İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

8 Nisan 2016 Cuma

IV. A. 2. a) İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 1: ÇAĞRIYI / DAVETİ KABULLENMEK VE UYMAK

İMAN NEDİR VE NEYEDİR - 1

A)                        İMAN, PEYGAMBERLERE VAHYEDİLEN ALLAH'IN EMRİNDEN BİR RUH /  HAYAT VEREN BİR MESAJ / GÖNÜLLERE CAN VEREN BİR SÖZ DUYURULDUĞUNDA KALBİN TASDİKİ, ÇAĞRIYI / DAVETİ KABULLENMEK VE UYMAK

3/193*: İtikat: İman Esasları: İman: Peygamberlere vahyedilen Allah'ın emrimden bir ruh / hayat veren bir mesaj / gönüllere can veren bir söz duyurulduğunda; kalbin tasdiki, çağrıyı / daveti kabullenmek ve uymak. Bak: 42/52; 49/11, 17; 59/10; 63/2.

DİNDE OLANLARIN LİSTESİ

BUNLAR KURAN'DA = DİN'DE VAR
İMAN NEDİR VE NEYEDİR – 1

A. İMAN ESASLARI


 2. İMAN


a)               İman, Peygamberlere vahyedilen Allah'ın emrinden bir ruh / hayat veren bir mesaj / gönüllere can veren bir söz duyurulduğunda kalbin tasdiki, çağrıyı / daveti kabullenmek ve uymak


 
3. sure (ÂLİ IMRÂN) 193. ayet (Resmi: 3/İniş:94/Alfabetik:7)Y.N. Öztürk :
"Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et."


Dipnot:

3/193*: İtikat: İman Esasları: İman: Peygamberlere vahyedilen Allah'ın emrimden bir ruh / hayat veren bir mesaj / gönüllere can veren bir söz duyurulduğunda; kalbin tasdiki, çağrıyı / daveti kabullenmek ve uymak. Bak: 42/52; 49/11, 17; 59/10; 63/2.3/193*: İMAN, PEYGAMBERLERE VAHYEDİLEN ALLAH'IN EMRİNDEN BİR RUH / HAYAT VEREN BİR MESAJ / GÖNÜLLERE CAN VEREN BİR SÖZ DUYURULDUĞUNDA KALBİN TASDİKİ, ÇAĞRIYI / DAVETİ KABULLENMEK VE UYMAK:


'Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.' 3/193.

İşte böylece sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. 42/52.
Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın / kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbirinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir. 49/11.
İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki: 'İslamınızı benim başıma kakmayın! Aksine, eğer özü sözü doğru insanlarsanız, sizi imana kılavuzladığı için Allah, hepinizi minnet borcu altına sokar.' 49/17.
Onlardan sonra gelenler de şöyle derler: 'Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!' 59/10.

Yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular. Onların yapmakta oldukları ne kötüdür! 63/2.

MKA.


DİNDE OLANLARIN LİSTESİ

Bundan bir önceki bölümde dine ilavelerin 200 örneğini gördük. Onlar dinde olmayanlardı.

Peki dinde neler var? Kitabımızın bu bölümünde dinde olanlara 200 örnek vereceğiz. Kuran'da ne varsa din odur. Din eşittir Kuran.

Biz vereceğimiz 200 örnekle Kuran'dan nelerin anlaşıldığını göstermeye çalışacağız.

Size tavsiyemiz iyi bir Kuran çevirisinden dinde neler olduğunu, Kuran okuyarak öğrenmeye çalışmanızdır. Bunu yaparken bir iki tane Kuran çevirisinden karşılaştırmalı olarak okursanız daha da iyi olur.

Eğer şüphelendiğiniz, anlamadığınız bir bölüm olursa Kuran'ın Arapça orjinalinden baktırılması gerektiğini unutmayın. Piyasadaki Kuran çevirilerinin zamanla daha iyilerinin yapılacağına inanıyoruz.

Ayrıca bu konuda, Kuran ayetlerini konularına göre ayıran kitaplardan da yararlanabilirsiniz. (Bakınız: Konularına Göre Kuran Mesajı- MKA )

İnsan yorumları, gelenekler, uydurmalar atılınca ve Kuran tek kaynak kabul edilince gerçek din ortaya çıkacaktır.


BUNLAR KURAN'DA = DİN'DE VAR

1.Allah'ın varlığı ve birliği
2.Allah'a eşler koşmadan iman etmek
3.Allah'ın merhameti, cömertliği ve affediciliği
4.Allah'ı hem sevmek, hem de Allah'tan korkmak
5.Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğu
6.Allah'ın yaratılışı devam ettirmesi ve kontrol etmesi
7.Allah'ın her şeyi görücü, bilici, işitici olduğu
8.Allah'ın tüm eksikliklerden arınmış olduğu
9.Allah'ın ezeli ve ebedi olduğu
10.Allah'ın doğmadığı ve doğurulmadığı
11.Allah'ın yüceliği ve ululuğu
12.Övgülerin Allah için olması
13.Allah'ın daima üstün ve galip olduğu
14.Allah'ın rızıkları, şifaları vermesi
15.Allah'ın vaadinin doğruluğu
16.Allah'ın yaşatan, öldüren, dirilten olması
17.Allah'ın şaşırmadığı, unutmadığı
18.Allah'ın en güzel isimlerin, sıfatların sahibi olması
19.Allah'ın iman edenleri sevmesi
20.Allah'ın en güzel şekilde, tüm detayları anlattığı
21.Allah'ın dini oluşturan tek otorite olması
22.Allah'ın kitabı Kuran'ın her şeyi açıkladığı
23.Kuran'ın din adına her şeyi kapsadığı
24.Kuran'ı Allah'ın koruduğu
25.Kuran'ın çelişkisiz bir kitap oluşu
26.Kuran'ın eksiksiz oluşu
27.Kuran'ın hatırlatma, rehber, rahmet oluşu
28.Kuran'ın doğru yola iletmesi
29.Kuran'ın detaylı olduğu
30.Kuran'ı ince ince düşünmenin gerekliliği
31.Kuran okumak
32.Allah'ı çok anmak
33.Sırf Allah rızası için ibadet etmek
34.Gerçek dostun bir tek Allah olması
35.Allah'a sığınmak, Allah'a dua etmek
36.Peygamberler'in tümüne iman etmek
37.Peygamberimiz'i çok sevmek
38.Peygamberimiz'in bir tek Kuran ile hüküm verdiği
39.Peygamberimiz'in son Peygamber oluşu
40.Peygamberimiz'in, Allah'ın vahyetmediği bir şeyi Allah'a isnat etmeyeceği
41.Namaz kılmak ve namazda süreklilik
42.Kıyam, rüku, secde etmek
43.Kıbleye dönmek
44.Namaz kılmak için abdest almak
45.Cinsel ilişkiye girilmişse önce yıkanıp, sonra namaz kılmak
46.Su bulamayanın toprakla teyemmüm etmesi
47.Namazda huşunun önemi
48.Namazın vakitler.
49.Cuma (toplantı) namazı
50.Namazı gösteriş amacıyla kılmamak
51.Namazda Allah'ı anmak
52.Namazdan sonra Allah'ı anmak
53.Ramazan ayında oruç tutmak
54.Orucu yeme, içme ve cinsel ilişki yasağının oluşturması
55.Orucun başlangıç ve bitiş zamanları
56.Oruç tutmaya güç yetiremeyenin ne yapması gerektiği
57.Malları Allah rızası için sarf etmek
58.Bu sarfiyatta malları yetime, yolda kalmışa, fakire, yakınlara vermek
59.Verilenleri başa kakmamak
60.Gönülden severek vermek
61.Hacca gitmek
62.Hacda Allah'ı anmak
63.Hacda kirlerden arınmak, adakları yerine getirmek
64.Haccı ve umreyi Allah için tamamlamak
65.Hacda cinsel ilişki, kavga, sapkınlık yasağı
66.İhramlıyken avlanmamak (Hacda)
67.İhramlıyken avlanma yasağını çiğneyenin ne yapması gerektiği (Hacda)
68.Uygun olanı emretmek
69.Uygun olmayandan alıkoymak
70.Allah rızası için mücadele etmek
71.Gereğinde mücadeleyi hem malla, hem canla yapmak
72.Kuran'ın rehberliğinde mücadele etmek
73.Kınayanın kınamasından korkmamak
74.Riba yasağı
75.Tartıda, ölçüde hile yapmamak
76.Adaletsizlik yapmamak
77.İsraf etmemek
78.Cimri olmamak
79.Adam öldürmemek, adam öldürmenin cezası
80.Hırsızlık yapmamak, hırsızlık yapanın cezası
81.Fitne çıkarmamak, fitne çıkarmanın cezası
82.Zina etmemek, zina edenin cezası
83.Hanımlara zina iftirası etmemek, bunun cezası
84.Lezbiyenlik, homoseksüellik yasağı, bunların cezası
85.Büyünün kınanması
86.Şeytandan Allah'a sığınmak
87.Şeytanı dost edinmemek
88.Şeytanın düşmanımız olduğu
89.Şeytanın kuruntular, vesveseler vermesi
90.Şeytandan korkmaya gerek olmadığı
91.Yalnızca Allah'a yönelmek
92.Duayı için için yalvararak yapmak
93.Allah'tan bağışlanma dilemek
94.Allah'tan ümidi kesmemek
95.Günahlara hemen tövbe etmek
96.Sabırlı olmak
97.Sabırda yarışmak
98.Bilgimizin olmadığı bir konuda tartışmamak
99.Körü körüne, bilmediğimiz bir şeyin ardınca gitmemek
100.Anlaşmalara uymak
101.Yemini bozmamak
102.Yemini bozmanın kefareti
103.Yemini bozgunculuk unsuru olarak kullanmamak
104.Yakınların aleyhine bile olsa adaletten şaşmamak
105.Şahsi kin yüzünden adaletten sapmamak
106.Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak
107.Yetimlerin mallarını kendilerine vermek
108.Yetimlere güzellikle davranmak
109.Yetimleri itip kakmamak
110.Dünya hayatına aldanmamak
111.Asıl hedefin Allah'ın rızası olması
112.Hayatın Allah rızası için yaşanması
113.Allah'a karşı aczini bilmek
114.Güç ve imkana değil, sadece Allah'a güvenip dayanmak
115.Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğmek
116.Allah istemeden hiçbir şeyin olmayacağını bilmek
117.Münafıkların (ikiyüzlülerin) detaylı tarifi
118.İnananlarla edilen alayların anlatımı
119.İnananlara nefret duyanların anlatımı
120.Fitnenin kınanması
121.Kibrin kınanması
122.Nankörlüğün kınanması
123.Aklını çalıştırmayanın kınanması
124.Aklını çalıştırmayanın pisliğe batacağı
125.Doğruyu çoğunlukta aramanın hata olacağı
126.Atalarını üzerinde bulduğuna inanmanın, gerçeği bulmada bir metot olamayacağı
127.Aklı kullanmadan taklitçi olmanın hata olduğu
128.Hamrın (sarhoşluk verici madde veya şarap) şeytan işi bir pislik olması
129.Tapılmak için dikilen taşların şeytan işi bir pislik olması
130.Fal oklarının şeytan işi birer pislik olması
131.Kıyamete inanmak
132.Kıyametin dehşetli manzarasının anlatımı
133.Cennet'in varlığı
134.Cennet'teki güzel nimetlerin tarifi
135.Cehennem'in varlığı
136.Cehennem'deki azabın tarifi
137.Cennet ve Cehennem'in sonsuzluğu
138.Cennet ve Cehennem'i göz önünde bulundurarak yaşamak
139.Allah'ın rızasının Cennet'ten de önemli olması
140.Bizi ilk defa Yaratan'a, yeniden yaratmanın çok kolay olması
141.Allah'ın elçi göndermeden azap etmeyeceği
142.Allah'ın kendisine ortak koşulmasını bağışlamayacağı, bunun dışında dilediği günahı dilediğine bağışlayacağı
143.Cennetliklerin mutlu, Cehennemliklerin pişman olacağı
144.Cennet'te yorgunluk, bıkkınlık olmayacağı
145.Din adamı diye gözükenlerin bir kısmının insanların mallarını haksızlıkla yediğinin anlatımı
146.Din adamlarının ve Peygamberlerin Rableştirilmesinin örnekleri
147.Hz. Musa'nın Peygamberliği ve ona Tevrat'ın verilmesi
148.Hz. Davud'un Peygamberliği ve ona Zebur'un verilmesi
149.Kuran'da kendisinden bahsedilmeyen daha birçok Peygamber'in olduğu
150.Hz. Âdem ve hakkında anlatım
151.Hz. Nuh ve hakkında anlatım

152.Hz. Süleyman ve hakkında anlatım
153.Hz. Musa'nın Firavun'la olan mücadelesi
154.Hz. İsa ve annesi Meryem'in kıssaları
155.Hz. Yusuf'un kıssası ve rüyaları yorumlaması
156.Hz. Yakup'tan bahsedilmesi
157.Hz. İsmail ve Hz. İshak'tan bahsedilmesi
158.Zülkarneyn'den, Lokman'dan anlatımlar
159.Peygamberler'in karşılaştığı sıkıntılar
160.Bu sıkıntılara rağmen Peygamberler'in mücadelesi
161.Peygamber'in babası veya oğlu olmanın bile kimseyi kurtarmayacağı
162.Peygamberler'i inkâr eden kavimlerin dünyada da cezalandırılmaları
163.Anne ve babaya iyi davranmak
164.Allah'ın yarattıklarını incelemek, düşünmek
165.Allah'ın gökteki, yerdeki sanatlarını araştırmak, incelemek
166.Leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilenleri yememek
167.Allah'ın helal ettiği rızıkları haram etmemek
168.Günahın açığından da, gizlisinden de kaçınmak
169.Allah'a yönelenlerle beraber olmak
170.Parçalanıp ayrılmamak
171.Allah'ın yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi olmak
172.Saldırgan olmamak
173.Saldırganlarla Allah yolunda çarpışmak
174.Saldırana saldırdığı şekil ve ölçülerde saldırmak
175.Güzel düşünüp, güzel işler yapmak
176.Emanetleri hak edene, becerikli kişilere vermek
177.Yönetimde dayanışmayı esas almak
178.Kendi kendini hesaba çekmek
179.Selama aynıyla, ya da daha güzeliyle karşılık vermek
180.Sapkın kişilerden gelen haberi incelemeye tabi tutmak
181.İman edenlerin arasındaki çekişmeleri gidermek
182.İman edenlerin kardeşliği
183.Dinde fırkalara (mezheplere) bölünmemek
184.Dinde baskı, zorlama olmadığı
185.Tanıklığı gizlememek
186.Gevşememek, inananların üstün olduğunu bilmek
187.Mal ve çocukların Allah'ı anmada engel olmaması
188.Gerçek hayatın ahiret hayatı olması
189.Balda şifa olduğu
190.Matematiğe dikkat çekilmesi
191.Zamanın izafiliğinin anlatımı
192.Uzayın genişlediğinin anlatımı
193.Güneşin, dünyanın, ayın hareket ettiği
194.İki ayrı suyun birleşmesine rağmen suların karışmaması
195.Rüzgârların aşılayıcı özelliğinin anlatımı
196.Fay hatlarına dikkat çekilmesi
197.Göğün korunmuş bir tavan gibi olması
198.Her şeyin bir ölçüsünün olduğu
199.Hz. İsa'nın Peygamberliği ve ona İncil'in verilmesi
200.Hz. İbrahim ve hakkında anlatım

Uydurulan Din, Kuran'daki Din E - Kitap


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder