İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

21 Nisan 2016 Perşembe

CAMİDEN MUSEVİ VATANDAŞIN ÖLÜM ANONSU TARTIŞMASI


Önce başlık konusu olay hakkında aşağıdaki linki tıklayıp haberi okuyup haberdar olalım.


 “Laik TC. nin  Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı” sade bir “Vatandaş” sıfatımla adalet üzere tartışmaya müdahil olmadan önce, öncelikle “Kur’an Bağımlısı ” mütedeyyin bir Müslüman sıfatımla, konuyu değerlendirmemde esas alacağım  bilgilerimi paylaşmak istiyorum.

1. Allah katında tek Din” İslamdır (3/9)*. Bu ayetin hükmü gereğince, DİN Allah’ın Kur’an’da (ve önceden gönderdiği Kitaplarda: “Tevrat, İncil, vb.” – 22/78)* bildirdiğidir.

2. Allah’a teslim olan ve Allah’ın gönderdiği nebi / resullere uyanlarının hepsi ( Tevrat müminleri / inananları, İncil müminleri / inananları, Kur’an müminleri / inananları, vb..) Kur’an’ ile bildirilene göre  Müslümandır (22/78)*.

 a. Peygamberlerin hepsinin çarpıtılmamış daveti yalnız ve ancak Allah'a teslimiyettir, şirksiz (ortak koşmaksızın) ve şeksiz (kuşku duymaksızın) tevhittir. (İlah’ı  -  ki adını kendi lisanlarında nasıl söylerse söylesinler- birlemektir).

 b. Allah’ın seçtiği peygamberlere (hangisine olursa), Allah’ın çarpıtılmamış mesajında buyurduğu gibi, kalben inanmış  / iman etmiş  (ki imanları, sadece kendileri ve Allah arasında olan, yaptıkları bir ahittir. Başka insanlarca “kişilerin imanı” sorgulanıp yargılanamaz ve hüküm verilemez.  Ancak kişilerin Dünyevi olarak “amelleri / yapıp ettiği işleri” diğer insanlarca sorgulanabilir, zahirdeki (görünebilir) ameller / iş ve oluş, yargılanabilir) uymuş olanlar ve uyanların hepsi de Kur’an’ ile bildirilene göre Müslüman’dır. (Bakınız: 2/128, 131- 133; 3/52, 67; 5/111; 7/126; 10/72, 84; 12/101; 22/78; 27/31, 38, 42;  37/103; 38/24, 30;) 

 c. Hâşâ  (asal olamaz) yeni bir “Din” icat etmiyorum.  Bundan Allah’a sığınırım. Sadece Kur’an’daki dini, Kur’an’daki ayetler ile gözler önüne sermeye çalışıyorum.

3. Bu bağlamda aşağıdaki ayetleri düşünelim ve Kur’an, Tevrat, İncil, Zebur, Allah’ın indirdiği bir kitabın bağımlısı müminlerden biri isek, şimdi Allah’ın rızasını kazanabilmek için aklımızı çalıştıralım:

 “Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sabîlerden Allah'a ve âhıret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar.” (2/62)
 “Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve âhiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.” (5/69)

 4. Kur’an’ın ana dilimize çevirisi olan meallerin herhangi birinden 5/ Maide /44-50. Ayetleri okuyalım ve o ayetlerden alıntıladığım, aşağıdaki ALLAH’IN ”KUR’AN”DA”Kİ “DİN”DE, TÜM İNSANLARA UYARI VE EMİRLERİNE, DÜŞÜNMEMİZİ ODAKLAYALIM:

Daha öncesindeki cahiliye devrinin hükmünden farklı olarak (5/50):

 a.Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir (5/44). Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.”(5/45)  Uyarısı ile TEVRAT BAĞLILARINA TEVRAT’LA (5/44);

 b. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler sapıkların ta kendileridir(5/47) Uyarısı ile İNCİL BAĞLILARINA İNCİL’LE (5/47); 

 c .Kendisine Kur’an’ı indirdiği, resulü Muhammede de (ki kendisi ayrı ümmetlerden oluşan devletin Siyasal başıdır) :

Sana da Kitap'ı hak olarak indirdik. Kitap'tan onun yanında bulunanı tasdikleyici ve onu denetleyip güvenilirliğini sağlayıcı olarak... O halde onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, Hak'tan sana gelenden uzaklaşıp onların keyiflerine uyma. SİZDEN HER BİRİ İÇİN BİR YOL / ŞERÎAT VE BİR YÖNTEM BELİRLEDİK. Allah dileseydi sizi elbette bir tek ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye öyle yapmamıştır. O halde hayırlarda yarışın. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. O size, tartışmış olduğunuz şeylerin esasını bildirecektir” (5/48) .

ve

Sen de aralarında, Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çarptırmak istiyor. Zaten insanların birçokları doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar.” (5/49)

 Emri ve Uyarısı ile KUR’AN BAĞLILARINA KUR’AN’LA (5/48-49) ve TEVRAT BAĞLILARINA TEVRAT’LA (5/44) (5/48-49); İNCİL BAĞLILARINA İNCİL’LE (5/47) (548-49) HÜKMEDİLMESİ GEREKİR.

 d. İlaveten:

“Kuşku yok ki, biz bu Kitap'ı sana, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmedesin diye hak olarak indirdik. Sakın hainlere yardakçı olma!”(4 /105)

(1). Ayette (4/105) dünyevi hükme esas olsun diye “Allah’ın gösterdiği /öğrettiği “ kapsamı sadece Kur’an Ayetleri değildir.  Çünkü İnananlar /müminler için bizatihi kendisi kılavuz olan “Vahiy Kitabı” Kuran,  aynı zamanda, Allah’ın  insanın önüne “oku” ması  için koyduğu “Kâinat Kitabı” ile “İnsan Kitabı” nın gereğince okunup değerlendirilmesini kolaylaştıran bir ışıktır, nurdur:

Göklerin ve yerin melekûtuna (Kâinat ve insan kitaplarındaki ayetlere), Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmadılar mı; ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğini düşünmediler mi? Peki, bu Kur'an'dan sonra hangi hadise/söze iman ediyorlar?”(7/185)

Onlara ayetlerimizi ufuklarda (Kâinat kitabı) ve öz benliklerinin içinde (insan kitabı) göstereceğiz. Ta ki, onun hak olduğu kendilerine ayan beyan belli olsun. Kendisinin her şey üzerinde bir tanık oluşu, senin Rabbine yetmez mi?” (41/53)

 (2). Kuran, bütün kâinatı varlıklar ve olaylar da dâhil, bir ayetler topluluğu olarak görmekte ve göstermektedir:

Yeryüzünde (kâinat kitabı) ayetler vardır görürcesine bilenler için. Benliklerimizin (insan kitabı) içinde de. Hâlâ bakıp görmeyecek misiniz?” (51/20-21)

“De ki: "Göklerde ve yerde (Kâinat ve insan kitaplarında) neler var/neler oluyor, bir bakın!" O ayetler ve uyarılar iman etmeyen bir toplumun hiçbir işine yaramaz.”(10/101)

(3). “Ayet” in sözlükte Kelime olarak, belirti, işaret, delil… gibi anlamlara geldiğini ve  Dini terim olarak, “Yaradan” la “yaratılan” arası ilişkide anlamı olan, insanı “Tek ve Mutlak Yaratıcı”  ya çeviren ve götüren aydınlık, ışık ve işaret olan her şeye “ ayet” denildiğini de hatırlayalım.

 e. NETİCETEN,  HERKESE, KENDİSİNiN HÜR İRADESİ İLE KENDİNE SEÇTİĞİ  “YOL / ŞERÎAT (HUKUK)  VE YÖNTEM İLE” (5/48) HÜKMEDİLMESİ; KUR’AN’DA ALLAH’IN GÖSTERİP / ÖĞRETTİĞİ  “KAİNAT ve İNSAN” KİTAPLARININ “ AYETLERİNDEN (51/20-21) DÜNYEVİ HÜKÜM VERMEKTE, BİLİMSEL TEMELDE YARARLANILMASI, İSLAMİ SİYASAL SİSTEMİN TEMEL ESASIDIR.


5.KUR’AN’ YUKARIDAKİ AYETLERİ İLE BİZE BİR TOPLUMDA “KESRETTE VAHDET ” (ÇOKLUKTA BİRLİK) OLMANIN ANA YOLUNU GÖSTERİYOR.(3/9; 22/78:5/44-50) ve KUR’AN, BİZE KÂİNAT VE İNSAN KİTAPLARINDAKİ BİLİMSEL GERÇEKLERİN ARAŞTIRILIP YARARLANILMASINI ÖĞÜTLÜYOR (51/20-21; 10/101)

6. Artık “CAMİDEN MUSEVİ VATANDAŞIN ÖLÜM ANONSU TARTIŞMASI”NDA sadede gelmek gerekirse:

 a. Kur’an’da ve Hz. Muhammed’in “dini anlayış ve uygulamasında” – ki hepsi Ya “Kur’an”da bildirilmiştir ya da Kur’an’da bildirilmemişse Kur’an’da bildirilen hiçbir şeye aykırı olmayıp, örneğin Ezan gibi yapılıp yapılmaması beşerin seçimine bırakılanlardandır- olmayan uygulamalar Bidat*tır.

 b. Bu bağlamda, “Ezan okumak” Kur’an’da yoktur ama bidat değildir; “sala okumak hem Kur’an’da yoktur, hem de Bidat tır.

 c. Bidatlerin hepsi “Kur’an’da ve Hz. Muhammed’in uygulamasında “olmayan ve fakat toplumların ortak değer yargısına göre benimsenmiş olagelen adet, gelenek, görenek uygulamalarıdır. Adet, gelenek, görenekler “Din” değildir.

 d. Adet, gelenek, görenekler dinleştirilse, din “ALLAH’IN DİNİ” olmaktan çıkar ve gelenek de din olur.

 e. Her toplumda farklı olan gelenek, örf, adet, alışkanlıklar 'din'leştirilirse, Din Kuran da bildirilen 'din' olmaktan çıkar ve gelenekselleştiği içindir ki, Allah elçileri, tebliğ ettikleri din konusunda kendilerine indirilen kitaplarda istenen, bildirilen işlerde örnektir. Bak: 33/21; 60/4; 42/21.

 f. Kur’an’da ve Hz. Muhammed’in uygulamasında olmayan örneğin “mevlit okutmak” gibi BİR BİDAT, Kur’an’da olmamasına rağmen Kur’an’ın hiçbir emir veya yasağını ihlal etmiyorsa, GELENEK DİNLEŞTİRİLMEDİĞİ SÜRECE, toplumun bu adet, gelenek, göreneği kabul ve uygulamak isteyen kesimince, UYGULANABİLİR.  Zaman ve zemine(coğrafyaya )bağlı olarak Toplumun, değişen ve gelişen DEĞER YARGILARINDAKİ UZLAŞMA / UZLAŞIM / MUTABAKAT İLE DEĞİŞTİRELEBİLİR VEYA TAMAMEN KALDIRILABİLİR.

 g.Kur’an’ın serbest bıraktığı alanlarda, Bidat’ların değerlendirilmesinin ve uygulama esaslarının tespitinin, toplumu oluşturan insanların tümünün maddi ve manevi ihtiyaçlarını adil olarak karşılamakta katkısının ve yararının özellikle dikkate alınarak yapılmasını gerekir.  Bu da ancak LAİKLİK ve DEMOKRASİ algı ve anlayışının toplumdaki varlığı ile sağlanabilir.

7. SONUÇ:

 a. Bir bidat olan  Sala /sela; dua, namaz ve ahiret anlamlarına gelir.İslamın başlangıcında sala verme  adeti  yoktu . Cuma namazından önce sala verilmesi usulü ilk defa 1300 yılında Mısır hükümdarı Melik Nasır Kalavun'un emriyle uygulanmıştır. Hz. Muhammed, ölüm haberinin, eş ve dosta duyurulması olayını bağırmak suretiyle uygulatmış, Habeş kralı Necaşi , Zeyd b. Harise , Cafer b. Talib ve Abdullah b.Revaha'nın vefatlarını duyurmuştur .Osmanlı Devleti zamanında, önemli şahsiyetlerin ölümünü halka duyurmak için sala okutulmuştur.

 b. Musevi Vatandaş, Tevrat bağlısı mümin ise, aslolan ölüm duyurusunun Tevrat’taki şeriat (hukuk) ve/veya Tevrat bağlılarının adet, gelenek ve göreneğine göre yapılmasıdır.

 c. Vasiyeti var ve/ veya varisleri isterse Ehlikitap olan Musevi vatandaş, (22/78)* ayetinde Allah’ın adlandırması ile “Müslüman”dır ve zaten sela ile ölüm haberinin cami minarelerinden verilmesi “Din” uygulaması olmayıp toplumsa adet, gelenek ve görenek olduğuna göre (toplumda fitneye sebep olmaması için, Cemaatler Arası uzlaşma ve mutabakat sağlanarak) bu Musevi vatandaşımız salasının verilerek ölüm haberinin cami minaresinden verilmesinde “DİN” yönünden bana göre hiçbir sakıncası yoktur. KONU DİN KONUSU DEĞİLDİR.

DİP NOTLAR:

 (3/9)*:“Allah katında din İslam'dır/ barış ve esenlik için Allah'a teslim olmaktır…” 


(22/78)*: “…Allah sizi, önceden de şu Kitap'ta da "Müslümanlar/ Allah'a teslim olanlar" diye adlandırdı ki…”  (22/78)

Bidat*: İslam dininde Hz. Muhammed zamanından sonra ortaya çıkan değişik yargılar ve ilkeler. Sonradan türeyen şey. (Bid'a) Sonradan çıkarılan adetler. (Osmanlıca'da yazılışı: bid'at)

M. Kemal Adal

21 Nisan 2016/İZMİR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder