İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

29 Temmuz 2016 Cuma

CEHENNEM VE CEHENNEMLER- 1


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 17


5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 8

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 2


(4) Cehennem ve Cehennemler - 1

(a) Cehennem, Azap / Ateşle arındırma, genel

Rabbinin rahmet ettikleri müstesna. O, onları işte bunun için yaratmıştır. Rabbinin, "Yemin olsun ben cehennemi, tümden insanlar ve cinlerle dolduracağım!" sözü tamamlanacaktır.  11. sure (HÛD) 119. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Rabbiniz size belki rahmet eder. Ve eğer yine eski duruma dönerseniz, biz de döneriz. Ve biz, cehennemi, küfre batanlar için çepeçevre kuşatan bir zindan yapmışızdır. 17. sure (İSRÂ) 8. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Peşin isteyene dünyada peşin veririz: Dilediğimize dilediğimiz kadar. Sonra da ona cehennemi veririz; yaslanır ona, kınanmış ve kovulmuş olarak. 17. sure (İSRÂ) 18. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah'ın yanına başka tanrı koyma ki, kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın. 17. sure (İSRÂ) 39. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Rabbine yemin olsun ki; onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra hepsini diz çökmüş halde cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. 19. sure (MERYEM) 68. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)

Suçluları da susuz ve yaya olarak cehenneme sevk ederiz. 19. sure (MERYEM) 86. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)

Şu bir gerçek ki, Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelen için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de hayat bulur. 20. sure (TÂHÂ) 74. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

İçlerinden her kim, "Ben O'nun dışında bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız biz. 21. sure (ENBİYÂ) 29. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Siz ve Allah'ın berisinden, kulluk/kölelik ettikleriniz, cehennem odunusunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. 21. sure (ENBİYÂ) 98. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Ayetlerimizi işe yaramaz kılmak için gayret gösterenlere gelince, onlar cehennemin dostlarıdır. 22. sure (HAC) 51. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

Tartıları hafif gelenler ise kendilerini kayba uğratanlar, sürekli cehennemde kalanlar olacaklardır. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 103. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)
O yüzleri üstü cehenneme sevk edilecek olanlar, mekân bakımından en şerli, yol bakımından en sapık kişilerdir. 25. sure (FURKÂN) 34. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)

Ve şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır." 25. sure (FURKÂN) 65. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)

Alın size, tehdit edildiğiniz cehennem! 36. sure (YÂSÎN) 63. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)

Rabbiniz buyurmuştur ki: Dua edin bana, cevap vereyim size! Kibre saparak bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. 40. sure (MÜ'MİN) 60. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Kaynar suyun içine. Sonra da ateşte yakılacaklar. 40. sure (MÜ'MİN) 72. ayet (Resmi: 40/İniş:60/ Alfabetik:69)
  
Girin cehennemin kapılarından; sürekli kalacaksınız içeride. Kibirlenenlerin barınağı ne de kötüymüş! 40. sure (MÜ'MİN) 76. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Suçlular ise cehennem azabının içinde sürekli kalacaklardır. 43. sure (ZUHRUF) 74. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

Arkalarından cehennem! Kazanmış oldukları da Allah dışında edindikleri veliler de onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. Çok büyük bir azap vardır onlar için. 45. sure (CÂSİYE) 10. ayet (Resmi: 45/İniş:65/Alfabetik:15)

Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o. 48. sure (FETİH) 6. ayet (Resmi: 48/İniş:109/Alfabetik:27)

Siz, ikiniz! Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! 50. sure (KAF) 24. ayet (Resmi: 50/İniş:34/ Alfabetik:49)

O gün cehenneme bir kakılışla kakılırlar. 52. sure (TÛR) 13. ayet (Resmi: 52/İniş:76/ Alfabetik:106)

İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir. 55. sure (RAHMÂN) 43. ayet (Resmi: 55/İniş:89/Alfabetik:86)

Görmedin mi şu fısıldaşmaktan yasaklananları ki, biraz sonra, yasaklanmış oldukları şeye dönüyorlar ve günah, düşmanlık, peygambere isyan konusunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde, seni Allah'ın selamlamadığı biçimde selamlıyorlar. Kendi içlerinde ise şöyle diyorlar: "Söylediğimiz şey yüzünden Allah bize azap etse ya!" Cehennem yeter onlara. Girecekler oraya. Ne kötü dönüş yeridir o! 58. sure (MÜCÂDİLE) 8. ayet (Resmi: 58/İniş:104/Alfabetik:66)

Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o! 66. sure (TAHRÎM) 9. ayet (Resmi: 66/İniş:106/Alfabetik:97)

Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o! 67. sure (MÜLK) 6. ayet (Resmi: 67/İniş:77/Alfabetik:68)
 
"Haksızlığa sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır." 72. sure (CİN) 15. ayet (Resmi: 72/İniş:40/ Alfabetik:16)

Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur. 78. sure (NEBE) 21. ayet (Resmi: 78/İniş:80/Alfabetik:79)

Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır. 85. sure (BÜRÛC) 10. ayet (Resmi: 85/İniş:27/Alfabetik:14)

O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var! 89. sure (FECR) 23. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)

Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi. 98. sure (BEYYİNE) 6. ayet (Resmi: 98/İniş:101/Alfabetik:13)

(b) Cehennem, O gün cehennemde getirilir ve firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denir

Sabah akşam, ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: "Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!" 40. sure (MÜ'MİN) 46. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır. 69. sure (HÂKKA) 17. ayet (Resmi: 69/İniş:78/Alfabetik:34)

O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var! 89. sure (FECR) 23. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)

 (c) Cehennem, içinde, dalmış olanı, kimse kurtaramaz

Üzerine azap sözü hak olanı, ateşe dalmış olanı sen mi kurtaracaksın? 39. sure (ZÜMER) 19. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

 (d) Cehennem yaratılışı

Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır. 69. sure (HÂKKA) 17. ayet (Resmi: 69/İniş:78/Alfabetik:34)

Gören kişi için cehennem apaçık ortaya çıkarılmıştır. 79. sure (NÂZİÂT) 36. ayet (Resmi: 79/İniş:81/Alfabetik:78)

Cehennem kızıştırıldığında, 81. sure (TEKVÎR) 12. ayet (Resmi: 81/İniş:7/Alfabetik:103)

O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var! 89. sure (FECR) 23. ayet (Resmi: 89/İniş:10/Alfabetik:25)

 (e) Cehennem, layık olanlar

Nankörlüğe sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar, ateşin dostu olacaklardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. 2. sure (BAKARA) 39. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır orada. 2. sure (BAKARA) 81. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

İbrahim şöyle yakarmıştı: "Rabb'im! Şu kenti güvenli bir kent yap, halkının Allah'a ve âhıret gününe inananlarını çeşitli ürünlerle rızıklandır." Rab dedi ki: "Küfre sapanları bile rızıklandırırım. Ama az bir nimetle rızıklandırır, sonra da ateş azabına itiveririm. Ne kötü bir dönüş yeridir o..." 2. sure (BAKARA) 126. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe!... 2. sure (BAKARA) 175. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ona, "Allah'tan kork" dendiğinde, gurur kendisini günaha götürür. Böylesine, cehennem yeter. Gerçekten ne kötü yataktır o. 2. sure (BAKARA) 206. ayet (Resmi: 2/İniş:92/ Alfabetik:11)

Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar, De ki: "O ayda savaş büyük bir günahtır. Ama Allah yolundan alıkoymak, O'na ve Mescid-i Haram'a nankörlük etmek, ora halkını oradan sürüp çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır." Fitne/baskı ve bozgunculuk, cana kıymaktan daha büyük bir kötülüktür. Eğer güçleri yetse sizi dininizden çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. İçinizden kim irtidâd edip dininden dönerse kâfir olarak ölür. Böylelerinin amelleri dünyada da âhırette de boşa gitmiştir. Ateş ehlidir onlar. Sürekli kalacaklardır orada. 2. sure (BAKARA) 217. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların dostları tağuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada sürekli kalacaklardır onlar. 2. sure (BAKARA) 257. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

O ribayı yiyenler, şeytanın bir dokunuşla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu böyledir, çünkü onlar, "Alış-veriş de riba gibidir." demişlerdir. Oysa ki Allah, alış-verişi helal, ribayı haram kılmıştır. Kendisine Rabb'inden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah'a kalmıştır. Yeniden ribaya dönene gelince, böyleleri ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada. 2. sure (BAKARA) 275. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Allah'ın, kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştukları için, küfre sapanların kalplerine korku salacağız. Barınakları ateştir onların. Ne kötüdür o zalimlerin varacakları yer! 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 151. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Andolsun ki Allah, "Allah yoksuldur, bizler zenginleriz!" diyenlerin sözünü işitti. Dediklerini de yazacağız, haksız yere peygamberleri öldürmelerini de. Ve şöyle diyeceğiz: "Tadın, yakıp pişiren azabı!" 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 181. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Azıcık bir nimetlenmedir o. Sonra onların varacağı yer cehennem olacaktır. Ne kötü yataktır o! 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 197. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Şunda kuşkunuz olmasın ki, zulme başvurarak yetimlerin mallarını yiyenler karınlarına doldurmak üzere bir ateş yemekten başka bir şey yapmazlar. Ve onlar yakın bir zamanda, korkunç acılar veren bir azaba dalacaklardır. 4. sure (NİSA) 10. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Kim de Allah'a ve onun resulüne isyan eder, Allah'ın sınırlarını da aşarsa, Allah onu, içinde sürekli kalıcı olarak ateşe sokar. Artık onun için yere batırıcı bir azap vardır. 4. sure (NİSA) 14. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok da kolaydır. 4. sure (NİSA) 30. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Onlardan bir kısmı ona inanmıştır; bir kısmı da ondan alıkoymaktadır. Böylesine, çılgın alevli cehennem yeter. 4. sure (NİSA) 55. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona. 4. sure (NİSA) 93. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: "Neredeydiniz siz?" Cevap verdiler: "Yeryüzünde ezilip horlananlardandık biz." Melekler dediler ki: "Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki orada bir yerden bir yere göçesiniz?" İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o! 4. sure (NİSA) 97. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)

Erdirici kılavuzluk kendisine ayan-beyan geldikten sonra, resulden kopup müminlerin yolunun dışını izleyeni biz, yöneldiğiyle kaynaştırır, sonra da cehenneme sallarız. Ne kötü bir dönüş yeridir o! 4. sure (NİSA) 115. ayet (Resmi: 4/İniş:98/ Alfabetik:82)

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, bunlar cehennemin dostlarıdırlar. 5. sure (MÂİDE) 10. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

"Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da senin günahını da yüklenip ateş halkından olasın. İşte budur zalimlerin cezası!" 5. sure (MÂİDE) 29. ayet (Resmi: 5/İniş:110/ Alfabetik:60)

Yemin olsun ki, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'in ta kendisidir!" diyenler küfre batmışlardır. Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, hem sizin Rabbiniz hem de benim Rabbim olan Allah'a kulluk/ibadet edin! Gerçek olan şu ki, Allah'a ortak koşana Allah, cenneti haram kılmıştır. Varacağı yer ateştir onun. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır." 5. sure (MÂİDE) 72. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennemin dostlarıdır. 5. sure (MÂİDE) 86. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

İçlerinden bazısı: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme." der. Dikkat edin, fitnenin ta içine kendileri düşmüşlerdir. Ve cehennem o nankörleri elbette çepeçevre kuşatacaktır. 9. sure (TEVBE) 49. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Bilmediler mi ki, her kim Allah'a ve resulüne kafa tutarsa ona, içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. Büyük rezillik işte budur. 9. sure (TEVBE) 63. ayet (Resmi: 9/İniş:113/ Alfabetik:104)

Allah, erkek münafıklara da kadın münafıklara da küfre sapanlara da içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O yeter onlara. Allah lanet etmiştir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için. 9. sure (TEVBE) 68. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Yanlarına döndüğünüzde kendilerini paylamaktan vazgeçesiniz diye Allah'a yemin edecekler. Vazgeçin onlardan, çünkü hepsi pisliktir. Kazandıklarının karşılığı olarak, varacakları yer cehennemdir. 9. sure (TEVBE) 95. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Eğer şaşıyorsan, esas şaşılacak olan onların şu sözüdür: "Biz toprak olunca mı ve gerçekten mi yeni bir yaratılış içinde bulunacağız?" Bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. Ve bunlar boyunlarına bukağılar vurulanlardır. Bunlar ateşe dost olanların ta kendileridir; orada sürekli kalacaklardır. 13. sure (RA'D) 5. ayet (Resmi: 13/İniş:87/Alfabetik:85)

Rablerinin çağrısına olumlu cevap verenler için güzellik vardır. O'na olumlu cevap vermeyenlere gelince, yeryüzündekilerin tamamı onların olsa, bir o kadar da ilave edilse, kurtulmak için bunların tümünü fidye verirlerdi. Böylelerinin hesabı kötü olacaktır; varacakları yer de cehennemdir. Ne kötü yataktır o! 13. sure (RA'D) 18. ayet (Resmi: 13/İniş:87/ Alfabetik:85)

Hadi girin cehennem kapılarından; sürekli kalacaksınız orada. Gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı. 16. sure (NAHL) 29. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

İşte böyle! Cezaları cehennemdir. Çünkü nankörlük ettiler; ayetlerimi ve resullerini eğlence aracı yaptılar. 18. sure (KEHF) 106. ayet (Resmi: 18/İniş:69/Alfabetik:54)

İçlerinden her kim, "Ben O'nun dışında bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız biz. 21. sure (ENBİYÂ) 29. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Yanını eğip bükerek uğraşır ki, Allah yolundan saptırıversin. Böyle kişiye dünyada bir yüz karası öngörülmüştür. Ve kıyamet günü biz ona, o kasıp kavuran yangının azabını tattıracağız. 22. sure (HAC) 9. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

Onlara açık seçik ayetlerimiz okunduğunda, o küfre sapanların yüzlerinde bir hoşnutsuzluk/yadsıma görürsün. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki: "Size şu yaptığınızdan daha kötü bir şey haber vereyim mi: Ateş! Allah onu inkârcılara vaat etmiştir. Ne kötü dönüş yeridir o!" 22. sure (HAC) 72. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

Toplayın o zulmedenleri; eşlerini de. O tapınıp durmuş olduklarını da toplayın! Allah'tan başka tapınmış olduklarını. Sürün onları cehennemin yoluna.   37. sure (SÂFFÂT) 22-23. ayet (Resmi: 37/İniş:56/Alfabetik:90)
İşte bu, Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimize karşı çıkmalarından ötürü, orada kendileri için sürekli kalış yeri vardır. 41. sure (FUSSİLET) 28. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)

Şu bir gerçek ki Allah, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Küfre sapanlarsa zevk edip eğlenmeye bakarlar; davarların yediği gibi yer içerler. Varacakları yer ateştir onların. 47. sure (MUHAMMED) 12. ayet (Resmi: 47/İniş:99/ Alfabetik:64)

Ve Allah hakkında kötü sanılar besleyen erkek münafıklarla kadın münafıklara ve erkek putperestlerle kadın putperestlere, o kötülük girdabı başlarına dönesilere azap etsin diyedir bu. Allah onlara öfkelenmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennem hazırlamıştır. Kötü bir varış yeridir o. 48. sure (FETİH) 6. ayet (Resmi: 48/İniş:109/Alfabetik:27)

Alevli bir ateşe yaslanacaktır o; 111. sure (TEBBET) 3. ayet (Resmi: 111/İniş:6/Alfabetik:100)


 (f) Cehennem tarifi

Eğer yapamazsanız - ki asla yapamayacaksınız - korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. 2. sure (BAKARA) 24. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Ayetlerimizi inkâr edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe, azabı tatsınlar diye, derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Allah Azîz ve Hakîm'dir. 4. sure (NİSA) 56. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)
 
Onlar için cehennemden bir döşek ve üstlerinde örtüler vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız biz. 7. sure (A'RAF) 41. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar -ki biz, her benliğe ancak yaratılış kapasitesi ölçüsünde görev yükleriz- ise cennetin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır orada. Göğüslerinde düşmanlıktan ne varsa söküp atmışızdır. Irmaklar akar altlarından. Şöyle derler: "Hamdolsun bizi buraya ulaştıran Allah'a. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz buraya ulaşamazdık. Andolsun ki, Rabbimizin resulleri gerçeği getirmişler." Şöyle seslenilir: "İşte size, yaptıklarınıza karşılık mirasçı kılındığınız cennet." Cennet halkı ateş halkına şöyle seslenir: "Biz, Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Peki siz, Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu?" Onlar, "evet" derler. Aralarında bir duyurucu şunu ilan eder: "Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun!" Onlar, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğri büğrüsünü isterler. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde, A'raf üzerinde de herkesi yüzlerinden tanıyan erler vardır. Cennet halkı, özleyip durdukları halde henüz ona girmemiş olanlara şöyle seslenirler: "Selam size!" Gözleri ateş halkı tarafına çevrildiğinde de şöyle yakardılar: "Ey Rabbimiz, bizleri, zalimler topluluğuyla birleştirme." A'raf halkı, yüzlerinden tanıdıkları bazı erkeklere seslenip şöyle derler: "Bir araya gelmeniz de büyüklük taslamanız da size hiçbir yarar sağlamadı." "Şunlar mıydı o, 'Allah kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyecek' diye yemin ettikleriniz?" Ey cennetlikler! Siz de girin cennete. Ne bir korku var size ne de kederleneceksiniz. Ateş halkı, cennet halkına seslenir: "Şu sudan yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığından biraz da bize akıtın!" Şu cevabı verirler: "Allah, o ikisini de küfre sapanlara haram kılmıştır." 7. sure (A'RAF) 42-50. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır: "İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı!" 9. sure (TEVBE) 35. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Allah'ın resulüne ters düşmek için arkada kalanlar, çöküp oturdukları için sevindiler; Allah yolunda, mallarıyla canlarıyla didinmeyi tiksindirici bulup şöyle dediler: "Bu sıcakta seferber olmayın." De ki: "Hararet bakımından cehennem daha zorludur." Bir anlayabilselerdi! 9. sure (TEVBE) 81. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)

Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır. Ama yüzlerini bir zillet de kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Yüzleri gece parçalarından karanlıklarla kaplanmış gibidir. Ateşin dostlarıdır bunlar. Sürekli kalıcıdırlar içinde. 10. sure (YÛNUS) 27. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Bahtsızlığa düşenler ateş içindedir. Çok ıstıraplı bir soluyuş ve hıçkırışları vardır orada. 11. sure (HÛD) 106. ayet (Resmi: 11/İniş:52/Alfabetik:38)

Ardından da cehennem. İrinli bir sudan içirilecekler. 14. sure (İBRÂHİM) 16. ayet (Resmi: 14/İniş:72/ Alfabetik:40)

Yaslanacakları cehenneme kondurdular. Ne kötü bir duruş yeridir o! 14. sure (İBRÂHİM) 29. ayet (Resmi: 14/İniş:72/Alfabetik:40)

Yedi kapısı vardır onun. Her kapıya onlardan bir bölük ayrılmıştır. 15. sure (HİCR) 44. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)
 
Allah kime hidayet verirse doğru olan yolu bulan odur. Kimi de şaşırtırsa, böyleleri için O'nun dışında dostlar bulamazsın. Kıyamet günü böylelerini kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzleri üstüne sürerek haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir ki, alevi dindikçe kızgın ateşini körükleyiveririz. 17. sure (İSRÂ) 97. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)
 
Şu bir gerçek ki, Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelen için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de hayat bulur. 20. sure (TÂHÂ) 74. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

İçlerinden her kim, "Ben O'nun dışında bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız biz. 21. sure (ENBİYÂ) 29. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Onlar için orada derin bir iç çekiş var. Ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. 21. sure (ENBİYÂ) 100. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

İşte şu iki hasım, Rableri hakkında çekişip durmuşlardır. Sonuçta küfre sapanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülmektedir. Bu suyla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Bunlar için bir de demirden kamçılar var. Istırap yüzünden oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri döndürülürler: "Tadın şu yangın azabını!" 22. sure (HAC) 19-22. ayet (Resmi: 22/İniş:88/ Alfabetik:32)
İnkâr edenlere de cehennem ateşi var. Ne haklarında hüküm verilir ki ölsünler ne de azapları hafifletilir. İşte böyle cezalandırırız tüm nankörleri biz. 35. sure (FATIR) 36. ayet (Resmi: 35/İniş:43/ Alfabetik:24)

Feryat edip dururlar orada: "Rabbimiz, çıkar bizi de önceden yaptığımızdan başka şey yapalım. Barışa ve hayra yönelik iyi bir iş yapalım." Sizi biz, öğüt alanın öğüt alacağı bir süre ömürlendirmedik mi? Uyarıcı da geldi size. Hadi, tadın bakalım azabı! Zalimler için hiçbir yardımcı yok artık. 35. sure (FATIR) 37. ayet (Resmi: 35/İniş:43/Alfabetik:24)

Yemin olsun, şeytan, içinizden birçok nesli saptırmıştı. Aklınızı hiç işletmiyor muydunuz? Alın size, tehdit edildiğiniz cehennem! İnkâr edip durmanız yüzünden dalın oraya bugün! O gün, ağızlarını mühürleyeceğiz. Bize elleri konuşacak, ayakları da kazanmış olduklarına tanıklık edecek. Dilesek, gözlerini siler, onları elbette kör ederiz. O zaman yola koyulmak isterler ama nasıl görecekler? Dilesek, onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler. Kimi uzun ömürlü kılarsak, onu yaratılışta gerisin geri çeviririz. Hâlâ akıllarını işletmiyorlar mı? 36. sure (YÂSÎN) 62-68. ayet (Resmi: 36/İniş:41/Alfabetik:108)
Bu, budur! Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette! İçine dalacakları cehennem! Ne kötü döşektir o! İşte burada! Hadi, tatsınlar onu: Kaynar su, kokuşmuş irin. Ve o türden bir başkası daha: Çifter çifter. Şöyle denilir: "İşte sizinle birlikte direnişe geçen bir grup. 'Merhaba' yok onlara! Onlar ateşe salınıyorlar." Dediler: "Hayır, size merhaba yok. Onu siz önümüze çıkardınız. Ne kötü durak yeridir o!" Şöyle yakardılar: "Rabbimiz, bunu bizim önümüze çıkaranın ateşteki azabını bir kat daha artır." Şöyle dediler: "Şer temsilcilerinden saydığımız adamları, acaba neden görmüyoruz?" "Onları alaya alırdık; yoksa gözler onlardan kaydı mı?" İşte bu, kesin gerçektir. Ateş halkının çekişmesi gerçekleşecektir. 38. sure (SÂD) 55-64. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik:88)
Allah'a yalan isnat edenleri, kıyamet günü yüzleri simsiyah halde görürsün. Kibirliler için cehennemde bir barınak mı yok! 39. sure (ZÜMER) 60. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

O vakit onlar ateş içinde çekişir dururlar. Horlanan takım, böbürlenen takıma şöyle der: "Biz sizin uydularınız olmuştuk. Şimdi şu ateşin bir kısmını olsun bizden uzak tutabilir misiniz?" 40. sure (MÜ'MİN) 47. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Rabbiniz buyurmuştur ki: Dua edin bana, cevap vereyim size! Kibre saparak bana ibadetten uzaklaşanlar, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. 40. sure (MÜ'MİN) 60. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Şöyle seslenecekler: "Ey Mâlik! Rabbin işimizi bitirversin." O şöyle diyecek: "Hep böyle kalacaksınız!" 43. sure (ZUHRUF) 77. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O ise: "Daha yok mu?" der. 50. sure (KAF) 30. ayet (Resmi: 50/İniş:34/Alfabetik:49)

İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir. Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar. 55. sure (RAHMÂN) 43-44. ayet (Resmi: 55/İniş:89/Alfabetik:86)
Ve şomluk ve uğursuzluk yâranı. Nedir şomluk ve uğursuzluk yâranı? İliklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde, Simsiyah bir gölge altındadırlar. Ne serindir ne de cömert. Çünkü şomluk yâranı, bundan önce servet ve refahla şımaranlardı. O büyük günah üzerinde ısrar edip dururlardı. Ve şöyle derlerdi: "Ölünce mi, toprak ve kemik haline gelince mi, sahi o zaman mı yeniden diriltileceğiz?" "Önceki atalarımız da mı?" De ki: "Öncekiler de sonrakiler de." Bilinen bir günün buluşma vakti/buluşma yerinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Ve siz de ey sapık yalanlayıcılar! Zakkumdan bir ağaçtan mutlaka yiyeceksiniz/yiyecekler. Karınları dolduracaklar ondan, Üzerine içecekler kaynar sudan, Susuzluktan çıkmış develerin içişi gibi içecekler. Din gününde ağırlanışları böyledir. 56. sure (VÂKIA) 41-56. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir. 74. sure (MÜDDESSİR) 31. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

Biz, nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık. 76. sure (İNSÂN) 4. ayet (Resmi: 76/İniş:90/Alfabetik:43)


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...


​ T.C. / M. Kemal Adal 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder