İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

2 Haziran 2016 Perşembe

IV. B. 3. a.) KAVRAM OLARAK ALLAH'IN SIFATLARI (NE OLDUĞU, NELER YAPTIĞI) -3


IV: İTİKAT. 2

B. ALLAH.. 2

3. ALLAH'IN SIFATLARI (NE OLDUĞU, NELER YAPTIĞI) 2

a) Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Sıfatları (Ne Olduğu, Neler Yaptığı) -3. 2


Dipnot: 10/44*: Allah O'dur ki, Allah Kimseye Zulmetmez. Bak: 10/44, 47; 30/9. 2
Dipnot: 10/61*: Kur'an, akılda kalır. Bak: 17/78. 3

Dipnot: 10/64*: Neshin Doğru Yorumlanmasına / Teviline Işık Tutan Ayetler. Bak: 10/64; 13/39; 15/9; 17/2, 77; 18/27; 22/52; 33/38, 62; 50/29. 3

Dipnot: 15/86*: Yaratılışta Sünnetullah: Allah, Tüm Yaratıklardan Haberdardır. Bak: 36/79; 49/13. 5

Dipnot: 6/101*: Allah Her Şeyin Yaratıcısıdır: Allah'ın eşi yoktur. Her şeyi en iyi bilendir. 5

6/101**: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: İmran Ailesi: Hz. İsa ve Meryem: İsa'ya Allah'ın oğlu diyerek Rab edinenler. Bak: 9/30-31; 10/68; 43/81. 5

Dipnot: *6/115-116: 'Kitap' a dayanmaksızın zanna uyan çoğunluğa uymak, kişiyi ALLAH yolundan saptırır. Kuran'ın Hadislere ve diğer insan ürünü öğretilere muhtaç olduğunu iddia ederek, onun detaylı, tamam ve yeterli oluşunu inkâr edenler, çoğunluğa kapılanlardır. Nitekim onlar sık sık çoğunluklarıyla övünürler. 6

Dipnot: 6/12*: İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları: İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar (Salih Ameller / İyi İşler/ İyi Eylemler): Genel Olarak İyilik ve Doğruluk + İtikat, Allah, Allah'ın Sıfatları (Ne Olduğu, Neler Yaptığı): Rahmet, Allah rahmeti kendi öz benliği üzerine yazmıştır. Bak: 6/16, 54, 133. 7

Dipnot: 6/18*: "Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır." Bak: 53/39-62. 8

NECM SURESİ - YAŞAR NURİ ÖZTÜRK ÇEVİRİSİ (53/39-62. AYETLER) 8

Dipnot: 6/73*: Allah O'dur Ki: Allah Gaybı ve Şehadeti (Duyularla algılanabilir olanı) Bilendir. Bak: 9/94, 105; 13/9; 23/92; 32/6; 39/46; 59/22; 62/8; 64/18. 9

6/73**: İtikat: Ahiret: Genel Olarak Ahiret Hayatı: Kıyamet: Kopması, Sur'a Üfleyiş ve Berzah'tan Çıkış: Kıyamette Sur'a Üfürüldüğünde. Bak: 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 74/8; 78/18. 10

6/73***: İtikat: Ahiret: Kıyamet: Sûr (Boru). Bak: 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 36/51; 39/68; 50/20; 69/13; 74/8; 78/18. 10

Dipnot: *34/2: SÜNNETULLAH: 11

Dipnot: *39/53: Tanrı'ya şirk koşmak, "günah" (zanb)tan farklı bir kategoridedir; o(tövbe edip düzelmedikçe) bağışlanmayan bir suçtur. Tanrı'dan başkasına kulluk söz konusu olmayacağına göre bu ayetteki "kullarım" ifadesindeki iyelik zamiri problem oluşturmakta. Ancak Arap edebiyatı zamirlerin aniden değişmesine açıktır; hatta bu değişim belagatta "iltifat" sanatı diye bilinir. Bak 4/48, 116; 39/10. 12
 

IV: İTİKAT

B. ALLAH

3. ALLAH'IN SIFATLARI (NE OLDUĞU, NELER YAPTIĞI)

a) Kavram Olarak, İtikat, Allah, Allah'ın Sıfatları (Ne Olduğu, Neler Yaptığı) -3 
17. sure (İSRÂ) 99. ayet (Resmi: 17/İniş:50/Alfabetik:46)

Y.N. Öztürk :
Görmediler mi ki, o, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerlerini yaratmaya da Kaadir'dir. Onlar için bir süre belirlemiştir, bunda kuşku yok. Ama zalimler, inkârdan başka bir şeyde direnmiyorlar.
 
10. sure (YÛNUS) 107. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Y.N. Öztürk :
Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kaldıracak olan başkası değil, yine O'dur. O sana bir hayır dilerse, O'nun lütfunu reddedecek yoktur. Kullarından dilediğini lütfuyla nasiplendirir. Gafûr'dur O, Rahîm'dir.
 
10. sure (YÛNUS) 44. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Y.N. Öztürk :
Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.


 Dipnot: 10/44*: Allah O'dur ki, Allah Kimseye Zulmetmez. Bak: 10/44, 47; 30/9.10/44*: ALLAH, KİMSEYE ZULMETMEZ: 


 'Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.' 10/44.
 'Her ümmet için bir resul öngörülmüştür. Resulleri gelince, aralarında adaletle hüküm verilir. Hiçbir zulme uğratılmazlar.' 10/47.
 'Yeryüzünde dolaşıp bir bakmıyorlar mı ki, nasıl oldu kendilerinden öncekilerin sonu? Onlar kuvvet yönünden bunlardan daha ağır ve baskındılar. Toprağı eşip deşip didik didik etmişlerdi. Ve yeryüzünü, bunların imar ettiklerinden çok daha fazla imar etmişlerdi. Ve resulleri onlara açık seçik deliller getirmişti. O halde, Allah onlara zulmediyor değildi. Doğrusu, onlardı öz benliklerine zulmedip duranlar.' 30/9.

MKA.

İlahi Bilgi: 10/61
 
10. sure (YÛNUS) 61. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Y.N. Öztürk :
Bir iş ve oluşta bulunsan, Kur'an'dan bir şey okusan; herhangi bir iş yapsanız, siz ona dalıp gitmişken biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey, ondan daha küçüğü de daha büyüğü de Rabbinden uzakta / gizli kalmaz; tümü apaçık bir Kitap'tadır.

 

 Dipnot: 10/61*: Kur'an, akılda kalır. Bak: 17/78.10/61*: KUR'AN, AKILDA KALIR (TANIKLAR DOĞRULAR):


 'Bir iş ve oluşta bulunsan, Kur'an'dan bir şey okusan; herhangi bir iş yapsanız, siz ona dalıp gitmişken biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey, ondan daha küçüğü de daha büyüğü de Rabbinden uzakta / gizli kalmaz; tümü apaçık bir Kitap'tadır.' 10/61.
 'Güneşin kaymasından / aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar namazı kıl. Sabah Kur'an'ını da gözet. Çünkü sabah Kur'an'ı tanıklarca izlenmektedir.' 17/78.

MKA.


 
10. sure (YÛNUS) 64. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Y.N. Öztürk :
Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme/değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş.

 

 

 Dipnot: 10/64*: Neshin Doğru Yorumlanmasına / Teviline Işık Tutan Ayetler. Bak: 10/64; 13/39; 15/9; 17/2, 77; 18/27; 22/52; 33/38, 62; 50/29.10/64*: NESHİN DOĞRU YORUMLANMASINA / TEVİLİNE IŞIK TUTAN AYETLER:


 Dünya hayatında da âhirette de müjde vardır onlara. Allah'ın kelimelerinde değişme / değiştirme olmaz. İşte budur o büyük kurtuluş. 10/64.
 Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap'ın anası/ana Kitap O'nun katındadır. 13/39.
 Hiç kuşkusuz, o zikiri/Kur'an'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz. 15/9.
 Biz, geceyi ve gündüzü iki ayet yaptık; sonra gecenin ayetini silip gündüzün ayetini gösterici yaptık ki, Rabbinizden bir lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık. 17/12.
 Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın. 17/77.
 Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yoktur. O'nun dışında bir sığınak/bir dayanak asla bulamazsın. 18/27.
 Biz senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, o bir şey dilediğinde, şeytan onun düşünce ve dileği içine bir şey atmış olmasın. Ama Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini muhkemleştirir. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir. 22/52.
 Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde de Allah'ın yolu, yöntemi buydu. Allah'ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür. 33/38.
 Bu, Allah'ın daha önce gelip geçmişlere işleyen tavrı, tarzıdır. Allah'ın tavrında herhangi bir değişiklik asla bulamazsın. 33/62.
 "Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmetmem." 50/29.

MKA.
 
10. sure (YÛNUS) 65. ayet (Resmi: 10/İniş:51/Alfabetik:109)

Y.N. Öztürk :
Onların sözü seni üzmesin. Tüm onur ve kudret Allah'ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
 
15. sure (HİCR) 24. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

Y.N. Öztürk :
Yemin olsun, sizin önden gidenlerinizi bilmişizdir; yemin olsun, geriye kalanları da bilmişizdir.
Varlığın Yönetimi (Mülk). 15/86
 
15. sure (HİCR) 86. ayet (Resmi: 15/İniş:54/Alfabetik:36)

Y.N. Öztürk :
Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.

 

 Dipnot: 15/86*: Yaratılışta Sünnetullah: Allah, Tüm Yaratıklardan Haberdardır. Bak: 36/79; 49/13.15/86*: ALLAH TÜM YARATIKLARDAN HABERDARDIR:


 'Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk'tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.' 15/86.
 'De ki: 'Onlara hayatı verecek olan, onları ilk kez yaratandır. O, bütün yaratılmışları / her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir.' 36/79.
 'Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.' 49/13.

MKA.
 
6. sure (EN'ÂM) 101. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Gökleri ve yeri yaratıp donatan Bedî' O'dur! Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin bir eşi olmadı ki! Her şeyi O yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de O'dur!
 Dipnot: 6/101*: Allah Her Şeyin Yaratıcısıdır: Allah'ın eşi yoktur. Her şeyi en iyi bilendir.
6/101*: ALLAH, HER ŞEYİ YARATAN, DONATAN VE EN İYİ BİLENDİR:


 'Gökleri ve yeri yaratıp donatan Bedî' O'dur! Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin bir eşi olmadı ki! Her şeyi O yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de O'dur!' 6/101.

MKA.


 

 6/101**: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: İmran Ailesi: Hz. İsa ve Meryem: İsa'ya Allah'ın oğlu diyerek Rab edinenler. Bak: 9/30-31; 10/68; 43/81.6/101**: İSA'YA ALLAH'IN OĞLU DİYEREK RAB EDİNENLER:


 Gökleri ve yeri yaratıp donatan Bedî' O'dur! Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin bir eşi olmadı ki! Her şeyi O yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de O'dur! 6/101.
 Yahudiler: 'Uzeyr, Allah'ın oğludur.' dediler; Hıristiyanlar da: 'Mesih, Allah'ın oğludur.' dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar! Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O. 9/30-31.
 'Allah çocuk edindi!' dediler. Hâşâ! Allah bundan arınmıştır! O Ganî'dir, hiçbir şeye muhtaç olmaz! Göklerdekiler de yerdekiler de O'nundur. Elinizde, söylediğinize ilişkin hiçbir kanıt yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? 10/68.

De ki: 'Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.' 43/81.

MKA.
 
6. sure (EN'ÂM) 102. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Rabbiniz Allah işte budur! İlah yok O'ndan başka. Her şeyin yaratıcısıdır, Haalik'tir O. O'na kulluk/ibadet edin! O her şeye Vekîl'dir.
 
6. sure (EN'ÂM) 103. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Gözler onu fark edip kavrayamaz. Oysaki O, gözleri görür / bilir. O Latîf'tir, lütfu çok olduğu halde kendisi görülemez; Habîr'dir, her şeyden haberdardır.
 
6. sure (EN'ÂM) 115. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O. Dipnot: *6/115-116: 'Kitap' a dayanmaksızın zanna uyan çoğunluğa uymak, kişiyi ALLAH yolundan saptırır. Kuran'ın Hadislere ve diğer insan ürünü öğretilere muhtaç olduğunu iddia ederek, onun detaylı, tamam ve yeterli oluşunu inkâr edenler, çoğunluğa kapılanlardır. Nitekim onlar sık sık çoğunluklarıyla övünürler.
Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.
 
6. sure (EN'ÂM) 12. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Sor: "Kimindir gökler ve yer?" Cevap ver: "Allah'ındır." O Allah ki, rahmeti öz benliği üzerine yazmıştır. O sizi, varlığında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya mutlaka toplayacaktır. Benliklerini hüsrana yuvarlamış kişiler var ya, onlar iman etmezler. 

 Dipnot: 6/12*: İnsanın Kendisine ve Çevresine Karşı Ahlaki Sorumlulukları: İyi ve Övülen Tutum ve Davranışlar (Salih Ameller / İyi İşler/ İyi Eylemler): Genel Olarak İyilik ve Doğruluk + İtikat, Allah, Allah'ın Sıfatları (Ne Olduğu, Neler Yaptığı): Rahmet, Allah rahmeti kendi öz benliği üzerine yazmıştır. Bak: 6/16, 54, 133.6/12*: RAHMET, ALLAH RAHMETİ KENDİ ÖZ BENLİĞİ ÜZERİNE YAZMIŞTIR:


 'Sor: 'Kimindir gökler ve yer?' Cevap ver: 'Allah'ındır.' O Allah ki, rahmeti öz benliği üzerine yazmıştır. O sizi, varlığında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya mutlaka toplayacaktır. Benliklerini hüsrana yuvarlamış kişiler var ya, onlar iman etmezler.' 6/12.
 'Kendisinden azap uzaklaştırılana o gün rahmet etmiştir. İşte açık kurtuluş budur.' 6/16.
 'Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde şöyle söyle: 'Selam size! Rabbiniz, benliği üzerine rahmeti yazmıştır. İçinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük işler de ardından tövbe edip halini düzeltirse, hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok merhametlidir.' 6/54.
 'Senin o Ganî Rabbin rahmet sahibidir. Dilerse sizi ortadan kaldırır ve sizi bir başka topluluğun soyundan vücuda getirdiği gibi, ardınızdan da dilediğini sizin yerinize getirir.' 6/133.

MKA
 
6. sure (EN'ÂM) 13. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Gecenin ve gündüzün içinde yer alan her şey O'nundur. O, Semî'dir, her şeyi duyar; Alîm'dir, her şeyi bilir.
 
6. sure (EN'ÂM) 14. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
De ki: "Göklerin ve yerin Fâtır'ı olan o yaratıcıdan, o yedirip doyuran ama kendisi yedirilip beslenmeyen Allah'tan başkasını mı velî edineyim?" De ki: "Bana, İslam'ı / Allah'a teslim olmayı seçenlerin ilki olmam emredildi." Ve sakın şirke sapanlardan olma!
 
6. sure (EN'ÂM) 147. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Artık seni yalanlarlarsa şunu söyle: "Rabbiniz çok geniş bir rahmetin sahibidir. Ancak, O'nun azabı günaha batmışlar topluluğundan uzak tutulamaz."
 
6. sure (EN'ÂM) 18. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır.


 

 Dipnot: 6/18*: "Ve kulları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Tüm hikmetlerin kaynağıdır O. Her şeyden haberdardır." Bak: 53/39-62.
NECM SURESİ - YAŞAR NURİ ÖZTÜRK ÇEVİRİSİ (53/39-62. AYETLER)


39: Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur.
40: Ve onun çalışıp didinmesi yakında görülecektir.
41: Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir.
42: Hiç kuşkusuz, son varış Rabbinedir.
43: Hiç kuşkusuz, güldüren de O'dur, ağlatan da...
44: Hiç kuşkusuz, öldüren de O'dur, dirilten de...
45: Hiç kuşkusuz, iki çifti, erkeği ve dişiyi yaratan O'dur;
46: Meni halinde atıldığı zaman bir spermden...
47: Hiç kuşkusuz, o ikinci oluşum da O'nun işidir.
48: Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O'dur, nimete boğan da...
49: Hiç kuşkusuz, Şi'ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O'dur.
50: Hiç kuşkusuz, daha önceden gelmiş olan Âd'ı helâk etti.
51: Semûd'u da. Böylece geriye bir şey bırakmadı.
52: Daha önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar.
53: Altı üstüne gelmiş kentleri de yere geçirdi O.
54: Sarıp doladı onlara, sarıp doladığını.
55: Peki, Rabbinin nimetlerinden hangisinde kuşkuya düşüyorsun?
56: Bu da ilk uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır.
57: Yaklaşmakta / yaklaşacak olan yaklaştı.
58: Onu Allah'tan başka kaldıracak / uzaklaştıracak yok.
59: Şimdi siz bu sözden mi hayrete düşüyorsunuz?
60: Gülüyorsunuz, ağlamıyorsunuz.
61: Ve siz, kibirlenip kafa tutarak sersemce somurtuyorsunuz.
62: Artık Allah için secdeye kapanın, ibadet edin / iş yapıp değer üretin!

MKA.
 
6. sure (EN'ÂM) 3. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
O, göklerde de Allah'tır, yerde de. O, sizin iç dünyanızı da bilir, açığa vurduklarınızı da. Neler kazanmakta olduğunuzu da bilir O!
 
6. sure (EN'ÂM) 73. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)

Y.N. Öztürk :
Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. "Ol!" dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Âlim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, O'dur Habîr.


 

 Dipnot: 6/73*: Allah O'dur Ki: Allah Gaybı ve Şehadeti (Duyularla algılanabilir olanı) Bilendir. Bak: 9/94, 105; 13/9; 23/92; 32/6; 39/46; 59/22; 62/8; 64/18.6/73* : ALLAH GAYBI VE ŞEHADETİ (DUYULARLA ALGILANABİLİR OLANI) BİLENDİR:


 'Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. 'Ol!' dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Âlim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, O'dur Habîr.' 6/73.
 'Dönüp yanlarına geldiğinizde sizden özür dilerler. De ki: 'Özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Allah bize sizin hallerinizden birçoğunu haber vermiştir. Yapıp ettiğinizi Allah da resulü de görecektir. Sonra görünmeyen ve görünen âlemleri bilenin huzuruna çıkarılacaksınız da O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.' 9/94.
 'De ki: 'İş yapıp değer üretin; yapıp ürettiğinizi Allah da resulü de müminler de görecektir. Ve siz, görülmeyen âlemi de görülen âlemi de bilenin huzuruna döndürüleceksiniz, O size, yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecektir.' 9/105.
 'Gaybı da görünen âlemi de bilendir / Âlim'dir O... Kebîr, sınırsızca büyük O'dur; Müteâl, sonsuzca yüce O'dur.' 13/9
 'Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.' 23/92.
 'İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.' 32/6.
 'De ki: 'Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülemeyeni ve görüleni bilen! Sen hüküm vereceksin kulların arasında, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında.' 39/46
 'Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.' 59/22
 'Şunu da söyle: 'O kaçmakta olduğunuz ölüm, işte o, size mutlaka ulaşacaktır. Sonra, görülmeyeni de görüleni de bilene döndürüleceksiniz. O, size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir.' 62/8
 'Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir.' 64/18.

MKA.

 

 6/73**: İtikat: Ahiret: Genel Olarak Ahiret Hayatı: Kıyamet: Kopması, Sur'a Üfleyiş ve Berzah'tan Çıkış: Kıyamette Sur'a Üfürüldüğünde. Bak: 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 74/8; 78/18.6/73**: GENEL OLARAK (SUR'A ÜFÜRÜLDÜĞÜNDE)


 Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. 'Ol!' dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Âlim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, O'dur Habîr. 6/73.
 O gün onları bırakmışızdır, birbirleri içinde dalgalanırlar. Sûra da üflenmiştir; hepsini bir araya toplamışızdır. 18/99.
 O gün sûra üfürülür ve günahkârları o gün gözleri gömgök bir halde haşrederiz. 20/102.
 Sûra üfürüldüğünde, aralarında artık soy sop / şuna buna mensup olmalar söz konusu edilemez. Birbirlerini soruşturamazlar da. 23/101.
 Sûra üfürüleceği gün, Allah'ın dilediği dışında herkes, göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaktır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde O'nun huzuruna gelir. 27/87.
 O boruya üfürüldüğünde, 74/8.
 Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz. 78/18.

MKA.

 

 6/73***: İtikat: Ahiret: Kıyamet: Sûr (Boru). Bak: 18/99; 20/102; 23/101; 27/87; 36/51; 39/68; 50/20; 69/13; 74/8; 78/18.6/73***:  SÛR (BORU):

 Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. 'Ol!' dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Âlim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakîm, O'dur Habîr. 6/73.
 O gün onları bırakmışızdır, birbirleri içinde dalgalanırlar. Sûra da üflenmiştir; hepsini bir araya toplamışızdır. 18/99.
 O gün sûra üfürülür ve günahkârları o gün gözleri gömgök bir halde haşrederiz. 20/102.
 Sûra üfürüldüğünde, aralarında artık soy sop / şuna buna mensup olmalar söz konusu edilemez. Birbirlerini soruşturamazlar da. 23/101.
 Sûra üfürüleceği gün, Allah'ın dilediği dışında herkes, göklerdekiler, yerdekiler dehşet içinde kalacaktır. Hepsi boynunu bükmüş bir halde O'nun huzuruna gelir. 27/87.
 Sûra üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar. 36/108.
 Sura üflenmiştir; Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yere yıkılmıştır. Sonra sura bir daha üflenmiştir. İşte hepsi ayağa kalkmış bakıyorlar. 39/68.
 Ve sûra üflendi. İşte bu, geleceği vaat edilen gündür. 50/20.
 Sûra bir üfleyişle üflendiğinde, 69/13.
 O boruya üfürüldüğünde, 74/8.
 Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz. 78/18.

MKA.
 
34. sure (SEBE') 2. ayet (Resmi: 34/İniş:58/Alfabetik:91)

Y.N. Öztürk :
Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni o bilir. Rahîm'dir O, Gafûr'dur.


 

 Dipnot: *34/2: SÜNNETULLAH: Sünnetullah, Allah'ın "yol" ve "yasa"sıdır. Varlığı yönetmede "Allah'ın Dilemesi"yle dilemedikçe, değişmez, değiştirilemez, yöntemi, tarzıdır.
 Vahiy kitabı olan Kuran'da mevcut olan "Allahın emir ve yasakları" ve Allah'ın "emanet" yüklenen "sorumlu kullar" (cinler ve insanlar)ı ve "mülk" (gökler ve yer ile bu ikisi arasında kalan âlemler)deki, iş ve oluş dâhil tüm yarattıklarının, "yaratılış" ve "yönetim" ini düzenleyen "işleyiş" esasları da Sünnetullah kapsamındadır.
 Kâinattaki mevcut bütün varlıklar ile insana ait, "varlık" ve "varlığın yönetim kanunları" olarak insanlarca bilinen ve bilinmeyen, keşfedilmiş veya keşfedilmemiş değişmez, şaşmaz, fiziksel, fizik ötesi, biyolojik, psikolojik, sosyolojik vs. "kâinat" ve "insan" kitaplarının tüm "kanunları" da Sünnetullah'tır.

MKA.
 
39. sure (ZÜMER) 53. ayet (Resmi: 39/İniş:59/Alfabetik:114)

Y.N. Öztürk :
De ki: "Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan / aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affeder. Çünkü O, mutlak Gafur, mutlak Rahim'dir."
 Dipnot: *39/53: Tanrı'ya şirk koşmak, "günah" (zanb)tan farklı bir kategoridedir; o(tövbe edip düzelmedikçe) bağışlanmayan bir suçtur. Tanrı'dan başkasına kulluk söz konusu olmayacağına göre bu ayetteki "kullarım" ifadesindeki iyelik zamiri problem oluşturmakta. Ancak Arap edebiyatı zamirlerin aniden değişmesine açıktır; hatta bu değişim belagatta "iltifat" sanatı diye bilinir. Bak 4/48, 116; 39/10. 39/10: Tarafımdan söyle: "Ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun! Bu dünya hayatında güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik vardır. Allah'ın toprağı/yeryüzü geniştir. Sadece sabredenlere, ücretleri hesapsız ödenecektir." 


*4/48: Allah kendisine şirk koşulmasını (tövbe edip düzelmedikçe) affetmez. Bak: 4/48; 4/116

 4/48: Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

 4/116: 'Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.'

*4/48: Ölümden önce putperestlikten dönülebilir. Bak: 4/116; 4/18; 40/66; 9/31; 12/40: 42/21; 6/145 -150;

 4/18: ' Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da her birine ölüm geldiğinde, 'işte şimdi tövbe ettim' diyenler için tövbe yoktur. Küfre batmış olarak ölenlere de tövbe yoktur. Böylelerine biz korkunç bir azap hazırladık.'

 40/66: 'De ki: 'Ben, Rabbimden bana açık seçik ayetler gelince, sizin, Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum.' 


 Maalesef Müslümanların büyük çoğunluğu müşrik din adamlarının oluşturduğu mezheplere kapılarak bu büyük suçu işlemektedirler

 9/31: 'Sor: 'Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya o işitme gücünün ve gözlerin sahibi kim? Kim çıkarıyor ölüden diriyi ve kim çıkarıyor diriden ölüyü? Kim çekip çeviriyor iş ve oluşu?' Hemen, 'Allah!' diyecekler. De ki: 'Hâlâ kendinize gelmiyor musunuz?'

 12/40: 'O'nun yanında nelere kulluk ediyorsunuz? Sadece bir takım isimlere ki, adlarını siz ve atalarınız koymuştur. Onlar hakkında Allah, hiçbir kanıt indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O, yalnız ve yalnız kendisine kulluk etmenizi emretti. Eskimez ve pörsümez din işte budur. Ama insanların çokları bilmiyorlar.'

 42/21: 'Yoksa onların, dinden, Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için yasalaştıran ortakları mı var? Kesin ayrıma ilişkin söz olmasaydı, aralarında hüküm mutlaka verilirdi. O zalimler var ya, onlar için acıklı bir azap öngörülmüştür.'

 6/145-150: 'De ki: 'Bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizi yiyecek birine yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Yalnız şunlardan biri olursa başka: leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o bir pisliktir- Allah'tan başkası adına boğazlanmış bir murdar.' Iztırar haline düşen, başkasının hakkına dokunmamak, zorunluluk sınırını da aşmamak şartıyla bunlardan yiyebilir. Çünkü senin Rabbin çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.+
Yahudilere tüm tırnaklı hayvanları haram kıldık. Onlara ayrıca sığır ve koyunun yağlarını da haram kıldık. Sığır ve koyunun sırtlarının ve bağırsaklarının taşıdığı yağlarla, kemiklerle karışan yağlar bunun dışındadır. Bunu onlara azgınlıkları yüzünden bir ceza olarak yaptık. Biz elbette sözünde duranlarız. +
Artık seni yalanlarlarsa şunu söyle: 'Rabbiniz çok geniş bir rahmetin sahibidir. Ancak, O'nun azabı günaha batmışlar topluluğundan uzak tutulamaz.' +
Şirke batanlar şöyle diyecekler: 'Allah dileseydi, ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haram da yapmazdık.' Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki: 'Yanınızda, önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı? Zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz.' +
En mükemmel kanıt Allah'ındır. O dileseydi hepinizi toptan doğru yola iletirdi. +
Şunu da söyle: 'Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin.' Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme! Ayetlerimizi yalanlayanlarla âhirete inanmayanların keyifleri ardınca gitme! Onlar, kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.'

 4/116: 'Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah'a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.'


* 4/116: Şirkin en basit tanımı: Allah'tan başkasının da sana yardım edebileceğine inanmaktır. Allah'a ortak koşanlar kendilerinin Allah'a ortak koşmadığını zannederler (6/22-24). Ve Şirke batanlar şöyle derler. Bak: 6/148; 46/35.

 6/22-24: Gün olur, onları bir araya toplayıp haşrederiz. Sonra, şirke batanlara sorarız: 'Nerededir o bir şey zannedip durduğunuz ortaklarınız?' + Sonunda şunu söylemekten başka bahaneleri kalmaz: 'Rabbimiz Allah'a yemin olsun ki, biz, ortak koşanlar değildik.' + Bak da gör, nasıl yalan söylediler öz benliklerine karşı! Ve iftira için kullandıkları şeyler, onları bırakıp kayboldu.'


Hüküm kaynağı olarak Allah'ın kelamını yeterli görmeyerek elçisine iftira edilen Hadisleri ve din adamlarının fetvalarını ona ortak koşanlar, kendilerinin müşrik olduğunu inkâr eder. Ancak Kuran'ın tanımına göre onlar müşriktirler. Ayetler arasındaki ilişki dikkat çekici.  Şirke batanlar şöyle derler. Bak: 6/148; 46/35.

 6/148: ' Şirke batanlar şöyle diyecekler: 'Allah dileseydi, ne biz şirke sapardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi haram da yapmazdık.' Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar bu şekilde yalanlamışlardı. De ki: 'Yanınızda, önümüze çıkaracağınız bir ilminiz var mı? Zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. Sadece saçmalıyorsunuz siz.'

 16/35: 'Ortak koşanlar dediler ki: 'Eğer Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız Allah dışında bir şeye kulluk/ibadet etmez, O'na rağmen hiçbir şeyi haram kılmazdık.' Onlardan öncekiler de aynen böyle yaptılar. Resullere düşen, açık bir tebliğden başkası değildir.

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder