İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

15 Haziran 2016 Çarşamba

ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMENİN KUR’ANSAL ANLAMI


Yaşar Nuri Öztürk

02 Haziran 2016, 10:06

Kur’an’a göre, Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalim, fasık ve kâfirdir. (Maide, 44, 45, 47)

 Kur’an’da, insanın egemenliğinden yani hüküm verme yetkisinden şikâyet yoktur; şikâyet insanın hüküm ve egemenliğinde Allah’ın indirdiğinin dışlanmasıdır.

 Daha açık bir deyişle, kötü olan, yönetim ve egemenlikte Allah’ın indirdiğinin devre dışı tutulması ve onun yerine insan ihtiras ve keyfinin geçirilmesidir.

 O halde, omurga kavram “Allah’ın indirdiği”dir. Hüküm, Allah’ın indirdiği ve “Allah’ın gösterdiği” ile yürütülecektir.(Nisa, 105) Böyle olunca akla hemen şu soru gelmektedir:


Allah’ın indirdiği ve gösterdiği ile hükmetme buyruk ve kavramı, laiklik kavram ve ilkesiyle çatışmakta mıdır?

 Bu soruya güvenilir bir yanıt bulmak için, Kur’an’ın “Allah’ın indirdiği” ve “Allah’ın gösterdiği” ifadeleriyle neyin veya nelerin anlaşılması gerektiğini tespit etmek zorundayız.

 ALLAH’IN İNDİRDİĞİ VE GÖSTERDİĞİ NEDİR?

Allah ile aldatanlar (deyim Kur’an’ındır), başka bir ifadeyle siyasal dinciler Allah’ın indirdiğini de gösterdiğini de “din nassları”, yani dinsel nakiller (en-nakl) ile dondururlar.

 Bu asla doğru değildir.

 Kaldı ki iş bu yanlışın tekrarıyla da kalmamaktadır. Anlayış böyle kurallaştırılınca bunun arkasından, Allah ile aldatma odaklarının “din” dedikleri kabuller devreye girmekte ve tarihin filan veya falan döneminde dine getirilen yorumlar Allah’ın buyruğu gibi insanın önüne ve laikliğin karşısına konmaktadır.

 Bu yapılırken de, Allah’ın indirdiği ile hükmetmek, Allah ile aldatanların kutsadığı zübürlerle hükmetmek anlamıyla eşitlenir.


İslam açısından bunun sonucu şudur: Allah ile hükmetmek, geleneksel fıkıh kitaplarındaki kurallarla hükmetmekle aynı anlama getirilir. Tıpkı İslam’ın şerîatla eşitlendiği gibi. 

 Oysaki şerîat, İslam ile değil, ancak fıkıh kitaplarıyla eşitlenebilir. O kitaplar ise yüzlerce Kur’an dışılık ve çelişki ile doludur. Bunca tutarsızlığı, Allah’ın dini olan İslam ile nasıl eşitleyebiliriz!?

 Musa Cârullah (ölm. 1949) ne güzel söylemiştir:Allah Rabbul Âlemîn ‘Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalim-kâfirdir...” demişse Allah’ın indirdiği ile Tenvîrlerde, Bezzaziyelerde, Camiu’r-Rumuzlarda yazılmış hükümleri kastetmemiştir.” (Musa Carullah; Rahmet-i İlahiye Burhanları, 84)

 O halde, Allah’ın indirdiği ve gösterdiği nedir?

Allah’ın indirdiği ve gösterdiği, “Kullanın!” dediği “ilke kaynakları”nın tümüdür. Bu kaynaklar bizzat Kur’an’ın açık beyanlarıyla şunlardır:

[Allah'ın indirdiği ilahi vahiy kitaplarıdır (Son kitap Kur'an'dır). Gösterdiği de bizzat ilahi vahiyler ile "Vahiy kitabı Kur'an'la" işaret ettiği ve "gereğince okunmasına" ışık tuttuğu, "Kainat" ve "İnsan" kitaplarındaki "ayetler" / aşağıdaki kullanılması gerekenlerdir. MKA] 

 1. Akıl,

 2. Yaratılış kanunları (sünnetullah, kader),

 3. Bilim

 4. Marûf (ortak-evrensel insanlık değerleri)


http://www.aydinlikgazete.com/allahin-indirdigi-ile-hukmetmenin-kuransal-anlami-makale,64140.html

DİP NOT:

5/44: Biz indirdik Tevrat'ı, biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabb'e adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah'ın Kitabı'ndan korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın Kitabı'na tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

5/45: O Kitap'ta onlar üzerine şöyle yazmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş... Yaralamalar karşılığında da kısas. Kim kısası bağışlarsa, bu bağışlaması kendisi için günahlara bir perde olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.

5/47: İncil bağlıları Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsinler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir. 

4/104: Kuşku yok ki, biz bu Kitap'ı sana, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın hainlere yardakçı olma! 

M. Kemal Adal 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder