İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

16 Nisan 2016 Cumartesi

IV. A. 2. b.) İMAN, DÜNYA'DA İMANIN İKRARINA GÖRE DAVRANIŞIV. İTİKAT. 49

A. İMAN ESASLARI. 49

2. İMAN.. 49

b.) İman, Dünya'da imanın ikrarına göre davranış. 49

Dipnot: 5/5*: Din: Mevcut Dini Guruplar: Kitap Ehli (Ehli Kitap): Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkında vahiy haberleri / doğru bilgiler: Yahudiler ve Hıristiyanlar, Müşrikler gibi değildir, yemekleri ve iffetli kadınları ile nikâh helaldir, içlerinde Resule uyan ve Kur'an ile ferahlayanları vardır. Bak: 7/157; 13/36; 74/31. 50

5/5**: Din: Fıtrat Dini İslam (Haniflik): Müslümanlar (Kendini Allah'a Tam Teslim Edenler): Müslüman (Kitap ehlinin iffetli hanımları da dâhil) kadınlarla örfe uygun evlenebilir. Bak: 66/5. 50

5/5***: İtikat: İman Esasları: İman: Dünya'da imanın ikrarına göre davranış. Bak: 9/12, 23, 124. 51

*5/5: Korunmuş olarak çevirdiğimiz Muhsanat kelimesinin anlamı için bak 4/24. Ayet Dip Not 51

4/24: Nikah (evlilik sözleşmesi) yapmaksızın / evlenmeden Cariye ile cinsel birleşme zinadır. 51

** 4/24 ayetine göre: Bir kadını, teyzesi veya halası ile birlikte nikâhlamak haram değildir. 53


Dipnot: 9/23*: İnanç, Tutum ve Davranışa Göre Lanet: Lanet, İman Edenler Küfrü Seçenleri Dost Edinmeyin. Onlar Dostlarını Lanetleyecekler. Bak: 29/25; 33/58, 68; 38/78. 54


IV. A. 2. b.) İMAN, DÜNYA'DA İMANIN İKRARINA GÖRE DAVRANIŞ


IV. İTİKAT

A. İMAN ESASLARI


 2. İMAN

 b.) İman, Dünya'da imanın ikrarına göre davranış


 
5. sure (MÂİDE) 5. ayet (Resmi: 5/İniş:110/Alfabetik:60)Y.N. Öztürk :
Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır.


Dipnot: 5/5*: Din: Mevcut Dini Guruplar: Kitap Ehli (Ehli Kitap): Yahudiler ve Hıristiyanlar hakkında vahiy haberleri / doğru bilgiler: Yahudiler ve Hıristiyanlar, Müşrikler gibi değildir, yemekleri ve iffetli kadınları ile nikâh helaldir, içlerinde Resule uyan ve Kur'an ile ferahlayanları vardır. Bak: 7/157; 13/36; 74/31. 5/5*: YAHUDİLER VE HIRİSTİYANLAR, MÜŞRİKLER GİBİ DEĞİLDİR, YEMEKLERİ VE İFFETLİ KADINLARI İLE NİKÂH HELALDİR, İÇLERİNDE RESULE UYAN VE KUR'AN İLE FERAHLAYANLARI VARDIR:

Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır. 5/5. 

Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmi peygambere uyarlar; o onlara iyiliği emreder, kötü ve çirkinden onları alıkoyar. Güzel şeyleri onlara helal kılar, pis şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarından ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri, bağları söküp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. 7/157. 

Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle ferahlarlar. Ama hiziplerden bazıları onun bir kısmını inkâr ederler. De ki: 'Bana, yalnız Allah'a kulluk etmem, O'na ortak koşmamam emredildi. Ben O'na yakarır, O'na davet ederim. Dönüşüm de O'nadır.' 13/36. 

Biz, cehennem yârânını hep melekler yaptık. Ve biz, onların sayılarını da küfre sapanlar için bir imtihandan başka şey yapmadık. Ta ki, kendilerine kitap verilenler iyice ve apaçık bilsinler. İman etmiş olanların imanı artsın. Kendilerine kitap verilmiş olanlarla iman sahipleri kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık olanlarla küfre sapmış bulunanlar da; 'Allah bununla neyi örneklendirmek istiyor?' desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini / dileyeni saptırır, dilediğini / dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. Rabbinin ordularını ancak O bilir. Bu, insan için bir öğüt verici ve düşündürücüden başka şey değildir. 74/31.

MKA.

 

5/5**: Din: Fıtrat Dini İslam (Haniflik): Müslümanlar (Kendini Allah'a Tam Teslim Edenler): Müslüman (Kitap ehlinin iffetli hanımları da dâhil) kadınlarla örfe uygun evlenebilir. Bak: 66/5.


 5/5**: MÜSLÜMANLAR (KENDİNİ ALLAH'A TAM TESLİM EDENLER), MÜSLÜMAN (KİTAP EHLİNİN İFFETLİ HANIMLARI DA DÂHİL) KADINLARLA ÖRFE UYGUN EVLENEBİLİR:

Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır. 5/5. 

O sizi boşarsa, kim bilir belki de Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı eşler nasip eder: Allah'a teslim olan, iman sahibi, gönülden bağlı, tövbe etmesini seven, ibadete düşkün, yolculuk edebilen dullar ve bâkireler. 66/5.

MKA.

 

5/5***: İtikat: İman Esasları: İman: Dünya'da imanın ikrarına göre davranış. Bak: 9/12, 23, 124. 5/5***: İMAN, DÜNYA'DA İMANIN İKRARINA GÖRE DAVRANIŞ:

Bugün size bütün temiz nimetler helal kılındı. Kendilerine kitap verilmiş olanların yemekleri size helaldir. Sizin yemekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınların iffetlileriyle, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları da mehirlerini verdiğiniz takdirde; iffetinizi korumanız, zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir. İmanı tanımayıp nankörlük edenin ameli boşa gitmiştir. Ve o, âhirette de hüsrana uğrayanlardandır. 5/5.

Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler. 9/12. 

Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz, eğer imana karşı inkârı seviyorlarsa, onları dostlar edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridirler. 9/23. 

Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri, 'Bu hanginizin imanını artırdı?' diye konuşur. İmanı olanların imanını artırmıştır. İşte sevinip duruyorlar! 9/124.

MKA.

 

*5/5: Korunmuş olarak çevirdiğimiz Muhsanat kelimesinin anlamı için bak 4/24. Ayet Dip Not


4/24: Nikah (evlilik sözleşmesi) yapmaksızın / evlenmeden Cariye ile cinsel birleşme zinadır.


4/24: 'Ma meleket eymanukum' ifadesi geleneksel çeviriler tarafından 'ellerinizin altındakiler' olarak çevrilmiştir. Bu çeviri, erkeğin kontrolü altında özgürlüklerini kaybetmiş cariyeler olarak anlaşılmıştır.

Bu geleneksel anlayış Kuran'ın diğer ayetleriyle çelişir. Zira Kuran köleliği müşriklerin bir âdeti olarak değerlendirir ve yasaklar (79/24; 12/39-42; 90/13; 4/25).

İlginç bir detaylama örneği olarak bu ifadedeki 'YeMiN' sözcüğünün çoğulu olan 'eYMaN' Kuran'da sürekli olarak 'sözleşmeler, yeminler' anlamında kullanılır (2/224; 2/225; 4/33; 5/89; 16/92, 94; 66/2; 3/77; 5/53; 5/108; 6/109; 9/12-13; 16/38; 24/53; 35/42; 58/16; 63/2) 

 Öyleyse söz konusu ifade şöyle çevrilebilir: 'sözleşmelerinizin hak sahibi olduğu kişiler veya 'sözleşmelerinizle üzerlerinde hakka sahip olduklarınız' veya EYMAN (sözleşmeler) kelimesini özne yerine tümleç olarak okursak o zaman: 'sözleşmelerinize sahip olanlar'

Evlilik, kural olarak her iki tarafın onayı ve katılımıyla oluşan bir sözleşme ve ilan olayıdır.

Kocası boşamadan evli bir kadınla evlenilmez. Ancak, kocası Müslümanlarla savaş halinde olan düşmanların safında yer alan Müslüman bir kadın Müslümanların ülkesine göç ederse o kadınla sözleşme yapılarak evlenilebilir (60/10).

Bu durumda, kadın düşman safında yer alan kocasından boşanmadığı halde hukuken boşanmış sayılıyor. Kendisiyle yapılan anlaşma normal evlilik anlaşmasından farklı olduğu için bu ilişki böyle bir ifadeyle betimleniyor.

Bu durum, karısı düşman safında yer alıp da Müslümanların ülkesine göç eden erkekler için de söz konusudur. Bak: 24/31 ve 33/55.

Sözleşme ile bir başkası için çalışan kişi için de aynı ifade kullanılır. Bak: 16:71; 30:28. Ayrıca bak: 4/25,36; 23/6; 24/58; 33/50; 33/52; 70/30).

Gerçeği onaylayan bir kadın, gerçeği onaylayanlarla savaş halinde olan inkârcı kocasını terk edip onaylayanlara sığınırsa, evlenmesi için eski kocasından boşanması gerekmez. Boşanmanın iki tarafın hakemleri huzurunda tartışılması gereken ve aylarca süren bir işlem olduğunu hesaba katınız.

Ayrıca bak. 60/10 (=Ey iman sahipleri! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir ya! Eğer onların mümin hanımlar olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere döndürmeyin. Ne bu mümin kadınlar o kâfirlere helaldir ne de o kâfirler bunlara helaldir. Bu kadınlar için harcadıklarını o kâfirlere geri verin. Mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde, bu kadınları nikâhlamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Kâfirlerin iffet ve nikâhlarına yapışmayın. Kâfirlere gitmeyi yeğleyen kadınlar için harcadıklarınızı onlardan geri isteyin; onlar da size gelen mümin kadınlar için harcadıklarını geri istesinler. Bu, Allah'ın hepinize buyruğudur. Aranızda hüküm veriyor. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.) 

Ayetteki Muhsanat kelimesinin kökü olan HaSaNa koruma anlamına gelir (12/48; 21/80; 59/14).

 Muhsinin iffetini evlilik dışı cinsel ilişkilerden koruyan erkekler için (5/5), Muhsanat ise iffetlerini koruyan kadınlar için kullanılır ve üç grup için kullanılır: 

a. Bekar olup evlilik dışı cinsel ilişkiden kendilerini koruyan veya aileleri tarafından korunan kadınlar (4/25; 21/91; 66/12), 

b. evli olup kendilerini evlilik dışı cinsel ilişkiden koruyan kadınlar (5/5; 4/24), 

c. veya her iki grup (5/5; 24/4; 24/23) için kullanılır.

Her evli kadın Muhsina'dır ama her Muhsina evli kadın değildir.

 

** 4/24 ayetine göre: Bir kadını, teyzesi veya halası ile birlikte nikâhlamak haram değildir. Rabbimiz, evlenilmesi yasak olan yakın akrabaları 14 madde halinde belirttikten sonra, sayılanların dışındakilerin helal olduğunu açıkça bildirmektedir. Ne var ki, Hadis, Sünnet ve mezhep kitapları, peygambere yaptıkları bir iftira ile bunlara bir madde daha ekleyerek 4/24'deki hükmü inkâr etmektedirler.

 Bir kadını, teyzesi veya halası ile birlikte nikâhlamanın haram olduğunu iddia edenler, hem Allah'ı unutkanlıkla suçlamış oluyorlar ve hem de Kuran'ı bize ileten peygamberin Kuran'la çeliştiğini iddia etmiş oluyorlar. (6/19,38,114; 12/111; 19/64; 25/30).

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır. 
9. sure (TEVBE) 12. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)


Y.N. Öztürk :
Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.
 
9. sure (TEVBE) 23. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)Y.N. Öztürk :
Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz, eğer imana karşı inkârı seviyorlarsa, onları dostlar edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridirler.


Dipnot: 9/23*: İnanç, Tutum ve Davranışa Göre Lanet: Lanet, İman Edenler Küfrü Seçenleri Dost Edinmeyin. Onlar Dostlarını Lanetleyecekler. Bak: 29/25; 33/58, 68; 38/78. 9/23*: LANET: İMAN EDENLER KÜFRÜ SEÇENLERİ DOST EDİNMEYİN. ONLAR DOSTLARINI LANETLEYECEKLER:


Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz, eğer imana karşı inkârı seviyorlarsa, onları dostlar edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridirler. 9/23. 


İbrahim dedi: 'Şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için Allah'ın berisinden putlar edindiniz. Sonra, kıyamet gününde birbirinizi tanımaz olacaksınız, bazınız bazınıza lanet edecek. Hepinizin varacağı yer cehennemdir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır.' 29/25.

Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı rahatsız edenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. 33/58.

'Rabbimiz, onlara iki kat azap ver; onları büyük bir lanetle lanetle!' 33/68.

'Din gününe kadar lanetim üzerinedir.' 38/78.

MKA.
 
9. sure (TEVBE) 124. ayet (Resmi: 9/İniş:113/Alfabetik:104)Y.N. Öztürk :
Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri, "Bu hanginizin imanını artırdı?" diye konuşur. İmanı olanların imanını artırmıştır. İşte sevinip duruyorlar!


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder