İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

4 Mart 2016 Cuma

ÖLÜNÜN- ÖLENLERİN DİRİLTİLMESİ

İSRAİLOĞULLARI VE MUCİZE TALEPLERİ / AZGINLIKLARI:

*2/55: Allah'ın varlığını kabul etmek için fiziksel delil isteyenlerden söz eden bu ayetteki 'Allah' kelimesi 19'uncudur. Nitekim 19 sayısı üzerine kurulu matematiksel sistem bize fiziksel bir delil sunar.


**2/55-56 Allah'ı görmek isteyenlerin akıbeti: 2/55. ayetteki Yıldırım çarpması bir ceza olarak değil, bir ders olarak verilmişti. Nitekim bir sonraki ayet bunu iyice açıklıyor. 


ÖLÜM, (KIYAMET ÖNCESİNDE VE SONRASI) ÖLÜNÜN- ÖLENLERİN DİRİLTİLMESİ:
Bu yazı RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ 2-BAKARA SURESİ 55 ve 56 ncı ayetlerin tefsirinden alıntıdır. 
M. Kemal Adal.
 
2/55
Y.N. Öztürk
Siz şunu da söylemiştiniz: "Ey Mûsa! Biz, Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız." Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı Ve siz bakıp duruyordunuz.


M. Esed
Ve (hatırlayın) (hani), "Ey Musa, doğrusu Allah'ı kendi gözümüzle görmedikçe sana asla inanmayacağız!" dediğinizde, (işte o an) siz daha (ne oluyor diye) çevrenize bakıp dururken ceza yıldırımı sizi yakalamıştı. 

Dipnot: 2/55*: Tarih ve Kıssalar: Peygamber Kıssaları: Hz. Musa, Harun ve İsrailoğulları: İsrailoğulları ve mucize talepleri / azgınlıkları. Bak: 2/61; 4/153. 2/55*: İSRAİLOĞULLARI VE MUCİZE TALEPLERİ / AZGINLIKLARI:
Siz şunu da söylemiştiniz: 'Ey Mûsa! Biz, Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla inanmayacağız.' Bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı Ve siz bakıp duruyordunuz. 2/55.
Siz şöyle demiştiniz: 'Ey Mûsa, biz bir tek yemeğe asla dayanamayız, bizim için Rabb'ine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, baklasından, acurundan, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarıversin.' Mûsa şöyle demişti: 'Siz daha aşağı bir nimeti daha üstün bir nimete mi değişmek istiyorsunuz? İnin bir kasabaya; istediğiniz sizin olacaktır.' Ve üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgası vuruldu, Allah'tan bir gazaba çarpıldılar. Bu böyle oldu, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkâr ediyor ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. İsyan ettikleri için böyle oldu. Sınır tanımıyor, azgınlık yapıyorlardı. 2/61.
Ehlikitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Zaten onlar Mûsa'dan da bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: 'Allah'ı bize açıktan göster.' Bunun üzerine zulümlerinden ötürü kendilerini yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine açık-seçik kanıtların gelişi ardından buzağıya taptılar. Biz onların bu günahını da affettik. Biz Mûsa'ya apaçık bir kanıt / bir hükmetme gücü verdik. 4/153.

MKA. *2/55: Allah'ın varlığını kabul etmek için fiziksel delil isteyenlerden söz eden bu ayetteki 'Allah' kelimesi 19'uncudur. Nitekim 19 sayısı üzerine kurulu matematiksel sistem bize fiziksel bir delil sunar. **2/55-56 Allah'ı görmek isteyenlerin akıbeti: 2/55. ayetteki Yıldırım çarpması bir ceza olarak değil, bir ders olarak verilmişti. Nitekim bir sonraki ayet bunu iyice açıklıyor.


Edip Yüksel - MESAJ Kuran Çevirisi Dipnotlarından Alıntılanmıştır.

2/56

Y.N. Öztürk
Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.

M. Esed
Ama ölü (bir toplum) haline geldikten sonra belki şükredenlerden olursunuz diye sizi tekrar dirilttik. 

Dipnot: 2/56*: Yaratılış ve Varlıklar: İnsanlar: Ölüm: (kıyamet öncesinde ve sonrası) ölünün- ölenlerin diriltilmesi. Bak: 2/73, 260; 3/49; 5/11, 6/29, 36, 95; 7/57, 117; 11/7; 13/5; 16/38; 21/21; 22/6; 23/35, 37; 26/81; 30/50; 36/12, 52; 42/9; 46/33; 75/40. 2/56*: ÖLÜM, (KIYAMET ÖNCESİNDE VE SONRASI) ÖLÜNÜN- ÖLENLERİN DİRİLTİLMESİ:
Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz. 2/56.
Şöyle dedik: 'Kesilen ineğin bir parçasıyla, öldürülen adama vurun.' İşte böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz. 2/73.
Hani İbrahim de şöyle yakarmıştı: 'Rabb'im, göster bana, nasıl diriltiyorsun ölüleri?' 'İnanmadın mı?' diye sordu. 'İnandım, dedi, ancak kalbimin tatmin olması için...' Allah dedi ki: 'Kuşlardan dört tane al, onları kendine ısındır, alıştır. Sonra her dağın üstüne onlardan bir parça koy. Sonra da onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah Azîz'dir, Hakîm'dir. 2/260.
Onu Beni İsrail'e şöyle konuşan bir resul yapacak: 'Şu bir gerçek ki, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim: Ben, çamurdan, kuş görünümünde bir şey yapar, ona üflerim de Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ben, körü ve abraşı iyileştirir, ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yemekte ve biriktirmekte olduklarınızı size haber veririm. Eğer inananlarsanız, bunda sizin için tam bir mucize vardır.' 3/49.
Ey iman edenler! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın! Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya niyet etmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan sakının! Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler! 5/11.
Dediler ki: 'Şu dünya hayatımızdan başkası yok. Biz diriltilecek de değiliz.' 6/29.
Ancak gereğince dinleyenler çağrıya cevap verir. Ölülere gelince, Allah onları diriltecektir, sonra O'na döndürülecekler. 6/36.
Hiç kuşkusuz, Allah'tır Fâlık olan/dâneyi yaran, çekirdeği patlatan. Ölüden diri çıkarır O; diriden ölüyü çıkaran da O'dur! İşte budur Allah! Peki nasıl ters bir yöne çevriliyorsunuz? 6/95.
Rüzgârları, rahmetinin önünden müjdeci gönderen O'dur. Nihayet onlar, yüklerle ağırlaşmış bulutları yüklenince onu ölü bir beldeye göndeririz; onunla su indiririz de o suyla her türlü meyveyi çıkarırız. İşte biz, ölüleri de böyle çıkarırız. Düşünüp ibret almanız umuluyor. 7/57.
Biz de Musa'ya şöyle vahyettik: 'Hadi at asanı!' Bir de ne görsünler, asa, onların ortaya getirdikleri şeyleri yalayıp yutuyor. 7/117.
O, odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. O'nun arşı da su üzerinde idi. Böyle yapması, iş ve davranış yönünden hanginizin daha güzel olduğunu belirlemek için sizi denemeye yöneliktir. Sen, 'Kuşkusuz, sizler ölümden sonra diriltileceksiniz!' dediğinde, küfre batanlar hemen ve kesinlikle şöyle derler: 'Bu apaçık bir büyüden başka şey değildir.' 11/7.
Eğer şaşıyorsan, esas şaşılacak olan onların şu sözüdür: 'Biz toprak olunca mı ve gerçekten mi yeni bir yaratılış içinde bulunacağız?' Bunlar Rablerini inkâr edenlerdir. Ve bunlar boyunlarına bukağılar vurulanlardır. Bunlar ateşe dost olanların ta kendileridir; orada sürekli kalacaklardır. 13/5.
Yeminlerinin tüm gücüyle, 'Allah ölen kimseyi diriltmez' diye Allah'a yemin ettiler. Hayır, öyle değil. Öleni diriltmek O'nun üzerinde hak bir vaattır, fakat insanların çokları bilmezler. 16/38.
Yoksa yerden bazı ilahlar edindiler de topraktan çıkarıp diriltme işini onlar mı yapacak? 21/21.
Bu böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltiyor ve O, herşey üzerinde kudretiyle egemendir. Ve saat mutlaka gelecektir. Kuşku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki şuurlu varlıkları diriltecektir. 22/6-7.
Size hayat veren O'dur. Sonra sizi öldürüyor; sonra diriltecektir sizi. Gerçek olan şu ki, insan tam bir nankördür. 22/66.
'Size, ölüp toprak ve kemik haline geldikten sonra tekrar meydana çıkarılacağınızı mı vaat ediyor?' 23/35.
'Hayat, şu dünya hayatımızdan başkası değildir. Ölürüz, yaşarız ama biz tekrar diriltilecek değiliz.' 23/37.
'Beni öldürecek, sonra diriltecek O'dur.' 26/81.
Artık Allah'ın rahmetinin eserlerine bak, nasıl diriltiyor toprağı ölümü ardından! İşte bu Muhyî, ölüleri elbette diriltir. O, her şeye Kadîr'dir. 30/50.
Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderdiklerini de eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir. 36/12.
Şöyle diyecekler: 'Vay başımıza gelene! Kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahman'ın vaat ettiği işte bu! Peygamberler doğru söylemişler.' 36/52.
Yoksa O'ndan başka veliler mi edindiler? Allah! O'dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O her şeye güç yetirir. 42/9.
Görmediler mi ki; gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorgunluğa düşmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir. 46/33.
Peki bunu yapan, ölüyü diriltmeye güç yetiremez mi? 75/40.

MKA.RESUL KUR'AN'IN KUR'AN MESAJLARI - M. Kemal Adal

Selam...


​ T.C. / M. Kemal Adal 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder