İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

19 Nisan 2016 Salı

IV. A. 2. f.) İMAN, İMANIN ESASLARI (NELER OLDUĞU /ŞARTLARI- RÜKÜNLERİ) KUR’AN’DADIR.A. İMAN ESASLARI. 1

2. İMAN.. 1

f) İman, Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar 1

Dipnot: 57/25*: İtikat: İman Esasları: İman: Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar. 2

*57/25: Demirin önemi ve özelliği Bak 4/82. 2

*57/25: Demirin öneminden ve özelliğinden söz eden biricik ayetin yer aldığı Demir Suresi, demir elementinin bazı kimyasal özelliklerini sayısal ilişkilerle vermektedir. 2

*4/82: Kuran'da İç Çelişki Yoktur. Kuran Gerçekle Çelişmez. Bak: *2/106. 3

*2/106: Nasih-Mensuh konusu ve Ayet ile ayetler kelimelerinin anlamı 3

Kuran'ın birçok bilimler ile ilgili verdiği bilgiler yüzyıllar sonra o bilimler tarafından doğrulanmış veya daha iyi anlaşılmalarına neden olmuştur. Örneğin: 4IV. A. 2. f.) İMAN, İMANIN ESASLARI (NELER OLDUĞU /ŞARTLARI- RÜKÜNLERİ) KUR’AN’DADIR.


A. İMAN ESASLARI


2. İMANf) İman, Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar


 
57. sure (HADÎD) 25. ayet (Resmi: 57/İniş:112/Alfabetik:33)

Y.N. Öztürk :
Yemin olsun, biz, resullerimizi açık seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine ve resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavî'dir, Azîz'dir.Dipnot: 57/25*: İtikat: İman Esasları: İman: Allah resulleri açık-seçik delillerle gönderdi ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdi ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar.


 57/25*: İMAN; ALLAH RESULLERİNİ AÇIK-SEÇİK DELİLLERLE GÖNDERDİ VE ONLARLA BİRLİKTE KİTAP'I VE ÖLÇÜYÜ DE İNDİRDİ Kİ, İNSANLAR ADALETİ AYAKTA TUTSUNLAR / ADALETLE DOĞRULSUNLAR:

Yemin olsun, biz, resullerimizi açık seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap'ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar / adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine ve resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavî'dir, Azîz'dir. 57/25.

MKA.

 

*57/25: Demirin önemi ve özelliği Bak 4/82.

 

*57/25: Demirin öneminden ve özelliğinden söz eden biricik ayetin yer aldığı Demir Suresi, demir elementinin bazı kimyasal özelliklerini sayısal ilişkilerle vermektedir.


 HHaDYD (demir) kelimesinin ebced, yani sayısal değeri, 8+4+10+4=26 olup demir elementinin atom numarasına denktir. EL-HHaDYD (belli bir demir) kelimesinin sayısal değeri de, 1+30+8+4+10+4=57 olup demirin belli bir izotopunun atom ağırlığına eşittir. Kuşkusuz, bunu, Kuran'dan da önce var olan Arapça dilinin ilginç bir rastlantısı olarak değerlendirenler olacaktır. Ne var ki aynı kelimeyle isimlendirilen bu Surenin sıra numarasının 57 olması Kuran'ı düzenleyenin bu 'rastlantı'dan haberli olduğuna işaret ediyor.

 Demir elementinden söz eden bu ayet, Besmele dâhil edilirse, Surenin 26'ıncı ayetidir; yani demirin atom numarasına denktir. (Kuran'ın 19 kodlu matematiksel sisteminde, numarasız Besmeleler kelime sayımlarına katılmamakta ancak Kuran ayetlerinin sayımına katılmaktadır).

 Bu Suredeki toplam ayetler Besmele'siz 29, Besmele dâhil 30 olup, her biri demir atomunun dört izotopundan ikisinin nötron sayılarına denktir. Tanrı isminin Sure içindeki tekrar sayısı da geride kalan izotopun nötron sayısını vermektedir.

 Surenin başından itibaren 26'ıncı Tanrı ismi demirden söz eden ayetin içindedir.

 Ayetteki 'indirdik' kelimesinin kullanılışı da ilginçtir. Yıldızların ve gezegenlerin oluşumu konusunu inceleyen modern astronomi kitaplarına bakarsanız, gezegenlerin yaratılışında demir elementinin rolünü ve 'yarattık' yerine 'indirdik' sözünün tercih edilme nedenini öğrenebilirsiniz. Bu konu üzerindeki gözlemlerim ve yorumlarım, 1986 yılında 'Kuran'da Demirin Kimyasal Esrarı' adlı kitapçıkta yayımlandı. Bak: 4/82.

 

*4/82: Kuran'da İç Çelişki Yoktur. Kuran Gerçekle Çelişmez. Bak: *2/106.

 

*2/106: Nasih-Mensuh konusu ve Ayet ile ayetler kelimelerinin anlamı Hadis ve Sünneti Kuran'a eş koşanlar, 2/106 (= 'Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?' ) ayetinin anlamı tahrif ederek, Kuran'da 'nasih-mensuh' (Kuran'da birbirini iptal eden ayetler ve hatta bazı ayetlerin Hadislerle iptal edildiği biçimindeki sapkınca inanç) olduğunu ileri sürerek, bu ayeti (4/82) inkâr etmektedirler.

 'Ayet' sözcüğü tekil olarak kullanıldığı 84 yerin hiçbirinde Kuran ayetleri için kullanılmaz; tekil olarak kullanıldığı zaman sürekli olarak 'işaret, delil, mucize' anlamlarına gelir.

 Ne var ki çoğul hali olan 'Ayaat' (ayetler) ise, tekil anlamına ek olarak Kuran ayetleri için de kullanılır.

 Nitekim Kuran'ın her bir 'ayeti' daha doğrusu bir birimi / ifadesi tek başına mucizevî bir özelliğe sahip değildir. Örneğin bir veya iki kelimeden oluşan birimler var ve bunlar, Kuran'ın tanımladığı ayet (mucize) özelliğini göstermez. Bazı kısa ifadeler Kuran'ın inişinden önce günlük konuşmada, kitaplarda ve şiirlerde kullanılan / kullanılabilen ifadelerdir. Örneğin bak 55/3; 69/1; 74/4; 75/8; 80/28; 81/26.

 Mucizelik özelliğini gösteren minimum ölçü bir sure (10/38 = Yoksa 'onu uydurdu' mu diyorlar! De ki: 'Eğer doğru sözlüler iseniz Allah dışında, elinizin yettiklerini de çağırın da onun benzeri bir sure ortaya çıkarın.' ) olup en kısa sure de 3 ayettir (103/Asr; 108/Kevser; 110/Nasr).

 Besmele, tek bir birim olduğu için kendi başına bir mucize değildir; ancak Kuran'ın bütününü saran matematiksel örgü içinde mucizelik özelliğini kazanır. Ayetlerin (mucizevî özelliğe sahip olan ifadelerin) bir parçası olduğu için Besmele'den ayet diye söz edilebilir; ancak şunu unutmamak gerekir ki Tanrı, tekil olan 'ayet' kelimesini Kuran'ın ayetleri için kullanmayarak, sadece mucizelerden söz etmeyi sağlamıştır.

 Ayrıca, 2/85 ayetinde anlatılan sapkınlığı aynen tekrar eden Müslümanlar hakkında müthiş bir öngörü (Onlar ki Kur'an'ı parça parça / bölük bölük / falcılık aracı yaptılar.) için 15/91-93 ayetlerine bakınız.
2/85 '… Şimdi siz Kitap'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezillikten başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise böyleleri azabın en şiddetlisine itilir. Allah, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.'
15 /91-93 (Onlar ki Kur'an'ı parça parça / bölük bölük / falcılık aracı yaptılar. + Rabbine yemin olsun ki, biz onları toplu halde sorgu suale çekeceğiz/hepsinden mutlaka hesap soracağız; + Yapıp ettiklerinden...'

 Hurafe ve mitolojilerin yaygın ve etkin olduğu bir çağda gelmesine rağmen Kuran'ın hiç bir saçmalık ve yanlışlığı içermemesi de ayrı bir kanıttır. Kuran'ın inişinden yaklaşık iki yüz yıl sonra yazılan hadis kitaplarını veya yüzyıllar sonra yazılan Kurtubi, İbni Kesir, Taberi, Nesefi gibi Kuran tefsirlerini düşünün.

 

Kuran'ın birçok bilimler ile ilgili verdiği bilgiler yüzyıllar sonra o bilimler tarafından doğrulanmış veya daha iyi anlaşılmalarına neden olmuştur. Örneğin:


Tanrı bizi bir embriyodan yarattı (96/2),

Yer yumurta gibi yuvarlaktır (10/24; 39/5; 79/30),

Tüm evren bir tek nokta halindeydi ve aniden patladı (21/30),

Evrenimiz içindeki galaksilerle birlikte sürekli olarak genişlemekte (51/47),

Yıldızlar ve gezegenler gazdan yaratıldılar (41/11),

Zaman görelidir (70/4; 22/47),

Evren altı evrede yaratıldı ve dünya gezegeni üzerinde hayatı mümkün kılan koşullar son dört evrede oluştu (50/38; 41/10),

Dünya bir yörüngede yüzmektedir (27/88; 21/33),

Dünya atmosferi içindeki canlı hayatı koruyucu bir özelliğe sahiptir (21/32),

Rüzgarlar aşılayıcıdır (15/22),

Canlı varlıkların yaratılışı bir evrimsel sisteme göredir (15/28-29; 24/45; 32/7-9; 71/14-17),

Biyolojik hayatın ilk mikro örnekleri balçığın esnek moleküler yapısının oluşturduğu katmanlar arasında başladı (15/26),

Biyolojik ömürümüz genlerimizde kaydedilmiştir (35/11),

Atomlar daha küçük parçalardan oluşurlar (10/61),

Fotosentez, daha sonra diriltilebilecek özellikte olan kimyasal yolla depolanmış bir enerjidir (36/77-81),

Demir elementinin atom numarası, atom ağırlığı ve tüm izotoplarının nötron sayıları bildirilir (57/25),

Toprağı oluşturan elementlerin atomları maksimum yedi enerji yörüngesine sahiptir (65/12),

Su ve hurma (oksitoksin) doğum sancılarını hafifletir (19/24-25),

Tüm dünyadaki yıllık yağmur miktarı değişmez (43/11; 15/21),

Bu dünyanın ötesinde hayat vardır (42/29),

Ay toprağı yarılacaktır (54/1-2).

Kuran, mucizeler yoluyla bilim adamlarına ufuk açar. Örneğin, madde ışık hızında nakledilebilir (27/38-40),

Koku uzaklara yayımlanabilir (12/94),

Hayvanlarla iletişim kurulabilir (27/16-17),

Belli koşullarda uyumak metabolizmayı yavaşlatabilir ve ömrü uzatabilir (18/25),

Körler görme duyularına kavuşabilir, ölüler diriltilebilir (3/49)..

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder