İŞTE ATATÜRK

İŞTE ATATÜRK
Allah Kuran’da: “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.” (17/İSRA/36) buyurmuştur. Atatürk de: “Türk Kuran'ın arkasında koşuyor; fakat onun ne dediğini anlamıyor, içinde neler var bilmiyor ve bilmeden tapınıyor. Benim maksadım; arkasında koştuğu kitapta neler olduğunu Türk anlasın” (Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi 1-5, 1977 /A. Gürtaş, s. 41) demektedir.- "İŞTE ATATÜRK" PORTALINA GİRMEK İSTEDİĞİNİZDE YUKARIDAKİ RESMİ TIKLAYINIZ.

15 Şubat 2016 Pazartesi

KURAN'DA İÇKİ KONUSUNDA BİR YORUM ve BİR CEVAP

BU YAZI RESUL KUR'AN'IN KUR'AN TEFSİRİ E - KİTAP (MKA) 16. NAHL SURESİ, 67. AYET DİP NOTUNDAN ALINTILANMIŞTIR. MKA

16 / Nahl / 67
Y.N. Öztürk
Hurmalıkların meyvelerinden, üzümlerden de sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda, aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır.

M. Esed
Ve hurma ağaçlarının ve asmaların ürününden hem sarhoş edici içkiler, hem de güzel, temiz rızıklar elde edersiniz: işte bunda da, aklını kullanan kimseler için bir ders vardır!


 Dipnot: *16/67: Hayır veya şer / sevap veya günah kazanımlarımız, Seçimimize bağlıdır. Allah'nın bağışladığı nimetlerden yararlanmak yahut zarar görmek seçimimize bağlıdır. Nükleer enerjiyi hem bomba hem de enerji santrali için kullanabiliriz; ateşle elimizi de yakabiliriz, yiyeceklerimizi de pişirebiliriz. Kuran bu ayette, alkollü içecekler ile meyve sularını karşılaştırarak bu seçime dikkat çekmektedir.


KURAN'DA İÇKİ KONUSUNDA BİR YORUM ve BİR CEVAPKUR'AN'DA İÇKİ KONUSUNDA BİR YORUM:

4/ Nisa-43 : Ey inananlar! Sarhoşken, ne dediğinizi bilene kadar, namaza yaklaşmayın...

16/Nahl-67: Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden kendinize mest edici içitler (arak, şarap) yaparsınız, güzel rızık elde edersiniz... aklı olanlar için bunda bir işaret vardır.

 Buradan da anlaşılan şudur; içki tümden yasak değildir. (Bir Bilim Adamının Yorumu)

CEVABIM:

Sayın Hocam,

 Şarap / Hamr / uyuşturucu içip içmemek, insanların dünyevi beğenisi ve seçimidir. Devletin Yasalarına aykırı bir durum söz konusu olmadıkça, kimsenin buna bir itirazı olamaz. 


Lakin dini inanç açısından konuya baktığımızda, sadece bir - iki ayetini (ayetlerin siyakı ve sibakını / cümle içinde konunun gelişi ve gidişini de incelemeksizin) yorumlayarak, Kuran'dan genel bir hükme varırsak, farklı algı, yorum ve görüşleri de değerlendirmemenin yanında, ilgili diğer ayetler de dikkate alınmadığından, zanna uygun ve fakat tefsir / yorum usulüne göre, teknik olarak eksik ve hatalı bir değerlendirme yapılmış olunur.


Kuran'da içki konusunda:

 Ey iman edenler! Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de -yolculuk halinde olmanız müstesna- boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hastalanırsanız yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, bütün bu durumlarda su da bulamamışsanız, temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yani yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah Afüvv'dür, günahları affeder, Gafûr'dur, hataları bağışlar.' (4 / NİSA / 43) 

 Hurmalıkların meyvelerinden, üzümlerden de sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda, aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır.' (16 / NAHL / 67) (Çeviriler: Prof. Yaşar Nuri Öztürk)Ayetlerinden hareketle, içkinin (tümden) haram / yasak olmadığını yorumlayan müfessirler vardır. Ben bu görüşe katılmıyorum. Sebebini de kişisel algı, görüş ve yorumum olarak, izninizle aleni açıklamak / paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki:( 4 / NİSA / 43) ayeti özü itibariyle Namaz ve Abdesti düzenleyen ayetlerden biridir.


 Bu ayetteki 'Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, ……..namaza yaklaşmayın. ' ibaresi, sarhoş edici içkinin (tümden) haram / yasak olmadığına delil olamaz. Zira çoğu haram olanın azı da - zaruret hali hariç - haramdır / yasaktır.

 Bu 'Sarhoşken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, ……..namaza yaklaşmayın. ' ifadesi ayetteki farzın (namazın) yapılma ön koşulunu belirlemekte ve dindeki bir haramın / yasağın aslında 'Kitaptaki dinin / namazın uygulanmasında içki içene bir müeyyideyi / yaptırımı ' bildirmektedir.

(Şeriat devletlerinde uyuşturucu içki içenlere uygulanan 'had cezası' olarak ' değnek vurmak' içki için Kuran'da yazılı olmayıp, fakihlerin cezasıdır.) 

 Böylece bu ibare ile bir haram / yasak işleyenin din açısından konum ve durumuna dikkat çekilmesinin yanında, namaz örneği verilerek tüm ibadetlerin şuurlu (aklı başında) yapılmasına da vurgu yapılmıştır.16 / Nahl / 67 nci ayetin yorumuna gelince:

 İnansın inanmasın insaf ile aklını işleten herkes, yukarıdaki (16 / NAHL / 67) ayeti meallerin hangisinden okursa okusun, dikkatlice okuduğunda lafzından, dünyadaki Hurmalıkların meyvelerinden, üzümlerden de isteğe bağlı olarak hem sarhoş edici bir içecek ve hem de güzel bir rızık elde edilebileceğini kolaylıkla anlar.

 Ayetin lafzındaki manaya ilave olarak verdiği mesajın manası şudur: 


Allah'ın insanlara lütfettiği her nimeti / sebebi, seçim ve tercihinize bağlı olarak kullandığınızda, hem iyi ve hem de kötüyü kesbedebilirsiniz (beğenip, seçip, hür iradenizle yapabilirsiniz, kazanabilirsiniz); bir şeyi beyninizi uyuşturacak (hamr) yapmak veya aynı şeyden nimetleneceğiniz güzel bir rızık / ürün üretmek, seçim ve tercihlerinize göre sizİn sorumluluğunuza bırakılmıştır. 

 Bu manayı da ancak Kuran'ın kılavuzladığı inananlar anlar. Kesin Mucize (delil, kanıt, beyine, işaret) olan şey, yaratılan her şeyin, seçim ve tercihe bağlı olarak hem iyi yolda hem kötü yolda kullanılabilir olmasına dikkat çekilerek, aklını çalıştıran toplumların uyarılmasıdır. Bir de 2 / Bakara / 219 ncu ayete bakalım:

 Sana uyuşturucuyu / şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: 'Bu ikisinde büyük bir günah vardır; insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür' (2 / Bakara / 219 ) 

 İnananlardan olmayanları, 'Günah' ilgilendirmiyor olabilir. Lakin Kuran'ın uyuşturucu / şarap (hamr) için: 'insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür' tespitini, sarhoşluk sonucunda yapılan kötülülükleri ve alkollü içkilerin (hamr) vücuttaki tahribatını düşünerek, değerlendirmenin gereği açıktır. 

 Tekrar şarabın yararlarını sayıp Keyfe göre Kuran'dan da destek aramak abestir. Ne diyor ayet: 'insanlar için çıkarlar da vardır. Ama onların kötülüğü yararlarından çok daha büyüktür' 


 Seçim ve tercih elbette bu konuda da kişilerin hakkıdır. İçip içmemek kişilerle kalmıştır. Ama Kuran'ın heva ve hevese göre yorumlanarak, onun açıkça 'Günah' dediği (2 / Bakara / 219 ) 'uyuşturucuyu / şarabı (hamr)' iyi ve güzel bir rızık olarak tanıtmada, (tümden) haram / yasak olmadığına Kuran'dan delil getirmek, Kuran'la bağdaştırılamaz.


Bu sebeple denmiştir ki:


''Kur'an'ın bütününü bilmeden bir kısmını, bir ayetini ihmal ederek de diğer ayetlerini doğru anlayamayız.''

Ve

''Kur'an'a nispet ettiğimiz sınırlı anlayışımız veya Kur'an'dan anladığımız, Kuran'ın mutlak manası ve hükmü olarak gösterilemez.'' 
İnananlara, bu konuda Kuran'ın bir sözü daha var: 

 'Ey iman edenler! Uyuşturucu/şarap, kumar, tapılmak için dikilen taşlar, fal okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan; uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düşmanlık ve şiddetli nefret yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan, namazdan geri çevirmek ister. Artık son veriyorsunuz değil mi?" 5. sure (MÂİDE) 90 - 91. ayetler.


İnanmamak başka şeydir. İnançlara saygısızlık başkadır. 


İnançlara saygısızlık, inanan ve inanmayan medeni insanların, laik bir ülkede onaylayıp kabul edebileceği bir anlayış olamaz, olmamalıdır. 


Kendi inandığımıza bağlı, başkalarının inançlarına da saygılı insanlardan oluruz İnşallah.


3. Eylül. 2013 / İZMİR
M. Kemal Adal


Dip not:

47/15**: Kur'an'da, Cennetteki içkilerin ve sarhoşluğun dünyadakinden farklı olduğu bildiriliyor. Bak: 47/15; 52/23; 76/21.

Sakınanlara vaat olunan cennetin durumu şöyledir: Orada, bozulmayan sudan ırmaklar; tadı bozulmayan sütten nehirler, içenlere lezzet sunan bir şaraptan nehirler, süzme bir baldan oluşan nehirler var. Ve orada kendileri için her türlü meyvenin yanında, Rablerinden bir de bağışlanma var. Bu nimetler içindeki ile sürekli ateşte olup da içirildiği sıcak su tarafından bağırsakları parçalanan kimse aynı olur mu? 47/15.

 Orada bir kadeh tokuştururlar ki, içinde ne bir boş laf var ne de günaha sokuş. 52/23

Üzerlerinde yeşil ince ipeklerle, sırmalı, kalın ipeklerden giysiler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram etmiştir. 76/21

*Cennet içkileri temiz olduğundan helaldirDünyadaki Sarhoş ediciler / uyuşturucular / Hamr, Şeytan işi birer pisliktir / Şeytan işi iğrenç kötülüklerdendir. Bu sebeple dünyevi sarhoş edici içecekler, Haramdır. Bak: 5. sure (MÂİDE) 90 - 91. ayetler. 

MKA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder