İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

5 Mart 2016 Cumartesi

MAYMUNLAŞMAK VEYA DOMUZLAŞMAK VE TAĞUT


 İSRAİLOĞULLARI VE SEBT / CUMARTESİ GÜNÜ YASAĞINA UYMAYANLAR:
 MAYMUNLAR DOMUZLAR ve TAĞUT UŞAKLARI

Maymunlaşmak veya domuzlaşmak karakter açısından gerçekleşmiştir.


TAĞUT:

Bu yazı RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 2-BAKARA SURESİ 65 ile 256 ncı ayetler ve dip notlarından alıntıdır. -  M. Kemal Adal

2/65
Y.N. Öztürk
Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar oluverin."

M. Esed
Nitekim içinizde Sebt Günü'nün kutsallığını ihlal edenleri biliyoruz; bu davranışlarınızdan ötürü onlara: "Aşağılık maymunlar gibi olun!" dedik.


Dipnot: 2/65*: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: Hz. Musa, Harun ve İsrailoğulları:  İsrailoğulları ve sebt / cumartesi günü çalışmama yasağına uymayanlar: Bak: 4/154; 7/163.2/65*: İSRAİLOĞULLARI VE SEBT / CUMARTESİ GÜNÜ YASAĞINA UYMAYANLAR:

Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: 'Aşağılık maymunlar oluverin.' 2/65.
Kesin söz vermeleri için Tûr'u üzerlerine kaldırdık ve onlara: 'Kapıdan secde ederek girin.' dedik. Onlara şunu da söyledik: 'Cumartesi gününde azgınlık yapmayın.' Onlardan sapasağlam bir söz almıştık. 4/154.
Sor onlara o deniz kıyısındaki kentin durumunu. Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı. Sebt yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirdi; sebt yapmadıklarında ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk. 7/163.

MKA.


2/65**: Maymunlar, domuzlar ve Tağut uşakları Bak: 5/60; 7/166.2/65**: MAYMUNLAR DOMUZLAR ve TAĞUT UŞAKLARI

Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: 'Aşağılık maymunlar oluverin.' 2/65.
De ki: 'Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha şaşkın olanlar.' 5/60.
Ne zaman ki, yasaklandıkları şeylerden ötürü öfkelenip başka aşırılıklar yapmaya başladılar, onlara şöyle dedik: 'Aşağılık, maskara maymunlar olun!' 7/166.

MKA.*2/65: Maymunlaşmak veya domuzlaşmak karakter açısından gerçekleşmiştir.


 *2/65: Ayetteki maymunlaşma veya domuzlaşmanın karakter açısından gerçekleştiği anlaşılıyor. Zira 5/60 (=De ki: 'Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Allah'ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha şaşkın olanlar.') ayetinde aynı ifadelere ek olarak fizyolojik bir transformasyon (şekil / biçim değiştirme) olmayan 'Abede el-Tağut' yani Azgının Kulları ifadesi kullanılıyor.

 Bak 7/176. ( = Dileseydik onu, o ayetlerle yüceltirdik. Ama o, yere saplandı, iğreti arzularına uydu. Onun durumu şu köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan dilini sarkıtarak solur, kendi haline bıraksan dilini sarkıtarak solur. Ayetlerimizi yalanlayan toplumun örneği işte budur. Bu hikâyeyi anlat ki düşünüp taşınabilsinler).

Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.

TAĞUT: Bak: 2/256 ve dip notu.Bak: 2/256*****: İtikat: Batıl İnançlar: Allah'a Eş Koşmak (Şirk): Putlar: Tağut. Bak: 2/256-257; 4/51, 60, 76; 5/60; 16/36; 39/17-18.

Tâgut, hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişiye ve her güce veya Allah'tan başka tanrı edinilen şeylere verilen addır. 

Azgın ve sapkın olması sebebiyle şeytana da tâgut denilmiştir. 

Kur'ân-ı Kerîm'de tâgut kelimesi insanlar tarafından ilâh edinilmiş bütün bâtıl tanrıları; insanların Allah Teâlâ'ya isyan etmelerine sebep olan, görünür ve görünmez varlıkları; insanlık tarihi boyunca hakkı bâtıl, bâtılı hak gösterme gayretkeşliğini yansıtan, bütün küfür ve ilhâd faaliyetlerini ifade eden bir terim olarak kullanılır. 

Kur'ân-ı Kerîm'de -birinde cibt lafzıyla birlikte olmak üzere- sekiz yerde geçen bu kelimenin, tevhid akidesinin insanlar tarafından benimsenmesine engel olan insan, şeytan, kâhin ve sihirbazların hepsini; Allah Teâlâ dışında insanlarca mâbud edinilmiş bâtıl tanrıların tamamını, gerçek mabuda karşı kulluk görevlerini yerine getirmeyi engelleyen düşünce sistemlerini ve faktörleri İfade ettiği müfessirlerce kaydedilmiştir

Ali Bardakoğlu, 'Tâgut', İFAV Ans., IV, 225; bu konuda bilgi için bk. Elmalık, II, 869
RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...


​ T.C. / M. Kemal Adal 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder