İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

3 Mart 2016 Perşembe

İMANSIZLIĞIN İKİ TÜRÜ ÜSTÜNE

Yaşar Nuri Öztürk

 22 Şubat 2016, 09:43


Kur’an, iki imansızlıktan söz etmektedir:


1.  DÜZ VEYA SIRADAN İMANSIZLIK:

 Bu imansızlık açık bir inkârdır. Kişi, mertçe ve açıkça inanmadığını söyler ve onun inanmadığına inananlardan hiçbir çıkar sağlamaya tenezzül ve tevessül etmez. Zaten etseydi, inanmadığını açıkça söylemezdi. Bu inkârı sergileyenlere ‘inkârcı’ dendiğini hepimiz biliriz. 


2.  NİTELİKLİ İMANSIZLIK: 

 Bu imansızlık türü, birincinin aksine, maskeli, ikiyüzlü, namerttir. Biricik sermayesi, Allah ile aldatmaktır. 

Bizim geleneksel Emevî güdümlü tefsir geleneğimiz bu ikinci tür imansızlığa hiç değinmez. Bu imansızlığı bir büyük devrimle insanlığın önüne koyan Maun suresi, işte bunun içindir ki, dinciliğin âdeta kör kuyulara gömdüğü bir mesaj olmuştur. İnsanlık, özellikle Türk insanı o mesajı, şu satırları yazan adam sayesinde tanıdı. 

Peki, bundan niçin çekindiler? Çekindiler çünkü yeryüzünde Allah’ın avukatı gibi dolaşıp Peygamber’in bile kullanmadığı birçok yetkiyi kullanarak insanların dinleri-imanları hakkında kalite kontrolü yapan ve bundan saltanat ve iktidar devşiren ‘Allah ile aldatanlar’ zümresi, nitelikli imansızlığın bilinmemesi sayesinde saltanat sürüyor.


MAUN SURESİNİN MUCİZE DEVRİMİ


 ‘Nitelikli imansızlık, Kur’an’ın o en büyük mucizelerinden biri olan Mâûn suresinde tanıtılmıştır.

Kur’an, din adına tevessül ve teşebbüs edilen en büyük insanlık suçu olan nitelikli imansızlığı deşifre ediyor, yerlere çalıyor.

Kur’an, birçok ayetinde ‘imansızlığı’ veya ‘sıradan imansızlığı’ anlatıp tanıtmıştır. Mâûn suresinde ise öteki imansızlıklardan çok daha ağır ve tehlikeli bir imansızlık tanıtılıyor. Nitelikli imansızlık, gerçek müminlerin aldatılması ve soyulması sayesinde yaşayan bir imansızlık şeklidir. Ve onu sadece Mâûn suresi deşifre etmektedir

 Mâûn suresinin söylediğini, alışılmış Emevî oyunlarıyla veya parantez içi ilavelerle saptırmadan, olduğu gibi söylediğinizde, ortaya çıkan tablo dehşet vericidir: 

Namazlı niyazlı birtakım riyakârların takva maskeli görüntülerine rağmen, dinsiz-imansız, olabilecekleri Kur’an’ın tanıklığıyla tespit edilmiş oluyor. Daha çarpıcı bir ifadeyle, din ile dincilik, dindar ile dinci farkı ortaya konmuş oluyor.

Maun suresi bize en zalim dinsizlik türünün dinci dinsizlik olduğunu göstermek gibi, insan aklının asla keşfedemeyeceği bir yardımda daha bulunuyor.


 Dincilik, esası itibariyle kılık değiştirmiş bir dinsizlik türüdür. 

 Kur’an, bunu insanlığın irfan ve idrakine ulaştırmıştır, göstermiştir. Ne yazık ki insanoğlu bu mucize uyarıdan bugüne kadar ders alamamıştır.

Ve insanlık bu hayatî dersi alamadığı içindir ki, dinsizlik dendiğinde sadece inkârcılığı, ateizmi, deizmi, din düşmanlığını vs. aklına getirmekte, pusuda saklanan ve en şerir zararları ‘din maskesi’ altında veren dincilik dinsizliğinin farkında bile olamamaktadır. 

Herkesin bildiği inkârcı dinsizliğin tahribi, dincilik dinsizliğinin tahribi yanında bir hiçtir. İnkârcı dinsizliğin tahribi dinci dinsizliğin tahribinden daha az yıkıcı, daha kısa sürelidir.


Dinci dinsizlik, dini Allah’ın iradesine uygun olarak yaşamak isteyenlere rahat yüzü göstermemekte, onların dinin mensubu olduğunu kabul etmemekte, onları dindışı ilan ederek kararsızlık ve perişanlığa itmektedir: 


 Dini, dinciliğin istediği gibi yaşasalar akılları, vicdanları isyan ediyor, gerçeğine uygun yaşasalar dinciliğin ithamlarından kurtulamıyorlar. Böyle zalim bir tezgâhı, hiçbir ateizm veya zulüm ideolojisiyle kıyaslamak mümkün değildir.

 Bu bela, bu kahır, bu alçaklık sadece ve sadece dinci dinsizlik tarafından üretilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder