İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

18 Mart 2016 Cuma

DOST, EY DOST!...


24 Şubat 2013, 12:03
Yaşar Nuri Öztürk
info@yasarnuri.com


 “Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır” diyor Âşık Veysel.

Kara toprak, hepimizi, en şefkatli anne olarak, bağrına basacaktır, bu bir gerçek. Çünkü toprak, bir şey beklemeyen dost, hiçbir eksiği görmeyen, bütün kötülüklere iyilikle karşılık veren annedir.

Gönül ve sevgi kurumu tasavvufta anne toprağa, baba göğe benzetilmiş ve şöyle denmiştir:

 “Üzerinde gezdiğimiz toprak, başımızın üstündeki semadan yücedir.”

Gök; parıltılı, cilveli, çekicidir ama kara bahtımızın bütün ak bereketleri, kara topraktan çıkar. Kara günlerde bizi o kucaklar.

Tasavvuf tarihinin “önder” diye yücelttiği ölümsüz Cüneyd el-Bağdadî (ölm. 296 / 908):“Sûfî, yani, gönlünü ve hizmetini Hak yoluna adamış kişi, toprağa benzer”  diyor ve ekliyor:

Bakın toprağa, ona her türlü çer-çöp, kirli şey atılır; fakat ondan hep güzel şeyler zuhur eder.

Anadolu’nun koca gönüllü Âşık Veysel’i, Cüneyd’den bin yılı aşkın bir zaman sonra bu gerçeğe şöyle değinecektir:

“Karnın yardım kazmayınan, belinen
Yüzün yırttım tırnağınan, elinen
Yine karşıladı beni gülünen
Benim sadık yârim kara topraktır.”


Evet, kara toprak, böylesine cömert ve sevecendir. Ne var ki, yalnız kara toprağın ‘sadık yar’ olacağı bir dünya, derdi çekilecek bir dünya değildir. Mutluluk için ‘insan dostlar’ da lazım.

 Kur’an; dostluk (uhuvvet) sırrının erdiriciliğini mucize boyutlarda ele alan, ezel dostunun kelamıdır. Her şeyden önce, iman beraberliği, zaman öncesi başlayan ve zaman üstü değeri olan bir dostluk olarak veriliyor.

Îsar ahlakı -ki başkalarının mutluluğunu kendi çıkarlarına yeğlemektir- bir dostluk ahlakıdır.

İman sırrı, ezelde, mîsak denen bir mukaveleyle ve Yaratan-yaratılan arasında başlayan bir dostluk oluşturur. (bk. A’raf, 172)

 Bu dostluk ahdine vefa, önce Allah’a bağlılığı, ardından da iman çerçevesi içine girmiş olanlara ve giderek Allah’ın tüm kullarına dostça davranmayı gerektirir. 

“Aldatan, bizden değildir diyor emin dost Hz. Muhammed.

Çünkü aldatmak, dostluk sırrını tahrip etmektir.

 Aldatanlar, Emin Elçi’nin bağlıları olamazlar.

 İman eri odur ki, varlığı, özellikle insanı büyük dostun rengini, çizgisini, kokusunu taşıyan haberci olarak görür ve dost hatırına sever.

Çağları dize getirmiş Yunus Emre’nin dediği gibi, “yaratılanı, Yaratan’dan ötürü sever.”

AHDE VEFA YOKSA…

Kur’an, ezel dost Allah’a, ezelde verdiğimiz sözün dünya planında hatırlanmasına ve gereklerinin yapılmasına ‘ahde vefa’ diyor ve bunun zedelenmemesine özen göstermemizi istiyor. (bk. Bakara, 27)

Ve ezel dostunun en büyük dostu zamanlar üstü Peygamber: “Ahde vefası olmayanın imanı da olamaz diyor.

Ne ilginçtir ki, en büyük Allah dostu Yüce Peygamber’in, eşsiz çilelere katlanarak tanıttığı mesaj karşılığı insanlıktan istediği tek şey Ehlibeyt’ine sevgi ve dostluktur. (bk. Şûra, 23)

 Ve ne ürperticidir ki, Arab’ın, o masum Resul’ün bu masum isteğine verdiği cevap, onun, “cennet çiçeğim” diye koklayıp öptüğü torunlarının birini zehirleyerek, birini de hançerleyerek öldürmek olmuştur.
Allah’ın, anne-baba-evlat-kardeş gibi kan ve beden bağı ifade eden ilgilerden uzaklığı, tanrılığın bir niteliği olarak, Kur’an tarafından ısrarla ifade edilir. Ama aynı Kur’an’a göre:

Allah’ın dostları vardır” ve “Allah dostları için ne korku vardır, ne de hüzün, dünya ve ahirette muştular vardır onlar için.” (Yunus, 62-64)

Tasavvufta, Yaratıcı’dan ‘dost’ diye söz edilir. Bir derviş için, en büyük eriş, bu ölümlü dünyadan, mezar denen sonsuzluk istasyonunun taşına ‘Hû Dost’ yazdırabilmeyi gerçekten hak etmiş olarak ayrılabilmektir.

Mezar taşına ‘Hû Dost’ yazdırmayı gerçekten hak edenlere selam olsun!Hiç yorum yok:

Yorum Gönder