İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

28 Mayıs 2016 Cumartesi

IV. B. 2. b) BİRLİK (ALLAH'IN) – 4IV. İTİKAT. 1

B. ALLAH.. 1

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD) 1

b) Birlik (Allah'ın) – 4. 1

Dipnot: 6/19*: İtikat: Peygamberlik: Elçiler (Resuller): Resullerin Durumu, Konumu: Hz. Muhammed Bütün İnsanlığa Gönderilmiştir. Bak: 6/19; 7/157-158; 21/107; 34/28; 62/2-4. 2

6/19**: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Muhammed'in Peygamberliği Yetki ve Sorumlulukları: Peygamberliği: Genel olarak Hz. Muhammed: Kur'an'ın Vahyi. Bak: 7/203; 10/94; 11/12; 15/87; 17/1; 20/2, 114; 25/32; 29/51; 42/52; 47/2; 53/1-18; 69/44-47; 75/16. 2

6/19***: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Peygamberin ve Müslümanların Mücadeleleri: Hicret Öncesi Dönem: Hz. Peygamberin Kavmiyle İhtilafı. Bak: 6/46-47, 56-58, 65-67, 135; 8/30-34; 12/108; 13/6, 43; 14/19; 15/6-8, 88-89; 17/47-48, 76-77; 19/77-80; 21/1-6, 36, 45-76; 23/68-74, 81-83; 25/4-6, 40-42, 52; 26/3-6; 28/47-51, 57; 34/7-9, 31, 43, 49; 35/42-44; 37/35-40, 167-170; 38/1-11; 38/64-67; 41/26, 41-42, 52; 43/5-10, 29-32, 57-60, 78-80, 83, 88-89; 45/19; 46/7; 50/1-5, 15; 51/7-11, 52-55; 52/29-49; 53/33-37; 54/1-5; 68/8-16, 46, 51; 70/36-42; 72/19-23; 86/15-16; 96/9-10; 106/1-4; 109/1-6. 4

*6/19: Dini hüküm için Kuran'ın biricik kaynak olduğunu, ona başka kaynakları eş koşanların müşrik olduğunu öğreniyoruz. Bak: (6/112-115; 7/2-3; 9/31; 17/46; 16/89; 45/6; 42/21) 11IV. İTİKAT

B. ALLAH

2. ALLAH'IN BİRLİĞİ (TEVHİD)

b) Birlik (Allah'ın) – 4


 
6. sure (EN'ÂM) 19. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Sor: "Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?" De ki: "Ben buna tanıklık etmiyorum." De ki: "O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!" Dipnot: 6/19*: İtikat: Peygamberlik: Elçiler (Resuller): Resullerin Durumu, Konumu: Hz. Muhammed Bütün İnsanlığa Gönderilmiştir. Bak: 6/19; 7/157-158; 21/107; 34/28; 62/2-4.6/19*: HZ. MUHAMMED, BİR PEYGAMBER (NEBİ) OLARAK BÜTÜN İNSANLIĞA GÖNDERİLMİŞTİR.


 6/19: 'Sor: 'Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?' De ki: 'Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?' De ki: 'Ben buna tanıklık etmiyorum.' De ki: 'O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!' 

 7/157-158: 'Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmi peygambere uyarlar; o onlara iyiliği emreder, kötü ve çirkinden onları alıkoyar. Güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarından ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri, bağları söküp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. + De ki: 'Ey insanlar! Ben sizin üstünüze Allah'ın resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü o Allah'ındır. İlah yoktur O'ndan başka. O diriltir, O ölüdürür. O halde Allah'a ve resulüne iman edin; Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz.' 

 21/107: 'Ve biz seni ancak âlemlere bir rahmet olarak gönderdik'. 

 34/28: 'Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, başka değil! Ama insanların çokları bilmiyorlar.' 

 62/2-4: 'O Allah'tır ki, ümmîlere içlerinden bir resul göndermiştir de o, onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları arıtıp temizler, onlara Kitap'ı ve hikmeti öğretir. Onlar bundan önce tam bir sapıklık içine gömülmüşlerdi. + O resulü, ümmîlerden olup da henüz onlara katılmamış bulunan başka kimselere de gönderdi. O'dur Azîz, O'dur Hakîm. + İşte bu, Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütfun sahibidir.'

MKA.

 

 6/19**: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Muhammed'in Peygamberliği Yetki ve Sorumlulukları: Peygamberliği: Genel olarak Hz. Muhammed: Kur'an'ın Vahyi. Bak: 7/203; 10/94; 11/12; 15/87; 17/1; 20/2, 114; 25/32; 29/51; 42/52; 47/2; 53/1-18; 69/44-47; 75/16.6/19**: HZ. MUHAMMED, KUR'AN'IN VAHYİ:


 'Sor: 'Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?' De ki: 'Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?' De ki: 'Ben buna tanıklık etmiyorum.' De ki: 'O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!' 6/19. 

 'Onlara bir ayet getirmediğinde, 'onu da şurdan burdan derleseydin ya,' diye konuşurlar. De ki: 'Ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyuyorum. Bu, Rabbinizden gelen gönül gözleridir, doğruya kılavuzdur, iman eden bir toplum için rahmettir.' 7/203.

 'Şayet sen, sana indirdiğimizden kuşkulanmakta isen, senden önce Kitap'ı okuyanlara sor. Yemin olsun, hak sana Rabbinden gelmiştir. O halde, sakın kuşkulananlardan olma!' 10/94. 

 'Belki de sen; onlar, 'Ona bir hazine indirilseydi, yahut beraberinde bir melek gelseydi ya!' diyorlar diye göğsün sıkışıp daralarak, sana vahyedilmekte olanının bir kısmını terk etmeye kalkarsın. Gerçek olan şu ki, sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her şey üzerinde bir Vekîl'dir.' 11/12. 

 'Yemin olsun ki, biz sana ikişerlerden / ikililerden / iç içe kıvrımlar halindeki çift mânalılardan yedi taneyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik.' 15/87. 

 'Bütün varlıkların tespihi o kudretdir ki, ayetlerimizden bazılarını kendisine gösterelim / kendisini ayetlerimizden bir parça olarak gösterelim diye kulunu, gecenin birinde Mescit-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür. Hiç kuşkusuz, O'dur Semî' ve Basîr.' 17/1. 

 'Biz bu Kur'an'ı sana, zahmet çekesin, bedbaht olasın diye indirmedik;' 20/2. 

 'O Melik / o hak hükümdar olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan önce, Kur'an hakkında aceleci olma. Şöyle de:'Rabbim, ilmimi artır!' 20/114. 

 'İnkâr edenler dediler ki: 'Kur'an ona toptan, bir kerede indirilseydi ya!' Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça / ayet ayet okuduk.' 25/32. 

 'Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin.' 42/51-52. 

 'İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar ve Muhammed'e indirilene -ki o onların Rablerinden bir haktır- inanmış olanlara gelince, Allah onların çirkin davranışlarını örtmüş ve gönüllerini barışa yöneltmiştir.' 47/2. 

 'Yemin olsun inip çıktığı zaman yıldıza / fışkırıp çıktığı zaman çimene / süzülüp aktığı zaman Ülker Yıldızı'na / aşağı indiği zaman o parçalar halinde ağır ağır gelene, Ki arkadaşınız ne saptı ne de azdı. O; kuruntudan, keyfinden konuşmuyor. İndirilmiş bir vahiyden başkası değildir o. Kuvvetleri çok müthiş olan belletip öğretti onu ona. Akıl, güzellik ve güç sahibidir. Doğrulup dikildi. En yüksek ufuktadır o. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı, İki yayın beraberliği gibi, belki ondan da yakındı. Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini. Kalp yalanlamadı gördüğünü. Onun gördüğü şey hakkında kuşkuya düşüp onunla çekişiyor musunuz? Yemin olsun ki onu bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, Sidretül Münteha yanında. O ağacın yanındadır sığınılacak bahçe. O vakit kuşatıp sarıyordu Sidre'yi kuşatıp saran, Göz ne kayıp şaştı ne azıp haddi aştı. Yemin olsun ki Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü.' 53/1-18. 

 'Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.' 69/44-47. 

 'Onu aceleye getiresin diye dilini onunla hareketlendirme!' 75/16.

MKA.

 

 6/19***: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Peygamberin ve Müslümanların Mücadeleleri: Hicret Öncesi Dönem: Hz. Peygamberin Kavmiyle İhtilafı. Bak: 6/46-47, 56-58, 65-67, 135; 8/30-34; 12/108; 13/6, 43; 14/19; 15/6-8, 88-89; 17/47-48, 76-77; 19/77-80; 21/1-6, 36, 45-76; 23/68-74, 81-83; 25/4-6, 40-42, 52; 26/3-6; 28/47-51, 57; 34/7-9, 31, 43, 49; 35/42-44; 37/35-40, 167-170; 38/1-11; 38/64-67; 41/26, 41-42, 52; 43/5-10, 29-32, 57-60, 78-80, 83, 88-89; 45/19; 46/7; 50/1-5, 15; 51/7-11, 52-55; 52/29-49; 53/33-37; 54/1-5; 68/8-16, 46, 51; 70/36-42; 72/19-23; 86/15-16; 96/9-10; 106/1-4; 109/1-6.6/19***: HZ. PEYGAMBERİN KAVMİYLE İHTİLAFI:


 'Gördün mü o yasaklayanı, Bir kulu namaz kılarken.' 96/9-10. 

 'Allah'ın gökleri ve yeri hak olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yepyeni bir halk getirir.' 14/19. 

 'O halde, yalanlayanlara itaat etme! İstediler ki sen, alttan alıp gevşek davranasın / yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler / yumuşaklık göstersinler. Şunların hiçbirine eğilme, uyma: Çok yemin eden, bayağı / alçak, Alaycı / gammaz, koğuculuk için dolaşıp duran, Hayrı engelleyen, sınır tanımaz saldırgan, günaha batmış, Kaba / obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der: 'Daha öncekilerin masalları!' Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız / burnunu sürteceğiz.' 68/8-16. 

 'Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar, bir borç altında eziliyorlar!' 68/46. 

 'O küfre sapanlar, Zikir'i / Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. 'Bu tam bir cinlidir.' diyorlardı.' 68/51. 

 'De ki: 'Ey nankör kâfirler! Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime. Kul değilim sizin taptığınıza, Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime. Sizin dininiz size, benim dinim bana!' 109/1-6. 

 'O yüz geri döneni gördün mü? Azıcık verdi, sona inatla sıkıca tuttu. Gaybın bilgisi onun yanında da o mu görüyor? Yoksa haber verilmedi mi ona, Mûsa'nın sayfalarındakiler? Ve o çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler... ' 53/33-37. 

 'Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için, Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için, Bu evin Rabbine ibadet etsinler! O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.' 106/1-4.


'Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur'an'a yemin olsun ki, İş sanıldığı gibi değil! Kendilerine içlerinden bir uyarıcı geldi diye şaştılar da şöyle dediler o küfre batanlar: 'Acayip şey bu!' Ölünce mi, biz toprak olunca mı? Çok uzak bir dönüştür bu.' Toprağın onlardan neyi eksilttiğini pek iyi bilmişizdir biz. Her şeyi saklayıp koruyan bir Kitap var katımızda. Hayır, hayır! Onlar, hak kendilerine geldiğinde, onu yalanladılar. Şimdi perişan mı perişan bir durum içindedirler.' 50/1-5. 

 'İlk yarıştan âciz kalıp yorulmuş muyduk? Hayır, yeni bir yaratıştan kuşku içinde olan onlardır.' 50/15. 

 'Onlar ha bire tuzak kuruyorlar / oyun çeviriyorlar. Ben de tuzak kuruyorum.' 86/15-16. 

 'Saat yaklaştı, Ay yarıldı. Bir ayet / alâmet görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: 'Sürüp giden bir büyüdür bu!' Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır. Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir. Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.' 54/1-5.

 'Sâd. Zikir / öğüt / uyarı dolu Kur'an'a yemin olsun ki, İş hiç de onların sandığı gibi değil! O küfre sapanlar bir gurur, ayrılık ve bütünden kopuş içindedirler. Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik biz, bağrıştılar onlar, fakat kurtuluş yoktu; geçmişti zaman. Kendi içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldi diye şaşıp kaldılar. Ve şöyle dedi bu nankörler: 'Bu adam yalanlar düzen bir büyücü...' 'İlahları bir tek tanrı mı yapmış? Bu, gerçekten hayret edilecek bir şey!' İçlerinden kodaman bir grup öne çıktı: 'Haydi, yürüyün! İlahlarınıza sahip çıkmada kararlı davranın! Gerçek şu ki, istenip beklenen şey budur.' 'Öteki millette işitmedik böyle bir şey. Bu bir uydurmadan başka şey değildir.' 'Öğüt ve uyarı, içimizden ona mı indirildi?' Hayır, onlar benim zikrimden / Kur'an' ımdan kuşkulandılar. Hayır, onlar benim azabımı henüz tatmadılar. Yoksa Azîz, Vahhâb olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onların katında mı? Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler. Kabilelerden oluşmuş, sözüm ona bir ordudur bu; şurada bozguna uğratılacaktır.' 38/1-11. 

 'Allah'ın kulu kalkmış O'na yakarırken, onlar onun üzerine keçeleşir gibi üşüşüyorlardı. 'Ben ancak Rabbime yakarırım / çağırırım. Ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam.' De ki: 'Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim.' De ki: 'Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam.' 'Ancak Allah'tan bir tebliğ ve O'nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim.' Allah'a ve O'nun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Sürekli içinde kalacaklardır.' 72/19-23. 

 'Küfre batanlar dediler ki: 'Bu, onun uydurduğu bir düzmeceden başka şey değildir. Ve bu düzmecede ona, başka bir topluluk da yardım etmiştir.' Yemin olsun ki, bunu söyleyenler bir zulüm, günah ve iftira sergilemişlerdir. 'Öncekilerin masallarıdır bu. Birilerine yazdırdı onu. O ona sabah akşam birileri tarafından yazdırılıyor.' Şöyle söyle: 'Onu göklerde ve yerdeki sırrı bilen indirmiştir. Kuşkusuz O, Gafûr'dur, Rahîm'dir.' 25/4-6. 

 'Yemin olsun, onlar o kötülük yağmuruna tutulan kente vardılar. Peki, onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilip hesap vermeyi ummuyorlardı. Seni gördüklerinde, şu şekilde alaya almaktan başka şey yapmazlar: 'Allah'ın, resul olarak gönderdiği şu mu?' 'Eğer biz kendilerine bağlılıkta sabırlı olmasaydık, bu bizi ilahlarımızdan saptıracaktı.' Azabı gördüklerinde, yolca kimin daha sapık olduğunu bilecekler. ' 25/40-42. 

 'Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur'an ile zorlu bir cihat aç. ' 25/52. 

 'Yeminlerinin tüm gücüyle Allah'a ant içmişlerdi ki, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerin herhangi birinden çok daha doğru bir gidiş üzere olacaklar. Fakat uyarıcı onlara gelince, bu onlara nefretle kaçıştan başka bir katkı sağlamadı. Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgâhladılar. Oysaki tezgâhlanan kötülük, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah'ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın! Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Onlar, kuvvet bakımından bunlardan daha zorluydular. Göklerde de yerde de Allah'ı âciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Alîm'dir O, Kadîr'dir.' 35/42-44. 

 'Ayetlerimizi inkâr edip, 'Bana mal da evlat da kesinlikle verilecek.' diyeni gördün mü? Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı? Hayır, hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız. O dediklerine biz vâris olacağız. Kendisi bir başına bize gelecek.' 19/77-80.

 'Onlar iman etmiyorlar diye kendini üzüntüden tüketir gibisin. Eğer istersek gökten üzerlerine bir mucize indiririz de boyunları onun önünde perişanlıkla eğilip kalır. O Rahman'dan kendilerine söze bürünmüş yeni bir hatırlatma gelmeye dursun, ondan mutlaka yüz çevirirler. Yemin olsun, yalanladılar ama yakında gelecektir onlara alaya alıp durdukları şeyin haberleri.' 26/3-6. 

 'Kendi ellerinin önden hazırladıkları yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde hemen şöyle diyorlar: 'Rabbimiz, bize bir resul gönderseydin de senin ayetlerine uyup müminlerden olsaydık ne olurdu!' Fakat hak, katımızdan kendilerine geldiğinde şöyle dediler: 'Mûsa'ya verilenin aynısı buna da verilseydi ya!' Bunlar daha önce Mûsa'ya verileni inkâr etmemişler miydi? Şöyle demişlerdi: 'Birbirini destekleyen iki büyü / sırt sırta iki büyücü.' Ve dediler: 'Biz bunların ikisine de inanmıyoruz.' De ki: 'Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin, ben ona uyayım.' Bunun üzerine sana cevap veremezlerse bil ki, onlar sadece iğreti arzularına uyuyorlar. Allah'tan bir kılavuzluk olmaksızın, kendi arzularına uyandan daha sapık kim vardır! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yemin olsun, biz onlar için sözü ardı ardına getirdik ki, düşünüp öğüt alabilsinler. ' 28/47-51. 

 'Dediler ki: 'Eğer seninle birlikte yol alırsak, yerimizden, yurdumuzdan oluruz.' Biz onları, katımızdan rızık olarak gelen tüm ürünlerin derlenip toplandığı güvenli, saygıdeğer bir mekâna yerleştirmedik mi? Ama onların çokları bilmiyorlar.' 28/57. 

 'Onların seni dinlerken, neye kulak verdiklerini biz daha iyi biliriz. Aralarında fısıldaşırlarken de şöyle konuşur o zalimler: 'Büyülenmiş bir adamdan başkasının ardı sıra gitmiyorsunuz!' Bak nasıl örnekler verdiler sana, nasıl sapıttılar. Artık hiçbir yola varamazlar.' 17/47-48. 

 'Az kalsın bu topraktan çıkarmak için seni sıkıştıracaklardı. Böyle bir durumda onlar orada senin arkandan çok az bir süre kalacaklardı. Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın.' 17/76-77. 

 'Seni yalanladılarsa şöyle söyle: 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.' 10/41. 

 'De ki: 'İşte benim yolum budur. Ben, Allah'a basîret üzere çağırırım / dua ederim. Beni izleyenler de... Şanı yücedir Allah'ın! Ben müşriklerden değilim.' 12/108. 

 'Şöyle haykırdılar: 'Hey! Kendisine o zikir / Kur'an indirilen! Sen gerçekten tam bir delisin.' 'Hadi getirsene bize o melekleri, eğer doğru sözlülerdensen!' Biz o melekleri ancak ve ancak hak üzere, hak bir yolla indiririz. Ve o zaman inkârcılara göz açtırılmaz.' 15/6-8.

 'Sakın, onlardan bazı çiftlere verdiğimiz nimet ve zevklere gözlerini dikme. Onlar için tasalanma da. Müminler için kanadını indir sen! Ve de ki: 'Ben, evet ben, apaçık konuşan bir uyarıcıyım!' 15/88-89. 

 'Sor: 'Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?' De ki: 'Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur'an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah'ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?' De ki: 'Ben buna tanıklık etmiyorum.' De ki: 'O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!' 6/19.

 'De ki: 'Düşünün bakalım; Allah, işitme gücünüzü, gözlerinizi alsa, kalpleriniz üzerine mühür bassa, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri verecek?' Bak nasıl türlü türlü açıklıyoruz ayetleri, yine de yüz çeviriyorlar! 'Şunu da söyle: 'Düşünün bakalım; Allah'ın azabı size ansızın, açıktan geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helâk edilecek?' De ki: 'Ben, Allah'ı bırakıp da yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım!' De ki: 'Sizin keyiflerinize uymam! Çünkü bunu yaparsam sapıtmış olurum, doğruyu ve güzeli bulanlardan olmam.' 6/46-47. 

 'Ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeyim. Ama siz onu yalanladınız. Acele istediğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'ındır. Hakkı o anlatır. Ayırt edip çözüm getirenlerin en hayırlısı O'dur.' Şunu da söyle: 'Acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş çoktan bitirilmiş olurdu. Zalimleri, Allah daha iyi bilir.' 6/57-58. 

 'De ki: 'O size, üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeye yahut sizi fırka fırka birbirinize düşürerek / fırkalara bölüp içinden çıkılmaz durumlara düşürerek / fırkaları elbise gibi size giydirerek kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya Kaadir'dir.' Bak nasıl sıralıyoruz ayetleri, iyice kavrayabilsinler diye. O, hak olduğu halde senin toplumun onu yalanladı. De ki: 'Ben size vekil değilim.' Her haberin gerçekleşeceği bir zaman / mekân vardır. Yakında bileceksiniz. ' 6/65-67. 

 'Ey toplumum! Yapabileceğinizi yapın. Ben de yapıp ediyorum. Yakında yurdun sonunun kime ait olacağını bileceksiniz. Gerçek olan şu ki, zalimler kurtulamayacaklardır.' 6/135.
 'Onlar, kendilerine, 'Allah'tan başka ilah yoktur' dendiğinde, kibirleniyorlardı. Ve şöyle diyorlardı: 'Mecnun bir şair yüzünden ilahlarımızı mı terk edeceğiz?' Hayır, öyle değil! O, hakkı getirmişti. Diğer peygamberleri de tasdik etmişti. Yemin olsun, siz o acıklı azabı mutlaka tadacaksınız! Ve yalnız, yapıp ettiklerinizin karşılığıyla cezalandırılacaksınız. Allah'ın içtenliğe erdirilmiş temiz kulları başkadır.' 37/35-40.
 'O inkârcılar şunu da söylüyorlardı: 'Eğer katımızda öncekilere verilenlerden bir öğüt / bir düşündürücü olsaydı, Elbette biz de Allah'ın samimi kullarından olurduk.' Fakat ardından onu inkâr ettiler. Yakında bilecekler. ' 37/167-170.
 'Küfre batanlar şöyle dedi: 'Dağılıp parçalandığınızda, kesinlikle yepyeni bir yaratılış içinde olacağınız yolunda, peygamberce haberler veren bir adamı size gösterelim mi?' 'Yalan düzüp Allah'a iftira mı ediyor, yoksa çıldırmış mı bu?' Hayır, söyledikleri gibi değil! Gerçek şu ki, âhirete inanmayanlar, dönüşü olmayan bir sapıklık ve bir azap içindedirler. Onlar, önlerinde ve arkalarında, gökten ve yerden neler var, görmediler mi? Dilesek onları yere batırırız ya da üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Hiç kuşkusuz, bütün bunlarda Allah'a yönelen her kul için mutlak bir ibret vardır.' 34/7-9.
 'Küfre sapanlar dedi ki: 'Biz, bu Kur'an'a da bundan öncekine de asla inanmayacağız!' Ah, bir görsen o zalimleri Rableri huzurunda, tutuklanmış halde! Bir kısmı da bir kısmına söz atar durur. Basit görülüp horlananları, büyüklük taslayanlara şöyle derler: 'Siz olmasaydınız, vallahi biz inanacaktık!' 34/31.
 'Ayetlerimiz açık seçik kanıtlar halinde karşılarında okununca şöyle derler: 'Bu adam, atalarınızın kulluk / ibadet etmekte olduklarından sizi vazgeçirmek isteyen birinden başkası değil.' Şunu da söylerler: 'Bu, düzenlenmiş bir yalandan / iftiradan başka şey değildir.' Hakkı inkâr edenler, o kendilerine geldiğinde şöyle demişlerdir: 'Açık bir büyüden başka şey değil bu!' 34/43.
 'De ki: 'Hak geldi, artık bâtıl ortaya yeni bir şey çıkaramaz; eskiyi de geri getiremez.' 34/49.
 'De ki: 'Bana, Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi emrediyorsunuz, ey cahiller!?' Andolsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun. Başkasına değil, sadece Allah'a kulluk / ibadet et; şükredenlerden ol! Allah'ı, kadrine / şanına yaraşır şekilde tanıyamadılar. Oysaki kıyamet günü, yeryüzü tamamen O'nun avucudur / avucundadır; gökler de O'nun sağ elinde / kudretinde dürülmüş haldedir. Şanı yücedir O'nun; arınmıştır onların ortak koştuklarından.' 39/64-67.
 'İnkâr edenler dediler ki: 'Şu Kur'an'ı dinlemeyin! O okunurken yaygara koparın ki, galip gelesiniz.' 41/26.
 'Onlar, o zikiri / Kur'an'ı kendilerine geldiğinde inkâr ettiler. Hâlbuki o, eşsiz yücelikte bir Kitap'tır. Bâtıl ona, ne önünden gelebilir ne de arkasından. Hakîm ve Hamîd Allah'tan bir indirmedir o.' 41/41-42.
 'De ki: 'Söyleyin bakalım, o Kur'an Allah katından ise, siz de onun üstünü örttünüzse, o dönüşü olmayan kopukluğa düşenden daha sapık kim vardır?' 41/52.
 'İşte bunun için sen çağrıda bulun / dua et ve emrolunduğun gibi dosdoğru yürü! Onların boş arzularına uyma ve şöyle de: 'Allah'ın Kitap'tan indirdiğine inandım. Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum. Allah'tır, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizim amellerimiz bize, sizin amellerinizin size. Bizimle sizin aranızda delil yok. Allah bizi bir araya toplayacaktır / aramızı bulacaktır. Dönüş O'nadır.' 42/15.
 'Yoksa 'yalan düzüp Allah'a iftira etti' mi diyorlar? Allah dilerse senin kalbini mühürler; bâtılı mahveder ve hakkı kendi sözleriyle gerçekleştirir. Kuşkusuz O, göğüslerin özündekini çok iyi bilir.' 42/24.
 'Siz, haddi aşanlardan /zulme sapanlardan oluşan bir toplumsunuz diye, o zikri / Kur'an'ı sizden uzak mı tutalım? Biz, öncekiler için de nice peygamberler gönderdik. Onlara bir peygamber geldiğinde mutlaka onunla alay ediyorlardı. Biz, gücü kuvveti onlardan daha üstün olanları da helâk etmişizdir. Öncekilerin örneği geçti. Yemin olsun, eğer onlara, 'Gökleri ve yeri kim yarattı?' diye sorsan, kesinlikle şöyle diyeceklerdir: 'Onları, Azîz ve Alîm olan yarattı!' O, yerküreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar oluşturdu ki, varacağınız yere varabilesiniz.' 43/5-10.
 'Ben, şunlar ve atalarını, kendilerine hak ve açık kanıtlı resul gelinceye kadar nimetlendirdim. Ne var ki, hak kendilerine geldiğinde şöyle dediler: 'Bu bir büyü, biz bunu inkâr ediyoruz!' Ve dediler: 'Şu Kur'an, iki kent içinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi?' Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Ve onların kimini kimine derecelerle üstün kıldık ki, bazısı bazısını tutup çalıştırsın. Rabbinin rahmeti, onların derleyip topladıklarından daha hayırlıdır.' 43/29-32.
 'Meryem'in oğlu, bir örnek olarak ortaya konunca, senin toplumun buna karşı hemen bağırıp çağırmaya başladı. Dediler ki: 'Bizim tanrılarımız mı hayırlı, o mu?' Bunu sana sadece çekişme olsun diye örnek verdiler. Çekişmeyi seven bir toplumdur onlar. Meryem'in oğlu, kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek yaptığımız bir kuldu. Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda getirirdik.' 43/57-60.
 'Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz haktan tiksiniyorsunuz. Yoksa bir iş ve oluşta kesin karara mı vardılar? Kuşkusuz, biz de kesin kararlıyız. Yoksa onların sırlarını, fısıltılarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil; elçilerimiz yanlarında yazıp duruyorlar.' 43/78-80.
 'Bırak onları, kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya değin dalıp gitsinler; oynayıp oyalansınlar!' 43/83.
 'Onun 'Ey Rabbim' deyişine yemin olsun ki, bunlar iman etmez bir topluluktur. Artık sen onlara aldırma, 'Selam!' deyiver. Yakında bilecekler.' 43/88-89.
 'Kuşkun olmasın ki onlar, Allah karşısında sana hiçbir yarar sağlayamazlar / Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Zalimler birbirlerinin dostlarıdır; Allah ise takvaya sarılanların Velî'sidir.' 45/19.
 'Her şeyi ayan beyan gösteren ayetlerimiz onlara okunduğunda, kendilerine gelmiş olan hakkı inkâr edenler şöyle derler: 'Açık bir büyüdür bu!' 46/7.
 'İnkâr edenler, inananlara şöyle derler: 'Eğer bu, hayırlı bir şey olsaydı, bunlar ona inanmakta bizi geçemezlerdi.' Bununla umduklarını bulamayınca şöyle diyecekler: 'Bu, eski bir uydurmadır.' 46/11.
 'Yemin olsun o ahenkli yollar taşıyan göğe, Ki siz gerçekten tartışmalarla dolu bir söz içindesiniz. Yüz geri çevrilen onun yüzünden çevrilir.' 51/7-9.
 'Kahrolsun o düzenbaz yalancılar Ki onlar bir sersemlik içinde ne yaptıklarından habersizdirler.' 51/10-11.
 'İşte böyle! Onlardan önce herhangi bir resul geldiğinde, mutlaka şöyle dediler: 'Ya büyücüdür ya deli.' Bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, azıp sapmış bir topluluk bunlar. Artık onlardan yüz çevir. Sen bu yüzden kınanmayacaksın. Hatırlat / öğüt ver; çünkü hatırlatıp öğüt vermek müminlere yarar sağlar.' 51/52-55.
 'Yaklaştı insanlara hesapları! Ve onlar hâlâ gaflet içinde yüz çevirip durmadalar. Rablerinden kendilerine ulaşan, söze bürünmüş her yeni öğüt ve hatırlatmayı ancak eğlenerek dinliyorlar. Kalpleri hep oyun ve oyalanmada. O zulüm sergileyenler, şu yolda bir fısıldaşmayı iyice koyulaştırdılar: 'Bu adam, sizin gibi bir insandan başkası değil. Gözünüz baka baka büyüye mi gidiyorsunuz!' Dedi: 'Rabbim, gökteki sözü de yerdeki sözü de bilir. O, her şeyi duyan, her şeyi bilendir!' Şöyle de dediler: 'Saçma sapan rüyalar bunlar! Belki de uydurduğu bir yalandır. Belki de bir şairdir o. Hadi bir mucize getirsin bize, öncekilere gönderildiği gibi...' Onlardan önce yere batırdığımız hiçbir yurt ve uygarlık iman etmemiştir. Onlar mı iman edecekler!...' 21/1-6.
 'O küfredenler seni gördüklerinde, seni şu şekilde alaya almaktan başka bir şey yapmazlar: 'İlahlarınızı diline dolayan bu mu?' Ama Rahman'ın zikrini / Kur'an'ı bizzat onlar örtüp inkâr ediyorlar.' 21/36.
 'De ki: 'Ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum.' Ama sağırlar, uyarıldıklarında çağrıyı işitmezler ki! Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa, yemin olsun şöyle diyecekler: 'Vay bizlere, biz zalimlermişiz!' 21/45-46.
 'Sözü gereğince düşünmediler de ondan mı, yoksa kendilerine ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi diye mi? Yoksa resullerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkâr ediyorlar? Yoksa, 'onda bir cinnet mi var' diyorlar! Hayır, o kendilerine hakkı getirdi ama onların çoğu haktan tiksiniyor. Eğer hak onların keyiflerine uysaydı, gökler de yer de bunların içindekiler de kesinlikle fesada uğrardı. Hayır, biz onlara zikirlerini / Kur'an'larını getirdik ama onlar zikirlerinden / Kur'an'larından yüz çeviriyorlar. Yoksa onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği daha hayırlıdır. Rızık verenlerin en hayırlısıdır O. Şu bir gerçek ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ama âhirete inanmayanlar, o yoldan hep yan çiziyorlar.' 23/68-74. 
 'İşin doğrusu şu: Onlar da öncekilerin söylediği gibi söylediler. 'Ölüp, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman mı, gerçekten o zaman mı diriltileceğiz?' 'Yemin olsun, biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Öncekilerin masallarından başka bir şey değil bu!' 23/81-83.

'Artık hatırlat, öğüt ver! Rabbinin nimetine yemin olsun ki, sen ne kâhinsin ne de cin çarpmış. Yoksa şöyle mi diyorlar: 'O bir şairdir. Zamanın ölüm getiren felaketine çarpılmasını bekliyoruz.' De ki: 'Bekleyin! Doğrusu sizinle beraber ben de bekleyenlerdenim.' Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu? Yoksa, 'Onu uydurdu' mu diyorlar! Hayır, iman etmiyorlar. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis / söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yoksa bizzat kendileri mi yaratıcıdır? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı? Hayır, onlar gerekli bilgiye ulaşamıyorlar! Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa güç ve egemenlik sahibi onlar mı? Yoksa onlara özgü bir merdiven var da onun üzerinde mi dinliyorlar? Eğer böyleyse, dinleyenleri açık bir kanıt getirsin. Yoksa kızlar O'na, oğullar size mi? Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bir borç yüzünden onlar, yük altına mı giriyorlar? Yoksa gayb yanlarında da yazıp duruyorlar mı? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Doğrusu şu ki, o inkâr edenlerin kendileri tuzağa yakalanmışlardır. Yoksa Allah'tan başka bir ilahları mı var? Uzaktır Allah, onların ortak koştuklarından. Gökten bir parçanın düştüğünü görseler şöyle derler: 'Üst üste yığılmış bulutlar!' Bayılıp yere serilecekleri günlerine kavuşuncaya kadar bırak onları! O gün, tuzakları kendilerine bir yarar sağlamayacak; onlara yardım da edilmeyecek! Zulmedenler için bundan başka bir azap da vardır. Fakat onların çokları bilmiyorlar. Rabbinin hükmüne sabret! Kuşkusuz, sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığında, Rabbinin hamdiyle tespih et! Gecenin bir bölümünde ve yıldızların ardından da O'nu tespih et!' 52/29-49.
 'O nankörlere ne oluyor ki, sana doğru, o yandan, bu yandan boyunlarını uzatarak geliyorlar; Sağdan ve soldan parçalar halinde. Onlardan her biri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor? Hayır, ummasınlar! Gerçek şu ki biz onları, bildikleri şeyden yarattık. İş onların sandığı gibi değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki, biz gerçekten gücü yetenleriz; Onları kendilerinden daha üstün olanlarla değiştirmeye... Ve biz önüne geçilebilecekler değiliz. Bırak onları! Dalsınlar, oynasınlar kendileri için belirlenen günlerine ulaşıncaya kadar.' 70/36-42.
 'Küfre sapanlar, seni tutup bağlamaları yahut öldürmeleri ya da yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlar, Allah da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ayetlerimiz onlara okunduğunda şöyle derler: 'Tamam, işittik. İstersek bunun gibisini elbette ki söyleriz; öncekilerin masallarından başka şey değil ki bu!' Şunu da söylemişlerdi: 'Allah'ımız! Eğer bu, senin katından gelmiş gerçeğin kendisiyse, gökten üstümüze taş yağdır. Yahut bize korkunç bir azap musallat et.' Oysaki sen onların içinde iken Allah onlara azap etmeyecekti. Onlar, af dileyip dururken de Allah onlara azap etmezdi. Onlar Mescid-i Haram'dan geri çevirip dururken, Allah onlara neden azap etmeyecekmiş? Onlar onun dostları / koruyucuları da değillerdir. Onun dostları / koruyucuları takva sahiplerinden başkası değildir. Ama onların çokları bunu bilmezler.' 8/30-34.
 'Senden, güzellikten önce kötülük istemede acele ediyorlar. Hâlbuki önlerinden pek çok örnek gelip geçti. Şu da bir gerçek ki, Rabbin insanlara karşı, zulümlerine rağmen af sahibidir. Ve Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir.' 13/6.
 'Küfre sapanlar: 'Sen gönderilmiş bir elçi değilsin.' diyorlar. De ki: 'Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah, bir de yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter.' 13/43.

MKA

 

 *6/19: Dini hüküm için Kuran'ın biricik kaynak olduğunu, ona başka kaynakları eş koşanların müşrik olduğunu öğreniyoruz. Bak: (6/112-115; 7/2-3; 9/31; 17/46; 16/89; 45/6; 42/21)


 6/112-113: 'İşte böyle, biz peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine lafın yaldızlısını fısıldarlar. Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Bırak onları, düzdükleri iftiralarla baş başa kalsınlar+ Ki âhirete inanmayanların gönülleri ona ısınsın, ondan hoşlansınlar, elde ettikleri şeylere sahip olmaya devam etsinler.'

Peygambere yakıştırılarak insanlara 'vahiy' adı altında sunulan yaldızlı sözlere, ahiret hayatını akıl ve bilgiye dayanarak onaylamamış olanlar inanır. İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak putlaştıranlar aslında İsa'nın baş düşmanlarıdır. Nitekim Buhari başta olmak üzere diğer Hadis kitaplarını Kuran ile karşılaştırarak incelediğinizde, o kitapları derleyenlerin aslında peygamberin baş düşmanı olduğunu göreceksiniz.


 6/114: 'Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.'

Bir önceki ayetlerde peygamber düşmanlarının peygambere yakıştırdıkları iftiralarını yaldızlı sözler olarak birbirlerine ilettiklerini bildiren Tanrı, şimdi Muhammed peygamberin ağzından onlara üç maddeden oluşan en güzel cevabı veriyor:

1) Biricik yasa kaynağı Allah'tır.
2) Allah'ın yasası Kuran'dadır.
3) Kuran detaylıdır.

Nitekim Hadis, Sünnet ve mezhep öğretilerini dinin diğer kaynakları olarak kabul edenler birinci ve üçüncü maddeyi direkt olarak, ikinci maddeyi de Kuran'daki yasaya isyan ederek inkâr etmektedirler.


 6/115-116: 'Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O. + Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Sadece sanıya uyarlar onlar ve sadece saçmalarlar.'

Kuran'ın Hadislere ve diğer insan ürünü öğretilere muhtaç olduğunu iddia ederek, onun detaylı, tamam ve yeterli oluşunu inkâr edenler, çoğunluğa kapılanlardır. Nitekim onlar sık sık çoğunluklarıyla övünürler.


 7/2-3: 'Bir kitaptır bu; sana indirildi, onunla uyarıda bulunasın diye ve inananlar için bir öğüt ve düşündürme olarak... O halde, bundan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. + Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden bir takım velilerin ardına düşmeyin! Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!';
 9/31: 'Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O.';
 17/46: 'Kalpleri üzerine, onu anlamamaları için kabuklar geçiririz, kulaklarına da bir ağırlık koyarız. Rabbini yalnız Kur'an'da andığın zaman, nefretle geriye dönüp kaçarlar.';
 16/89: 'Gün olur, her ümmet için kendi aleyhlerine kendi içlerinden bir tanık çıkarırız. Seni de şu insanlar hakkında tanık olarak getireceğiz. Sana bu Kitap'ı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlara da bir müjde olsun.';
 45/6: 'İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise / söze inanıyorlar?!';
 42/21: 'Yoksa onların, dinden, Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.)

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder