İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

24 Mart 2017 Cuma

HZ. İLYAS, ELYESE’A, ZÜLKİFİL VE HZ. YUNUS


IX. TARİH VE KISSALAR


B. PEYGAMBER KISSALARI-27

13.  HZ. İLYAS, ELYESE'A VE ZÜLKİFİL


a) Kavram olarak, Tarih ve Kıssalar, Peygamber Kıssaları, Hz. İlyas, Elyesa'a ve Zül-Kifl

 

İsmail'i, Elyese'i, Zülkifll'i de an! Hepsi seçkinlerdendi. 38. sure (SÂD) 48. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik: 88)

İlyas da elbette ki peygamberlerdendi. O da toplumuna şöyle demişti: "Hâlâ korkup sakınmıyor musunuz?" "Bal'e yalvarıp yakarıyor, yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?" "Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı terk mi ediyorsunuz?" Sonunda onu yalanladılar. Bu yüzden onlar mutlaka huzura getirileceklerdir. Allah'ın samimi, seçkin kulları müstesna. Sonrakiler içinde İlyas'ı hatırlatacak bir şey de bıraktık. Selam olsun İlyas'a! Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz biz. Bizim inanan kullarımızdandı o. 37. sure (SÂFFÂT) 123-132. ayet (Resmi: 37/İniş:56/ Alfabetik:90)
İsmail, İdris, Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. 21. sure (ENBİYÂ) 85. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

b) İlyas


Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas... Hepsi iyilik ve barış için çalışanlardandı. 6. sure (EN'ÂM) 85. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

 İlyas da elbette ki peygamberlerdendi. O da toplumuna şöyle demişti: "Hâlâ korkup sakınmıyor musunuz?" "Bal'e yalvarıp yakarıyor, yaratıcıların en güzelini bırakıyor musunuz?" "Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı terk mi ediyorsunuz?" Sonunda onu yalanladılar. Bu yüzden onlar mutlaka huzura getirileceklerdir. Allah'ın samimi, seçkin kulları müstesna. Sonrakiler içinde İlyas'ı hatırlatacak bir şey de bıraktık. Selam olsun İlyas'a! Güzel düşünüp güzel davrananları böyle ödüllendiririz biz. Bizim inanan kullarımızdandı o. 37. sure (SÂFFÂT) 123-132. ayet (Resmi: 37/İniş:56/ Alfabetik:90)

c) Elyesa'a

 

İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût... Hepsini âlemlere üstün kıldık. 6. sure (EN'ÂM) 86. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

İsmail'i, Elyese'i, Zülkifll'i de an! Hepsi seçkinlerdendi. 38. sure (SÂD) 48. ayet (Resmi: 38/İniş:38/ Alfabetik:88)

d) Zül-Kifl


İsmail, İdris, Zülkifl, hepsi sabredenlerdendi. 21. sure (ENBİYÂ) 85. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)


İsmail'i, Elyese'i, Zülkifll'i de an! Hepsi seçkinlerdendi. 38. sure (SÂD) 48. ayet (Resmi: 38/İniş:38/ Alfabetik:88)

14.  HZ. YUNUS


a) Kavram olarak, Tarih ve Kıssalar, Peygamber Kıssaları, Hz. Yunus


Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret! Balığın dostu Yûnus gibi olma! Hani o, hıçkırıktan boğulur bir halde yakarmıştı. Eğer ona, Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde cascavlak bir yere atılırdı. Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı. 68. sure (KALEM) 48-50. ayet (Resmi: 68/İniş:2/Alfabetik:51)
Bir kent inansa da imanı kendisine yarar sağlasa ya! Yûnus'un kavmi müstesna. Onlar inanınca, dünya hayatında rezillik azabını üstlerinden kaldırmış ve kendilerini belirli bir süreye kadar nimetlendirmiştik. 10. sure (YÛNUS) 98. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût... Hepsini âlemlere üstün kıldık. 6. sure (EN'ÂM) 86. ayet (Resmi: 6/İniş:55/ Alfabetik:20)

Yûnus da gönderilen elçilerdendi. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Sonra kura çekti de kaybedenlerden oldu. Derken, kendisini balık yutmuştu. O kendi kendini kınayıp duruyordu. Eğer tespih edenlerden olmasaydı. İnsanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı. Bir süre sonra onu, çıplak araziye attık. Hastalanmıştı. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Onu yüz bin kişiye yahut daha fazla olanlara elçi olarak gönderdik. Onlar inandılar. Biz de onları bir vakte kadar nimetlendirdik. 37. sure (SÂFFÂT) 139-148. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)
Ve Zünnûn. Hani kızarak gitmişti de ona asla güç yetiremeyeceğimizi / ölçüyü kendisine uygulamayacağımızı sanmıştı. Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı: "Senden başka ilah yok, tespih ederim seni. Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum." Hemen imdadına yetiştik. Gamdan kurtardık onu. İnananları işte böyle kurtarırız biz. 21. sure (ENBİYÂ) 87-88. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)
Biz, tıpkı Nûh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Biz İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyûb'e, Yûnus'a, Hârun'a, Süleyman'a da vahyettik. Dâvud'a da Zebur'u verdik. 4. sure (NİSA) 163. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

b) Zünnûn


Ve Zünnûn. Hani kızarak gitmişti de ona asla güç yetiremeyeceğimizi / ölçüyü kendisine uygulamayacağımızı sanmıştı. Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı: "Senden başka ilah yok, tespih ederim seni. Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum." Hemen imdadına yetiştik. Gamdan kurtardık onu. İnananları işte böyle kurtarırız biz. 21. sure (ENBİYÂ) 87-88. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21) 

RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...

​ T.C. / M. Kemal Adal 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder