İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

17 Nisan 2016 Pazar

IV. A. 2. c.) ve d) : IV. A. 2. c.) İMAN, VAHYE UYMAK, DİN'İ, HESAP VE CEZA GÜNÜNÜ YALANLAMAMAK ve IV. A. 2. d.) İMAN, ALLAH İMANI SİZE SEVDİRMİŞ, İSYANI ÇİRKİN GÖSTERMİŞTİR


A. İMAN ESASLARI. 1

2. İMAN.. 1

c) İman, vahye uy, Allah'ın vaadi haktır, Din'i, hesap ve ceza gününü yalanlama / tekzip etme  1

Dipnot: 6/106*: İtikat: İman Esasları: İman: Vahye uy, Allah'ın vaadi haktır, Din'i, hesap ve ceza gününü yalanlama / tekzip etme. Bak: 30/60; 95/7; 107/1. 1

6/106**: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Muhammed'in Peygamberliği Yetki ve Sorumlulukları: Yalnızca Allah'tan Aldığı Talimata Uyma Yükümlülüğü. Bak:10/15-17, 104-106, 108-109; 13/37; 33/1-2; 34/50; 39/11-14, 65-66; 40/66; 46/8; 69/44-47; 72/20-23;


IV. A. 2. d.) İMAN, ALLAH İMANI SİZE SEVDİRMİŞ, İSYANI ÇİRKİN GÖSTERMİŞTİR
A. İMAN ESASLARI. 1

2. İMAN.. 1

d) İman, Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir 1


Dipnot: 49/7*: İtikat: İman Esasları: İman: Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir. 1
2

IV. A. 2. c.) İMAN, VAHYE UYMAK, DİN'İ, HESAP VE CEZA GÜNÜNÜ YALANLAMAMAK

A. İMAN ESASLARI


 2. İMAN c) İman, vahye uy, Allah'ın vaadi haktır, Din'i, hesap ve ceza gününü yalanlama / tekzip etme


 
6. sure (EN'ÂM) 106. ayet (Resmi: 6/İniş:55/Alfabetik:20)
Y.N. Öztürk :
Rabbinden sana vahyedilene uy! O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!
Dipnot: 6/106*: İtikat: İman Esasları: İman: Vahye uy, Allah'ın vaadi haktır, Din'i, hesap ve ceza gününü yalanlama / tekzip etme. Bak: 30/60; 95/7; 107/1.


 6/106*: İMAN, VAHYE UY, ALLAH'IN VAADİ HAKTIR. DİN'İ, HESAP VE CEZA GÜNÜNÜ YALANLAMA! / TEKZİP ETME!:

Rabbinden sana vahyedilene uy! O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir! 6/106. 
O halde, sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah'ın vaadi haktır. İmanı kemale ermemişler seni hafifliğe sevk etmesinler / seni küçümseyemeyeceklerdir. 30/60.

Böyle iken dini sana ne yalanlatır? 95/7.

Gördün mü o, dini yalan sayanı? 107/1.

MKA:


6/106**: Hz. Muhammed (Siret): Hz. Muhammed'in Peygamberliği Yetki ve Sorumlulukları: Yalnızca Allah'tan Aldığı Talimata Uyma Yükümlülüğü. Bak:10/15-17, 104-106, 108-109; 13/37; 33/1-2; 34/50; 39/11-14, 65-66; 40/66; 46/8; 69/44-47; 72/20-23;


 6/106**: HZ. MUHAMMED'İN YALNIZCA ALLAH'TAN ALDIĞI TALİMATA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
'Ben ancak Rabbime yakarırım / çağırırım. Ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam.' De ki: 'Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim.' 'Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam.' 'Ancak Allah'tan bir tebliğ ve O'nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim.' Allah'a ve O'nun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Sürekli içinde kalacaklardır.' 72/20-23. 


'Ayetlerimiz onlara açık seçik parçalar halinde okunduğu zaman, bize ulaşmayı ummayanlar şöyle dediler: 'Bundan başka bir Kur'an getir yahut bunu değiştir.' De ki: 'Onu kendiliğimden değiştirmem benim için söz konusu olamaz. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkuya düşerim.' De ki: 'Allah dileseydi, onu size okumazdım, onu size bildirmezdi de. Ondan önce içinizde bir ömür kalmıştım. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?' Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayan kişiden daha zalim kim var? Şu bir gerçek ki, suçlular iflah etmezler.' 10/15-17. 

'De ki: 'Ey insanlar, benim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin Allah'ın berisinden kulluk ettiklerinize kulluk etmeyeceğim. Tam aksine ben, sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk edeceğim. Bana, müminlerden olmam emredildi.' Şu da emredildi: 'Yüzünü, bir hanîf olarak dine çevir. Sakın müşriklerden olma!' 'Allah'ın berisinden, sana yarar sağlamayacak ve zarar veremeyecek şeylere yakarma! Eğer bunu yaparsan mutlaka zalimlerden olursun.' De ki: 'Ey insanlar! Şu bir gerçek ki hak size Rabbinizden gelmiştir. Artık doğruya yönelen kendi benliği için yönelir; sapan da kendi benliği aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim.' Sana vahyedilene uy ve Allah hüküm verinceye kadar sabret. O, hâkimlerin en hayırlısıdır.' 10/104-109.  

'Rabbinden sana vahyedilene uy! O'ndan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir!' 6/106. 

'De ki: 'Eğer saparsam, öz benliğim aleyhine saparım. Doğruyu ve güzeli bulursam bu, Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Çünkü O, Semî'dir, Karîb'dir.' 34/50.
'De ki: 'Bana, dini yalnız Allah'a özgüleyerek, O'na ibadet / kulluk etmem emredildi.' 'Ve bana, müslümanların ilki olmam emredildi.' De ki: 'Eğer Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.' De ki: 'Ben, dinimi yalnız kendisine özgüleyerek, Allah'a ibadet ediyorum.' 39/11-14. 

'Andolsun, sana da senden öncekilere de şu vahyedilmiştir: Eğer şirke saparsan amelin kesinlikle boşa çıkar ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun. Başkasına değil, sadece Allah'a kulluk / ibadet et; şükredenlerden ol!' 39/65-66. 

'De ki: 'Ben, Rabbimden bana açık seçik ayetler gelince, sizin, Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum.' 40/ 66. 
'Yahut da şöyle diyorlar: 'Uyduruyor onu!' De ki: 'Eğer uydursaydım onu, hiçbir şeye sahip olamazdınız Allah'tan kurtarmak için beni. İçine gömüldüğünüz yaygarayı en iyi bilen O'dur. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. Çok affedici, çok merhametlidir O.' 46/8. 

'Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.' 69/44-47. 


'Ey Peygamber! Allah'tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alîm ve Hakîm'dir. Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır.' 33/1-2.

'İşte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm kaynağı olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, Allah'tan sana ne bir dost nasip olur ne de bir koruyucu.' 13/37.

MKA.


 
30. sure (RÛM) 60. ayet (Resmi: 30/İniş:84/Alfabetik:87)
Y.N. Öztürk :
O halde, sabret! Kuşkun olmasın ki, Allah'ın vaadi haktır. İmanı kemale ermemişler seni hafifliğe sevk etmesinler/seni küçümseyemeyeceklerdir.

95. sure (TÎN) 7. ayet (Resmi: 95/İniş:28/Alfabetik:105)
Y.N. Öztürk :
Böyle iken dini sana ne yalanlatır?

107. sure (MÂÛN) 1. ayet (Resmi: 107/İniş:17/Alfabetik:61)
Y.N. Öztürk :
Gördün mü o, dini yalan sayanı?


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal


IV. A. 2. d.) İMAN, ALLAH İMANI SİZE SEVDİRMİŞ, İSYANI ÇİRKİN GÖSTERMİŞTİR

A. İMAN ESASLARI

2. İMAN


 d) İman, Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir


 
49. sure (HUCURÂT) 7. ayet (Resmi: 49/İniş:105/Alfabetik:37)

Y.N. Öztürk :
Bilin ki, Allah'ın resulü içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysaydı, gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir. Rüşte ermiş olanlar işte bunlardır;

Dipnot: 49/7*: İtikat: İman Esasları: İman: Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir.


 49/7*: İMAN; ALLAH, İMANI SİZE SEVDİRMİŞ VE ONU GÖNÜLLERİNİZDE SÜSLEMİŞTİR. VE SİZE KÜFRÜ, ÖZ-SÖZ BOZUKLUĞUNU, İSYANI ÇİRKİN GÖSTERMİŞTİR:

Bilin ki, Allah'ın resulü içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysaydı, gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir. Rüşte ermiş olanlar işte bunlardır; 49/7.

MKA.


RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder