İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

30 Temmuz 2016 Cumartesi

CEHENNEM VE CEHENNEMLER- 2

 


KUR'AN’IN IŞIĞINDA AHİRET HAYATI – 18


5. CEZALANDIRMA VE ÖDÜLLENDİRME – 9

c)  Cehennem ve Cehennemlikler – 3


(4) Cehennem ve Cehennemler  - 2

(g) Cehennem içkileri / içecekleri

Allah'tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O'nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda çıkarır ki, iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür. 10. sure (YÛNUS) 4. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

İşte burada! Hadi, tatsınlar onu: Kaynar su, kokuşmuş irin. 38. sure (SÂD) 57. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik:88)

Sıcak suyun kaynaması gibi... 44. sure (DUHÂN) 46. ayet (Resmi: 44/İniş:64/Alfabetik:19)

Sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şöyledir: Orada, bozulmayan sudan ırmaklar; tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet sunan bir şaraptan nehirler, süzme bir baldan oluşan nehirler var. Ve orada kendileri için her türlü meyvenin yanında, Rablerinden bir de bağışlanma var. Bu nimetler içindeki ile, sürekli ateşte olup da içirildiği sıcak su tarafından bağırsakları parçalanan kimse aynı olur mu? 47. sure (MUHAMMED) 15. ayet (Resmi: 47/İniş:99/ Alfabetik:64)

Üzerine içecekler kaynar sudan, Susuzluktan çıkmış develerin içişi gibi içecekler. 56. sure (VÂKIA) 54-55. ayet (Resmi: 56/İniş:46/Alfabetik:107)
En büyük ateşe girer o. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur. 87. sure (A'LÂ) 12-13. ayet (Resmi: 87/İniş:8/Alfabetik:5)

 (h) Cehennem ebedî

Dediler ki: "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize asla dokunmayacaktır." De ki: "Allah'tan bir ahit mi aldınız! Allah, ahdine asla ters düşmez. Yoksa siz Allah'a isnat ederek, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?" İş onların sandığı gibi değil. Kötülük ve çirkinlik kazanan, suçu kendisini kuşatmış olan kişiler, ateşin dostudurlar. Sürekli kalacaklardır orada. 2. sure (BAKARA) 80-81. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)
İzleyenler şöyle demiştir: "Ne olurdu bir kez daha imkân verilse de şunların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsak." Böylece Allah onlara, yapıp ettiklerini, kendilerine yönelmiş özleyişler olarak gösterir. Ama artık ateşten çıkamazlar. 2. sure (BAKARA) 167. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların dostları tağuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada sürekli kalacaklardır onlar. 2. sure (BAKARA) 257. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Bunun sebebi onların, "Ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacaktır" demeleridir. Uydurmuş oldukları yalanlar, dinlerinde kendilerini aldatmaktadır. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 24. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Küfre sapanlara gelince, onların malları da çocukları da kendilerine Allah'a karşı bir yarar asla sağlamayacaktır. Ateşin dostlarıdır onlar. Sürekli kalacaklardır onun içinde. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 116. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkamayacaklardır. Onlar için tepelerinden hiç inmeyecek bir azap vardır. 5. sure (MÂİDE) 37. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)

Gün olur şöyle diyerek onları huzurunda toplar: "Ey cinler/görünmez varlıklar topluluğu! Şu insanlara gerçekten çok ettiniz/insanların birçoğuna göz diktiniz." Onların insanlardan olan dostları şöyle derler: "Rabbimiz, kimimiz kimimizden yararlanmıştı. Bizim için belirlediğin sürenin sonuna geldik." Buyurur ki: "Barınağınız ateştir. Dilediğim zamanlar hariç orada süreklisiniz." Senin Rabbin Hakîm'dir, Alîm'dir. 6. sure (EN'ÂM) 128. ayet (Resmi: 6/İniş:55/ Alfabetik: 20)

Ayetlerimizi yalanlayıp onlar karşısında burun kıvıranlara gelince, bunlar ateşin dostlarıdır. Sürekli kalacaklardır onun içinde. 7. sure (A'RAF) 36. ayet (Resmi: 7/İniş:39/Alfabetik:9)

Rabbinin dilemesi hariç, gökler ve yer durdukça onlar orada hep kalacaklardır. Rabbin, dilediğini öyle bir yerine getirir ki!... 11. sure (HÛD) 107. ayet (Resmi: 11/İniş:52/ Alfabetik:38)

Hadi girin cehennem kapılarından; sürekli kalacaksınız orada. Gerçekten kötü yermiş kibre sapanların barınağı. 16. sure (NAHL) 29. ayet (Resmi: 16/İniş:70/Alfabetik:75)

Eğer onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysaki, hepsi orada sürekli kalacaklardır. 21. sure (ENBİYÂ) 99. ayet (Resmi: 21/İniş:73/Alfabetik:21)

Tartıları hafif gelenler ise kendilerini kayba uğratanlar, sürekli cehennemde kalanlar olacaklardır. 23. sure (MÜ'MİNÛN) 103. ayet (Resmi: 23/İniş:74/Alfabetik:70)

Sonsuza dek kalacaklardır onun içinde. Ne bir dost bulacaklardır ne bir yardımcı. 33. sure (AHZÂB) 65. ayet (Resmi: 33/İniş:97/Alfabetik:4)
Şöyle denilir: "Girin cehennemin kapılarından! Orada sürekli kalacaksınız. Büyüklük taslayanların barınağı ne de kötüymüş!" 39. sure (ZÜMER) 72. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)
Girin cehennemin kapılarından; sürekli kalacaksınız içeride. Kibirlenenlerin barınağı ne de kötüymüş! 40. sure (MÜ'MİN) 76. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)
 
İşte bu, Allah düşmanlarının cezası olan ateştir. Ayetlerimize karşı çıkmalarından ötürü, orada kendileri için sürekli kalış yeri vardır. 41. sure (FUSSİLET) 28. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)

Suçlular ise cehennem azabının içinde sürekli kalacaklardır. 43. sure (ZUHRUF) 74. ayet (Resmi: 43/İniş:63/Alfabetik:113)

Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sürekli kalacakları ateşe girmek oldu. Zalimlerin cezası işte budur. 59. sure (HAŞR) 17. ayet (Resmi: 59/İniş:95/Alfabetik:35)

Ehlikitap'ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi. 98. sure (BEYYİNE) 6. ayet (Resmi: 98/İniş:101/Alfabetik:13)

 (i) Cehennem, herkes onu görecektir

İçinizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu, Rabbin üzerinde kesinleşmiş bir hükümdür. 19. sure (MERYEM) 71. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)

 (j) Cehennem, yedi kapısı vardır

Yedi kapısı vardır onun. Her kapıya onlardan bir bölük ayrılmıştır. 15. sure (HİCR) 44. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

 (k) Cehennem, içindekiler ne ölür ne de hayat bulurlar

Şu bir gerçek ki, Rabbinin huzuruna suçlu olarak gelen için cehennem vardır. Orada ne ölür ne de hayat bulur. 20. sure (TÂHÂ) 74. ayet (Resmi: 20/İniş:45/Alfabetik:96)

 (l) Cehennem, yakıtı insanlar ve taşlardır

 
Eğer yapamazsanız - ki asla yapamayacaksınız - korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. 2. sure (BAKARA) 24. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

 (m) Cehennem insanlarla ve cinlerle doldurulacak

Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım." 32. sure (SECDE) 13. ayet (Resmi: 32/İniş:75/Alfabetik:92)

 (n) Cehennem bekçileri

Biz de çağıracağız zebanileri! 96. sure (ALAK) 18. ayet (Resmi: 96/İniş:1/Alfabetik:6)

 (o) Cehenneme davet

Müşrik kadınlarla, onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Özgürlüğünden yoksun inanmış bir kadın, müşrik bir kadından - müşrik kadın sizin hoşunuza gitse de - çok daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar nikâhlanmayın. İnanmış bir köle, müşrik bir erkekten - o hoşunuza gitse de - çok daha hayırlıdır. Bu müşrikler sizleri ateşe çağırır. Allah ise sizi, izniyle cennete ve affa çağırır. Ve ayetlerini insanlara açık açık bildirir ki, düşünüp öğüt alabilsinler. 2. sure (BAKARA) 221. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

(p) Cehennem uzaklaşmak, kurtulmak

Her benlik ölümü tadacaktır. Hak ettiğiniz karşılıklar size, kıyamet günü, eksiksiz bir biçimde mutlaka verilecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kesinlikle kurtulmuş olacaktır. İğreti-sefil hayat aldatıcı bir yararlanmadan başka şey değildir. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 185. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

 (q) Cehennemde toplanacaklardır

O küfre sapanlar mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcarlar, harcayacaklardır da. Sonunda bu kendileri için bir hasret olacak, sonra da mağlup edilecekler. Küfre sapanlar doğruca cehenneme sürülecekler. 8. sure (ENFÂL) 36. ayet (Resmi: 8/İniş:93/Alfabetik:22)

Rabbine yemin olsun ki; onları da, şeytanları da mutlaka haşredeceğiz, sonra hepsini diz çökmüş halde cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. 19. sure (MERYEM) 68. ayet (Resmi: 19/İniş:44/Alfabetik:63)

 (r) Cehennem inkâr edenleri bu dünyada kuşatmıştır

Azabı senden acele istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanları çepeçevre kuşatmış bulunuyor. 29. sure (ANKEBÛT) 54. ayet (Resmi: 29/İniş:85/Alfabetik:8)

(s) Cehennem daha fazlasını isteyecek

O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O ise: "Daha yok mu?" der. 50. sure (KAF) 30. ayet (Resmi: 50/İniş:34/Alfabetik:49)

 (t) Cehennemler

(I)  Sekar

Onu Sekar'a fırlatacağım. Bilir misin nedir Sekar? Ortada bir şey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. İnsan için tablolar/levhalar/ekranlar sunandır o. Üzerinde on dokuz vardır onun. Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; "Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?" desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir. Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin olsun Ay'a, Yemin olsun geceye, sırtını döndüğünde; Yemin olsun sabaha, ağarıp ışıdığında, Ki o gerçekten en büyüklerden biridir. İnsan için bir uyarıcıdır. Sizden, öne geçmek yahut arkaya kalmak / erken davranmak yahut gecikmek isteyen için. 74. sure (MÜDDESSİR) 26-37. ayet (Resmi: 74/İniş:4/Alfabetik:67)

(II)  Haviye

Tartıları hafif çekeninse, Anası, Hâviye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? Kızışmış bir ateştir o! 101. sure (KAARİA) 8-11. ayet (Resmi: 101/İniş:30/Alfabetik:47)

 (III)  Hutame

Hayır, iş, sandığı gibi değil! Yemin olsun ki fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, yalayıp yutana/Hutame'ye. Hutame'nin ne olduğunu sana öğreten nedir? Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir o, Ki tırmanıp işler yüreklere. O, onların üzerine kilitlenecektir. Uzatılmış sütunlar arasında... 104. sure (HÜMEZE) 4-9. ayet (Resmi: 104/İniş:32/Alfabetik:39)

(IV)  Gaşiye

Geldi mi sana Ğaşiye'nin / her şeyi her yandan sarıp kaplayacak olanın haberi? 88. sure (ĞÂŞİYE) 1. ayet (Resmi: 88/İniş:68/Alfabetik:31)


 (V)  Siccin

Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir. Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir? 83. sure (MUTAFFİFÎN) 7-8. ayet (Resmi: 83/İniş:86/Alfabetik:65)

(5) Cehennem Ateşi ve Cehennemde Sıcak

(a) Cehennem ateşi

Eğer yapamazsanız - ki asla yapamayacaksınız - korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o. 2. sure (BAKARA) 24. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

İşte bunlar hidayeti satıp şaşkınlığı, affedilmeyi satıp azabı almışlardır. Ne kadar da dayanıklıdırlar ateşe!... 2. sure (BAKARA) 175. ayet (Resmi: 2/İniş:92/Alfabetik:11)

Kullar ki şöyle derler: "Ey Rabbimiz, kuşkusuz olarak sana inandık. Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi." 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 16. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Kâfirler için hazırlanmış ateşten korkun. 3. sure (ÂLİ IMRÂN) 131. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)

Ayetlerimizi inkâr edenleri yakında bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe, azabı tatsınlar diye, derilerini öncekinden başka derilerle değiştireceğiz. Allah Azîz ve Hakîm'dir. 4. sure (NİSA) 56. ayet (Resmi: 4/İniş:98/Alfabetik:82)
 
Ah bir görsen, ateşin başında durdurulup da şöyle dediklerini: "Ne olurdu, geri gönderilsek, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden oluversek." 6. sure (EN'ÂM) 27. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Onlara açık seçik ayetlerimiz okunduğunda, o küfre sapanların yüzlerinde bir hoşnutsuzluk/yadsıma görürsün. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki: "Size şu yaptığınızdan daha kötü bir şey haber vereyim mi: Ateş! Allah onu inkârcılara vaat etmiştir. Ne kötü dönüş yeridir o!" 22. sure (HAC) 72. ayet (Resmi: 22/İniş:88/Alfabetik:32)

İş onların söyledikleri gibi değil. Onlar o kıyamet saatini yalanladılar. Ve biz, kıyamet saatini yalanlayanlara alevli bir ateş hazırlamışızdır. 25. sure (FURKÂN) 11. ayet (Resmi: 25/İniş:42/Alfabetik:29)

Kötülük getirenlerin ise yüzleri ateşte sürtülür. Sadece yapıp ettiklerinizle cezalandırılırsınız.  27. sure (NEML) 90. ayet (Resmi: 27/İniş:48/Alfabetik:81)

Biz onları, ateşe çağıran önderler yapmıştık. Kıyamet günü yardım göremeyeceklerdir. 28. sure (KASAS) 41. ayet (Resmi: 28/İniş:49/Alfabetik:53)

Şöyle yakardılar: "Rabbimiz, bunu bizim önümüze çıkaranın ateşteki azabını bir kat daha artır." 38. sure (SÂD) 61. ayet (Resmi: 38/İniş:38/Alfabetik:88)

İnsana bir zarar/zorluk dokununca, Rabbine yönelerek O'na dua eder. Sonra ona bir nimet lütfettiğinde, önceden O'na yalvarmakta olduğunu unutur, O'nun yolundan saptırmak için Allah'a eşler, ortaklar isnat eder. De ki: "Birazcık nimetlen küfrünle! Hiç kuşkusuz, sen, ateş halkındansın." 39. sure (ZÜMER) 8. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

"Ey toplumum! Sebep ne ki; ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz."  40. sure (MÜ'MİN) 41. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

"Sizin beni çağırdığınız şeye, ne dünyada ne de âhirette asla ve asla dua edilemez/onun dünyada ve âhirette çağrı hakkı yoktur. Dönüşümüz-varışımız Allah'adır. Aşırılığa sapanlarsa ateş halkının ta kendileridir." 40. sure (MÜ'MİN) 43. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Sabah akşam, ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: "Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!" 40. sure (MÜ'MİN) 46. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Ateştekiler, cehennem bekçilerine şöyle der: "Rabbinize yakarın da azabı bizden bir gün olsun hafifletsin!" 40. sure (MÜ'MİN) 49. ayet (Resmi: 40/İniş:60/Alfabetik:69)

Kaynar suyun içine. Sonra da ateşte yakılacaklar. 40. sure (MÜ'MİN) 72. ayet (Resmi: 40/İniş:60/ Alfabetik:69)

Gün olur, Allah'ın düşmanları, düzenli bir biçimde bir araya toplanıp ateşe sürülürler. 41. sure (FUSSİLET) 19. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)

Şimdi eğer dayanabilirlerse, barınakları ateştir. Yok eğer özür dileyip hoşnutluk sağlamak istiyorlarsa, özürleri kabul edilmeyecektir. 41. sure (FUSSİLET) 24. ayet (Resmi: 41/İniş:61/Alfabetik:30)

Şöyle denilir: "Unutuyoruz sizi bugün! Tıpkı sizin, bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi. İşte böyle! Sığınağınız ateştir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır." 45. sure (CÂSİYE) 34. ayet (Resmi: 45/İniş:65/Alfabetik:15)

Gün olur, inkâr edenler ateşe arz edilirler. Onlara denir ki: "İyiliklerinizi/nimetlerinizi, o iğreti dünya hayatınızda silip süpürdünüz, onlarla zevklenip eğlendiniz. Bugünse alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Çünkü siz, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladınız ve gerçeğe ters düştünüz." 46. sure (AHKAF) 20. ayet (Resmi: 46/İniş:66/Alfabetik:3)

Gün gelir, o inkâr edenler, ateşe arz edilir. "Bu gerçek değil miymiş?" diye sorulur. "Elbette! Rabbimize yemin ederiz, gerçekmiş!" derler. Allah buyurur: "O halde, inkâr ettiğinizden ötürü tadın azabı!" 46. sure (AHKAF) 34. ayet (Resmi: 46/İniş:66/Alfabetik:3)

Şu bir gerçek ki Allah, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Küfre sapanlarsa zevk edip eğlenmeye bakarlar; davarların yediği gibi yer içerler. Varacakları yer ateştir onların. 47. sure (MUHAMMED) 12. ayet (Resmi: 47/İniş:99/ Alfabetik:64)

Sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şöyledir: Orada, bozulmayan sudan ırmaklar; tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet sunan bir şaraptan nehirler, süzme bir baldan oluşan nehirler var. Ve orada kendileri için her türlü meyvenin yanında, Rablerinden bir de bağışlanma var. Bu nimetler içindeki ile, sürekli ateşte olup da içirildiği sıcak su tarafından bağırsakları parçalanan kimse aynı olur mu? 47. sure (MUHAMMED) 15. ayet (Resmi: 47/İniş:99/ Alfabetik:64)

Kim Allah'a ve resulüne iman etmezse bilsin ki biz, inkârcılar için alevli bir ateş hazırladık.  48. sure (FETİH) 13. ayet (Resmi: 48/İniş:109/Alfabetik:27)

O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenirler. "Cehennemin dokunuşunu tadın bakalım!" 54. sure (KAMER) 48. ayet (Resmi: 54/İniş:37/Alfabetik:52)

Onların malları da çocukları da kendilerine, Allah'a karşı hiçbir şey sağlamaz. Ateş halkıdır onlar. Sürekli kalacaklardır orada. 58. sure (MÜCÂDİLE) 17. ayet (Resmi: 58/İniş:104/Alfabetik:66)

Bu yüzden ikisinin de sonu, içinde sürekli kalacakları ateşe girmek oldu. Zalimlerin cezası işte budur. 59. sure (HAŞR) 17. ayet (Resmi: 59/İniş:95/Alfabetik:35)

Ateşin dostlarıyla cennetin dostları bir olmaz. Cennetin dostları, kurtuluşu/zaferi elde edenlerin ta kendileridir. 59. sure (HAŞR) 20. ayet (Resmi: 59/İniş:95/Alfabetik:35)

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar, içinde sürekli kalacakları ateşin dostlarıdır. Ne kötü dönüş yeridir orası! 64. sure (TEĞÂBÜN) 10. ayet (Resmi: 64/İniş:107/Alfabetik:101)

Ey iman sahipleri! Kendilerinizi ve ailelerinizi öyle bir ateşten koruyun ki, yakıtı insanlarla taşlardır. O ateşin başında çok katı, çok sert melekler vardır. Onlar, kendilerine emir verdiği konuda Allah'a isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar. 66. sure (TAHRÎM) 6. ayet (Resmi: 66/İniş:106/Alfabetik:97)

Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar. 71. sure (NÛH) 25. ayet (Resmi: 71/İniş:71/Alfabetik:83)

En büyük ateşe girer o. 87. sure (A'LÂ) 12. ayet (Resmi: 87/İniş:8/Alfabetik:5)

Kızışmış bir ateşe dalarlar. 88. sure (ĞÂŞİYE) 4. ayet (Resmi: 88/İniş:68/Alfabetik:31)

Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir. 90. sure (BELED) 20. ayet (Resmi: 90/İniş:35/ Alfabetik:12)

Ben sizi, köpürerek yanan bir ateşe karşı uyardım. 92. sure (LEYL) 14. ayet (Resmi: 92/İniş:9 / Alfabetik:58)
Kızışmış bir ateştir o! 101. sure (KAARİA) 11. ayet (Resmi: 101/İniş:30/Alfabetik:47)

Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir o, 104. sure (HÜMEZE) 6. ayet (Resmi: 104/İniş:32/Alfabetik:39)

 (b) Cehennemde, Sıcak
 
Ne gölgelendirir ne alevden korur. 77. sure (MÜRSELÂT) 31. ayet (Resmi: 77/İniş:33/Alfabetik:73)
RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...


​ T.C. / M. Kemal Adal 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder