Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin.’

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.


 **2/4: HIRİSTİYANLIKTAKİ BABA-OĞUL MESELESİ:


Dinimizin bağlıları Hıristiyanlar'ın ve Museviler'in sapmalarını çok iyi tespit eder ve çok mantıklı eleştirirler. Ne yazık ki bu eleştiriyi yapanların birçoğu Kuran dışı dini kaynaklara tabi olmuşlar veya mezheplerin hegemonyasına girmişlerdir. 
Hıristiyanlıktaki en büyük sapma olan Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu sapmasını ele alalım. Bugünkü bilinen en eski İncil bile Latince'ye çeviridir. Hz. İsa'ya indiği dilde bir İncil elde mevcut değildir. Orjinalinde ne olduğunu bilmediğimiz kelimeler Latince'ye 'Baba' ve 'Oğul' şeklinde çevrilmiştir. 

Fakat bu Latince tercümelerde bile 'Oğul' kelimesi sadece Hz. İsa için değil, Allah'ın tüm sevgili kulları için kullanılır. Aynı şekilde Baba kelimesi de sırf Hz. İsa'nın Baba'sı manasında değil tüm kulların Baba'sı manasında kullanılır.

Siz göklerde olan Babanızın Oğulları olasınız.
İncil- Matta 5,45

... Benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Allah'ımın ve sizin Allah'ınızın yanına çıkıyorum.
İncil- Yuhanna 20,17

Yani mevcut İncil'i şu andaki tercümesiyle eline alan bir kişi bile şu andaki anlatımıyla Allah'ın oğlu tanrı İsa'yı İncil'de bulamaz.

Çünkü bu tabirin tüm insanlar için kullanılması, bu kavramın mecaz bir kavram olduğunu gösterir. Bizim tahminimize göre İncil'in orijinalinde kul manasına yakın bir kelime 'oğul', Yaratıcı manasına yakın bir kelime de 'baba' diye çevrilmiştir.

Fakat her şeye rağmen İncil'in her yerinde bu kelime bu tarzda çevrildiği için, kelimenin tüm insanlık için kullanılmış olmasından, ne manayı kastettiği anlaşılabilir.

Günümüzdeki İncil çevirilerini incelemek bile tercümelerle Hıristiyanlıkta ne kadar tahrifat yapılabildiği hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır.

35- İsa kovulmasını haber alır almaz onu aradı ve ona sordu, İNSANOGLU'na inanıyor musunuz?Yeni Amerikan İncil- Yuhanna 9,35

35- İsa kovulduğunu duydu ve onu bulunca şöyle dedi: İNSANOGLU'na inanıyor musunuz?Yeni Uluslararası İncil- Yuhanna 9,35
35- İsa ne olduğunu duyunca adamı buldu ve ona: 'MESİH'e inanıyor musunuz?' dedi.
Yaşayan İncil- Yuhanna 9,35

35- İsa kovulduğunu duydu ve onu bulunca şöyle dedi: TANRININ OGLU'na inanıyor musunuz?Kral James İncil'i- Yuhanna 9,35
4. tercümedeki Kral James İncil'inde ilk iki İncil'deki insanoğlu lafzının nasıl Tanrı oğlu lafzına çevrildiğine dikkat edin. Ayrıca bu Baba ve Oğul lafızlarının kullanımında saptırma olduğu Matta'nın şu bölümünden de anlaşılabilir:

Yeryüzündeki kimseyi Babanız diye çağırmayın, zira babanız birdir, semavi Babadır.
İncil- Matta 23,9


BAŞ SORUMLU KİLİSEGörüldüğü gibi tercümede yeryüzündeki kimseyi Babanız diye çağırmayın deniyor. Oysa 'Baba' herkesin biyolojik kan bağı olan babasını çağırdığı isimdir. Hiçbir zaman Allah'ın çağrıldığı bir isim değildir.

Burada da kanaatimiz Baba diye tercüme edilen kelimenin orjinalinin Allah'a mahsus yaratıcı veya benzeri bir kelime olduğu fakat tercümelerle bu kelimenin günümüzdeki 'Baba' kelimesi şeklinde kaldığıdır.

Fakat yine de tercümeler ikinci dereceden suçludur. Çünkü bu kelimelerin tüm insanlar için kullanıldığını gören objektif değerlendirici, bu kelimelerin mecazi bir kelime olduğu kanaatine varırdı. 

Bugünkü Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yorumcuları bu kelimelerin tüm insanlar için mecazi manada, Hz. İsa için ise gerçek manasında kullanıldığını söylemişlerdir.
Yani bugünkü Hz. İsa'nın oğul Tanrı ilan edilmesindeki asıl suçlu Katoliklik, Ortodoksluk tipi mezhepler ve onların kurumu olan kilisedir.

Kilisenin yorumundan ibaret olan bu yaklaşımlara, dini sadece mevcut İncil'lerden öğrenmeye çalışan Hıristiyanlarca varılmayacağı kanısındayız. 
Yıllarca insanlar Hıristiyanlığı kilise kurumunun anlatımlarıyla öğrendiler. Dinimiz Hanefi, Safi gibi Sunni ve diğer Şii mezheplerin anlatımlarıyla nasıl dejenere olmuşsa, Hıristiyanlık da Katolik ve Ortodoks mezheplerin hegemonyasıyla dejenere olmuştur.

Hıristiyanlık için durum daha da zordur. Çünkü mevcut İncil'lerin orijinali yoktur. Oysa Kuran'ın orijinali elde mevcut olduğu için Kuran'a gidip de ilaveleri ve eksiltmeleri düzeltmek; gerçek dinle, uydurulan dini ayırt etmek gayet kolaydır.
Tüm bu dejenerasyonlardaki metotları incelediğimizde; Hıristiyanlar'ın kendi mezhepleriyle dejenerasyonunun, dinimizin mezhepler eliyle dejenerasyonuna benzerliğini saptayabiliriz.

Mevcut İncil (tercümelerle saptırmalara rağmen) bir kenara bırakılmış ve kilise kendi yorumunu İncil'in üstüne çıkartmıştır.

Kilisenin burada rahipler topluluğu olduğunu unutmayalım.

Hz. İsa'nın öldürülmesi için karar alan da Yahudi haham toplumuydu.

Dinimizdeki ilaveleri yapanlar ise dinimizin hadis imamı, mezhep imamı adlı din adamı topluluklarıdır.

Biz Hz. İsa'yı öldürmek isteyen hahamların sapkınlığını, Hz. İsa'yı aşırı yücelten Saint Paul gibi papazların sapkınlığını çok iyi anlarız. Ama söz Buhari gibi uydurma hadis toplayıcılarına veya Safi gibi mezhep imamlarına geldi mi onların kutsallığından bir türlü vazgeçmeyiz. 
Fakat yine de Hıristiyanlar'ın Saint Paul'den, Museviler'in katliamcı hahamlarını savunmaktan neden vazgeçemediklerine çok şaşırırız.

Bir de kendimize şaşıracağımız günler gelebilse! 

Aslında tarih nüans farklarıyla tekrarlanmakta, geçmiş kavimlerden alınmayan ibretler felaketlerin sebebi olmaktadır.

Dine en büyük zararı ise bir kısım hahamlar, rahipler, imamlar diye bilinen sözde kutsallar vermektedir.


DİNE EN BÜYÜK ZARARI SAHTEKÂR DİN ADAMLARI VERİYORAllah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Halbuki hepsi de tek Tanrı'ya kulluk etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O'ndan başka Tanrı yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden yücedir.
9- Tevbe Suresi 31

Ey iman sahipleri! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan da geri çevirirler.
9-Tevbe Suresi 34
Ne yazık ki birçok Müslüman bu ayetleri masal gibi dinlemektedir.

'Allah bize geçmişteki bu kavimlerin durumunu anlatıyorsa, bunun önemli bir sebebi bizim de aynı yanlışı tekrarlayabilecek olmamızdır.' çıkarımı ne yazık ki düşünülmemektedir.

Bugün görüyoruz ki benzer hatalara düşülmüştür.


Nasıl Hıristiyanlar'da papazlar Rab kabul edildiyse, İslamiyet'te imamlar fetva, içtihad, mezhep görüşü başlıklı yutturmalarla, dinde olmayan dini hükümleri icat etmişlerdir. Yani din adamı zümresine, sırf Allah'ın tekelinde olan hüküm koyucu yetkisi verilmiştir.
Nasıl Hıristiyanlar Katolik, Protestan, Ortodoks rahiplerini, ruhanilerini her şeye rağmen temize çıkartıyor, onların evliyalık ve üstünlük hikayelerini anlatarak onların Hıristiyanlığı dejenere etmelerini temize çıkartıyorlarsa, bizim imamlarımız da aynı evliyalık, üstünlük ... hikayeleriyle temize çıkarılmaktadırlar.

Kilisenin maddi menfaatler için dini nasıl istismar ettiğini ise Güney Afrika'lı , Nobel ödüllü rahip Desmond Tutu çok güzel anlatmaktadır'Misyonerken Güney Afrika'ya geldiklerinde toprak bizde, İncil onlardaydı. Sonra bize gözlerimizi kapatalım, dua edelim dediler. Gözlerimizi açtığımızda gördük ki İncil bizde, toprak onlardaydı.'

Din adına insanların paralarını haksızlıkla bazı rahipler, hahamlar nasıl yiyorlarsa, hiç merak etmeyin bizim şeyhler, hocalar, mevlidhanlar onlardan aşağı kalmamaktadırlar.

Tüm bu manzaralarda hem Museviler, hem Hıristiyanlar, hem de bizim için elbette birçok ibretler vardır. Bu üç din de tüm bu mezhepleri ve mezhep önderlerini kenara itmeden dinlerini gerçek manasıyla kavrayamazlar.
Öncelikle tüm mezhep izahları ve tüm ilave Mişnalar, hadis kitapları, falancanın mektupları çöpe atılıp, Allah'ın kitapları tek başına masa üstüne konulup çözüme başlanmalıdır.

Kuran'ın orjinali elimizde olduğu için biz bu konuda çok daha rahat çözüm şansına sahibiz. Fakat Musevi ve Hıristiyanların da aynı metotla Allah'ın istediği orjinal dine çok daha fazla yaklaşacakları kanaatindeyiz.
Ne yazık ki şu anda din diye anlatılan ne Musevilik'te Tevrat'tır, ne Hıristiyanlık'ta İncil'dir, ne de bizde Kuran'dır. Mezhepler ve azizlerin, hahamların kitapları ne acıdır ki Allah'ın kitaplarının önüne geçmiştir.

Bu üç dinin yobazlıklarının temel sebebi de aynıdır: İnsani olana kutsal kılıfı giydirilmiş ve bunlar gerçek kutsal olan Allah'ın kitabının yanına ve önüne konmuştur.
Dinlerdeki bir diğer istismar mekanizması da kitapta yazılan açık gerçeklerin yorumla, kelimelerin manasını kaydırarak gizlenmesi veya saptırılmasıdır.

Onlar kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Öğüt almak için çağrıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular.
5- Maide Suresi 13

Bunların içlerinden bir grup vardı ki, Allah'ın kelamını işitiyor, onu kavramalarının ardından bile bile tahrif ediyorlardı.2- Bakara Suresi 75

Uydurulan Din, Kuran'daki Din E – Kitap

 
5. sure (MÂİDE) 73. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Y.N. Öztürk :
Yemin olsun ki, "Allah, üçün üçüncüsüdür!" diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır.


 Dipnot: 5/73*: Allah O'dur Ki: 'Allah, Üçün Üçüncüsüdür' Diyenler:


5/73*: ALLAH, ÜÇÜN ÜÇÜNCÜSÜDÜR' DİYENLER: 'Yemin olsun ki, 'Allah, üçün üçüncüsüdür!' diyenler de küfre batmıştır. Bir tek Tanrı dışında hiçbir ilah yoktur. Bu söyleyegeldiklerine son vermezlerse, onların küfre sapanlarına korkunç bir azap mutlaka gelip çatacaktır.' 5/73.

MKA.


 
6. sure (EN'ÂM) 3. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
O, göklerde de Allah'tır, yerde de. O, sizin iç dünyanızı da bilir, açığa vurduklarınızı da. Neler kazanmakta olduğunuzu da bilir O!


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder