İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

11 Ağustos 2016 Perşembe

ASL-I KİTAP (EL KİTAP)

 Ayrıca Bakınız: Bu Konu, II .A. İLAHİ BİLGİ Konusu İle Doğrudan İlişkilidir
(1) Kavram Olarak, İtikat, Peygamberlik, Kitaplar, Asl-ı Kitap:

İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur'an'dır. Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır. 85. sure (BÜRÛC) 21-22. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)
O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır. Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz. Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir. 56. sure (VÂKIA) 77-80. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
Tâ, Sîn. İşte bunlar Kur'an'ın ve açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleridir. 27. sure (NEML) 1. ayet (Resmi: 27/İniş:48/Alfabetik:81)
 
Tâ, Sîn, Mîm. İşte sana, açık seçik beyanda bulunan Kitap'ın ayetleri. 28. sure (KASAS) 1-2. ayet (Resmi: 28/İniş:49/Alfabetik:53)
Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri. 10. sure (YÛNUS) 1. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)
Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi'ndendir o. 10. sure (YÛNUS) 37. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Elif, Lâm, Râ. O apaçık, apaydınlık Kitap'ın ayetleridir bunlar. 12. sure (YÛSUF) 1. ayet (Resmi: 12/İniş:53/Alfabetik:110)

Elif, Lâm, Râ. İşte sana o Kitap'ın ve açık anlatımlı Kur'an'ın ayetleri. 15. sure (HİCR) 1. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir. 43. sure (ZUHRUF) 4. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

Yemin olsun ki, Mûsa'ya Kitap'ı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşkuda olma! Biz onu İsrailoğullarına bir kılavuz yapmıştık. 32. sure (SECDE) 23. ayet (Resmi: 32/İniş:75/ Alfabetik:92)

İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa'ya Kitap'ı ve furkanı/hakla batılı ayıran mesajı vermiştik. 2. sure (BAKARA) 53. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Elif, Lâm, Mîm, Râ. O Kitap'ın ayetleridir bunlar. Ve sana Rabbinden indirilen, haktır. Ne var ki, insanların çokları iman etmezler. 13. sure (RA'D) 1. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

(2) Levh-İ Mahfuz

Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır. 85. sure (BÜRÛC) 22. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)

 (3) Rakamlanmış Kitap/ İlliyyîn ve Siccîn

(a)Rakamlanmış (Kitap)

Rakamlandırılmış bir kitaptır o. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 9,20. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

(b) İlliyyîn

Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır. İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir? 83. sure (MUTAFFİFÎN) 18-19. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65) 

(c) Siccîn

Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir. Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir? 83. sure (MUTAFFİFÎN) 7. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

 (4) Kitap

(a) Eğer doğru sözlülerseniz, hadi getirin kitabınızı! (Hak/Gerçek Kitap'ta olandır)

Eğer doğru sözlülerseniz, hadi getirin kitabınızı! 37. sure (SÂFFÂT) 157. ayet (Resmi: 37/İniş:56/ Alfabetik:90)

 (b) Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Onda, keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz (Kitap'ta olmayan zandır, Kitap'takine uymayan batıldır):

Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Onda, keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. 68. sure (KALEM) 37-38. ayet (Resmi: 68/İniş:2/Alfabetik:51)

 (c) İnkârcılar kendilerine gökten okuyabilecekleri yazılı bir metin/kitap indirilmesini isterler (kendilerini inanmamaya şartlandırmış olanlar öyle bir kitap inse gene inanmaz bu bir büyü derler)

Ehlikitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Zaten onlar Mûsa'dan da bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: "Allah'ı bize açıktan göster." Bunun üzerine zulümlerinden ötürü kendilerini yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine açık-seçik kanıtların gelişi ardından buzağıya taptılar. Biz onların bu günahını da affettik. Biz Mûsa'ya apaçık bir kanıt/bir hükmetme gücü verdik. 4. sure (NİSA) 153. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Eğer biz sana parşömen üzerine yazılı bir kitap göndermiş olsaydık, onlar da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, o küfre batmışlar, hiç kuşkusuz şöyle deyivereceklerdi: "Bu, apaçık bir büyüden başka şey değildir." 6. sure (EN'ÂM) 7. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

"Yahut altından bir evin olmalı, yahut göğe yükselmelisin. Ancak senin göğe çıktığına, okuyacağımız bir kitabı bize indireceğin zamana kadar, asla inanmayız!" De ki: "Rabbimin şanı yücedir. Ben, insan bir resulden başka neyim ki?" 17. sure (İSRÂ) 93. ayet (Resmi: 17/İniş:50/ Alfabetik:46)

Gün olur göğü, yazı tomarlarını dürer gibi düreriz. İlk yaratılışta başladığımız gibi onu baştan yaparız. Üzerimizde bir vaat olarak biz bunu mutlaka yapacağız. 21. sure (ENBİYÂ) 104. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Rakamlandırılmış bir kitaptır o. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 9,20. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

(d) Olacakların hepsi ve olmuşların hepsi, yaratılacak ve yaratılmış her şey Allah katında kitaplara yazılmıştır, Allah'ın ilmi ile kaydedilmiş / aynen kopyalanmıştır

Hiçbir kent / medeniyet dışta kalmamak üzere, kıyamet gününden önce hepsini ya helâk edeceğiz yahut da şiddetli bir azapla azaplandıracağız. İşte bu, Kitap'ta satır satır yazılmış bulunuyor. 17. sure (İSRÂ) 58. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Kitap ortaya konulmuştur. Günahkârların, onun içindekilerden korkup ürpererek şöyle dediklerini görürsün: "Vay başımıza! Ne biçim kitap bu! Ne küçük bırakmış ne büyük. Hepsini sayıp dökmüş!" Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor. 18. sure (KEHF) 49. ayet (Resmi: 18/İniş:69/Alfabetik:54)

 (e) Allah'ın Kitabı’nı okuyanlar ve okuduklarına uyup uygulayanlar, asla batmayacak bir ticaret umabilirler

Allah'ın Kitabı'nı okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler, asla batmayacak bir ticaret umabilirler. 35. sure (FATIR) 29. ayet (Resmi: 35/İniş:43/Alfabetik:24)

 (f) Kitap, vahyedilmiş kitaplar hakka tanıktır, hakka davetçi ve kılavuzdur, rahmettir

Böyleleri şu kimse gibi olur mu: Rabbinden bir beyyine üzerinedir, O'ndan bir tanık da kendisini izler. Tanıktan önce de bir kılavuz ve rahmet olarak Mûsa'nın kitabı var. Onlar ona inanırlar. Hiziplerden onu inkâr edenin varış yeri ateştir. Ondan asla kuşkuya düşme; o Rabbinden bir haktır ama insanların çokları inanmıyorlar. 11. sure (HÛD) 17. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Yemin olsun biz, ilk nesilleri helak ettikten sonra Mûsa'ya Kitap'ı; insanlar için basîretler, kılavuz ve rahmet olarak verdik ki, düşünüp öğüt alabilsinler. 28. sure (KASAS) 43. ayet (Resmi: 28/İniş:49/Alfabetik:53)

Halbuki ondan önce, bir önder ve bir rahmet olarak Mûsa'nın kitabı var! Bu Kur'an da öncekileri tasdikleyen bir kitaptır. Zulmedenleri uyarsın, güzel davrananlara müjde olsun diye Arap dilindedir. 46. sure (AHKAF) 12. ayet (Resmi: 46/İniş:66/Alfabetik:3)

Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır. İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir? Rakamlanmış bir kitaptır o. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 18-20. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir. Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir? Rakamlandırılmış bir kitaptır o. 83. sure (MUTAFFİFÎN) 7-9. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

 (g) Kitap, (aslı) titizlikle saklanan/korunan (Allah katındaki) bir kitaptadır

Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır. 56. sure (VÂKIA) 78. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)

 (h) Kitap, Vahiy kitabı (Kur'an) tam, mükemmel, eksiksiz, her şeyi (öz itibariyle) kapsayan, hikmet dolu rehber, insanlar için kendi dillerinde (Arapça) hüküm, öğüt ve rahmettir

Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır. 2. sure (BAKARA) 185. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler. 6. sure (EN'ÂM) 38. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma. 6. sure (EN'ÂM) 114. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Elif, Lâm, Râ. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri. 10. sure (YÛNUS) 1. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, Allah'tan sana ne bir dost nasip olur ne de bir koruyucu. 13. sure (RA'D) 37. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

Kur'an okuduğunda, seninle, âhirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. 17. sure (İSRÂ) 45. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Yemin olsun, size bir Kitap gönderdik ki, öğüt ve uyarınız/zikriniz/şerefiniz yalnız ondadır. Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız? 21. sure (ENBİYÂ) 10. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Karşılarında okunup duran bir kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. 29. sure (ANKEBÛT) 51. ayet (Resmi: 29/İniş:85/Alfabetik:8)

İşte sana, o hikmetlerle dolu Kitap'ın ayetleri. 31. sure (LOKMAN) 2. ayet (Resmi: 31/İniş:57/Alfabetik:59)

Kitap'ın indirilişidir bu. Kuşku, çelişme yok bunda. Âlemlerin Rabbi'ndendir bu. 32. sure (SECDE) 2. ayet (Resmi: 32/İniş:75/Alfabetik:92)
Oysaki biz onlara, araştırıp ders alacakları kitaplar vermemiştik; daha önce kendilerine bir uyarıcı da göndermemiştik. 34. sure (SEBE') 44. ayet (Resmi: 34/İniş:58/Alfabetik:91)
Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah'ın Zikri/Kur'an'ı karşısında yumuşar. Bu, Allah'ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah'ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur. 39. sure (ZÜMER) 23. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

Onlar, o zikiri / Kur'an'ı kendilerine geldiğinde inkâr ettiler. Halbuki o, eşsiz yücelikte bir Kitap'tır. 41. sure (FUSSİLET) 41. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)

Dediler ki: "Ey toplumumuz! Biz; Mûsa'dan sonra indirilen, kendinden öncekini doğrulayan, hakka ve dosdoğru yola ileten bir Kitap dinledik." 46. sure (AHKAF) 30. ayet (Resmi: 46/İniş:66/ Alfabetik:3)
 (i) Kitap, Kur'an, Kitap aslından insanlara indirilendir

O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır. Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır. 56. sure (VÂKIA) 77-78. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
(j) Kitap ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır

Ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır. 52. sure (TÛR) 3. ayet (Resmi: 52/İniş:76/Alfabetik:106)

k) Kitap, Hak ile Batılı ayıran bir ölçü, yol gösterici, bir ışık, bir öğüt, Doğruyu eğriden ayıran Furkan'dır

İyiye ve güzele yol bulursunuz ümidiyle Mûsa'ya Kitap'ı ve furkanı / hakla batılı ayıran mesajı vermiştik. 2. sure (BAKARA) 53. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ramazan o aydır ki; insanlara kılavuz olan, iyi-kötü ayrımıyla hidayetten kanıtlar getiren Kur'an, onda indirilmiştir. O halde bu aya ulaşanınız onu oruçlu geçirsin. Hasta olan veya yolculuk halinde bulunan, tutamadığı gün sayısınca başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Tutulmamış olan günleri tamamlamanızı, sizi doğru yola kılavuzladığı için Allah'ı yüceltmenizi ister. Ve sizin şükretmeniz umulmaktadır. 2. sure (BAKARA) 185. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber, anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hükmetsinler diye gerçeği taşıyan Kitap'ı hak olarak indirdi. O Kitap'ta anlaşmazlığa düşenler, o Kitap'ın bizzat muhataplarından başkası değildi. Bunlar, kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden, çekişmeye girdiler. Sonra Allah kendi izniyle, inananları, üzerinde tartış maya girdikleri gerçeğe tekrar ulaştırdı, Allah, dilediği kişiyi/dileyeni doğru yola iletir. 2. sure (BAKARA) 213. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Daha önce insanlara bir yol gösterici olarak Furkan'ı da indirdi. Şu bir gerçek ki, Allah'ın ayetlerini örtüp inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Ve Allah hem Azîz'dir hem intikam alıcı... 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 4. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, Allah'tan sana ne bir dost nasip olur ne de bir koruyucu. 13. sure (RA'D) 37. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

Yemin olsun, biz, Mûsa'ya ve Hârun'a hak ile bâtılı ayıran, korunanlar için bir ışık ve öğüt olan furkanı verdik. 21. sure (ENBİYÂ) 48. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Şanı yücedir o kudretin ki, hakla bâtılı ayıran o Furkan'ı, bütün âlemler için bir uyarıcı olsun diye kuluna indirdi. 25. sure (FURKÂN) 1. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal Hiç yorum yok:

Yorum Gönder